Oppiva Invest –mahdollistavaa rahoitusta

Oi mahdollistaa ammatillisen oppimisen vaikuttavuushankkeita ja innovaatioita.

Yhtiö myöntää pääomalainoja ja kehittää alan toimijoiden ekosysteemiä sekä tukee ammatillisen oppimisen kehittämistä ja uudistumista. Tavoitteena on synnyttää myös uutta kasvuliiketoimintaa ja edistää koulutusvientiä.

Oppiva Investin yleisenä tavoitteena on merkittävä vaikuttavuuteen liittyvä yhteiskunnallinen kokonaistulos. Kokonaistulosta arvioidaan sillä, miten rahoitettava yritystoiminta uudistaa ammatillista oppimista ja tuottaa lisäarvoa sekä opiskelijoille että työelämälle.

Ammattiosaamisen kehittämiseen tarvitaan kasvuyrityksiä – Oi:n pääomalaina vauhdittaa yritysten kasvua

Oppiva Invest on tehnyt ensimmäisillä viidellä rahoituskierroksella 18 rahoituspäätöstä oppimisympäristöihin ratkaisuja kehittäville kasvuyrityksille. Vuonna 2019 perustettu Oi panostaa vahvasti myös koulutus-, rahoitus- ja yritystoimijoiden verkostoimiseen ja vaikuttamiseen osana suomalaisen ammatillisen osaamisen ekosysteemiä. Lue lisää

OPPIVA INVEST OY:N AVOIN RAHOITUSHAKU 6

Syksyn 2021 rahoituskierroksen haku on päättynyt, ja rahoituspäätökset julkaistaan 22.11.2021. Rahoitushaussa tarjotaan pääomaehtoista lainarahoitusta yrityksille, joilla ammatillisen osaamisen, oppimisen ja oppimisympäristöjen kehittäminen on aktiivinen osa yhtiön liiketoimintaa.

Seuraava rahoituskierros avautuu tammikuussa 2022. Lue lisää

Oppiva Invest

Yhtiön tehtävänä on rahoittaa erityisesti ammatilliseen opetukseen ja oppimisympäristöihin ratkaisuja ja palveluita tuottavia yrityksiä sekä koulutusvientiä harjoittavia yrityksiä. Rahoitustuote on pääomalaina, jonka ehdot ovat kunkin rahoitusta saavan yrityksen kohdalla tapauskohtaiset. Lue lisää