Oppiva Invest –mahdollistavaa rahoitusta

Oi mahdollistaa ammatillisen oppimisen vaikuttavuushankkeita ja innovaatioita.

Yhtiö myöntää pääomalainoja ja kehittää alan toimijoiden ekosysteemiä sekä tukee ammatillisen oppimisen kehittämistä ja uudistumista. Tavoitteena on synnyttää myös uutta kasvuliiketoimintaa ja edistää koulutusvientiä.

Oppiva Investin yleisenä tavoitteena on merkittävä vaikuttavuuteen liittyvä yhteiskunnallinen kokonaistulos. Kokonaistulosta arvioidaan sillä, miten rahoitettava yritystoiminta uudistaa ammatillista oppimista ja tuottaa lisäarvoa sekä opiskelijoille että työelämälle.

Oppiva Invest

Yhtiön tehtävänä on rahoittaa erityisesti ammatilliseen opetukseen ja oppimisympäristöihin ratkaisuja ja palveluita tuottavia yrityksiä sekä koulutusvientiä harjoittavia yrityksiä. Rahoitustuote on pääomalaina, jonka ehdot ovat kunkin rahoitusta saavan yrityksen kohdalla tapauskohtaiset. Lue lisää

OPPIVA INVEST OY:N AVOIN RAHOITUSHAKU 5

Oppiva Invest Oy tarjoaa tässä rahoitushaussa pääomaehtoista lainarahoitusta yrityksille erityisesti ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen ja opetusvälineistön kehittämiseen liittyvään yritystoimintaan ja viennin edistämiseen. Yritykset voivat kuitenkin markkinoida ja hyödyntää toimintansa tuotoksia laaja-alaisesti.

Haemme kilpailukykyisiä kasvuyrityksiä, jotka ovat saaneet ratkaisunsa jo markkinoille. Arvostamme tiimin vahvaa osaamista, innovatiivisuutta sekä yhteistyötä ekosysteemin muiden toimijoiden kanssa.

Ilmoittaudu 19.4. mennessä. Lue lisää

Yhteystiedot

Lue lisää