Oppiva Invest –mahdollistavaa rahoitusta

Oi mahdollistaa ammatillisen oppimisen vaikuttavuushankkeita ja innovaatioita.

Yhtiö myöntää pääomalainoja ja kehittää alan toimijoiden ekosysteemiä sekä tukee ammatillisen oppimisen kehittämistä ja uudistumista. Tavoitteena on synnyttää myös uutta kasvuliiketoimintaa ja edistää koulutusvientiä.

Oppiva Investin yleisenä tavoitteena on merkittävä vaikuttavuuteen liittyvä yhteiskunnallinen kokonaistulos. Kokonaistulosta arvioidaan sillä, miten rahoitettava yritystoiminta uudistaa ammatillista oppimista ja tuottaa lisäarvoa sekä opiskelijoille että työelämälle.

Oppiva Invest

Yhtiön tehtävänä on rahoittaa erityisesti ammatilliseen opetukseen ja oppimisympäristöihin ratkaisuja ja palveluita tuottavia yrityksiä sekä koulutusvientiä harjoittavia yrityksiä. Rahoitustuote on pääomalaina, jonka ehdot ovat kunkin rahoitusta saavan yrityksen kohdalla tapauskohtaiset. Lue lisää

OPPIVA INVEST OY:N AVOIN RAHOITUSHAKU 6

Oppiva Invest Oy, tarjoaa tässä rahoitushaussa pääomaehtoista lainarahoitusta yrityksille, joilla ammatillisen osaamisen, oppimisen ja oppimisympäristöjen kehittäminen on aktiivinen osa yhtiön liiketoimintaa.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 7.5.2021. Infotilaisuus pidetään verkossa ti 20.4.2021 klo 11.00 – ilmoittautuminen 19.4. mennessä sähköpostilla titta@oppivainvest.fi Lue lisää

Yhteystiedot

Lue lisää