Sanja Mursu tuo koulutuksen ja osaamisen asiantuntijuutta Oppiva Investiin

29.10.2021

Koulutuksen ja osaamisen asiantuntija, KM Sanja Mursu on nimitetty yhteiskuntasuhdepäälliköksi Oppiva Investiin. Mursun vahva koulutuksen ja osaamispolitiikan kokemus sekä verkostot auttavat Oppiva Investiä vakiinnuttamaan ja laajentamaan vahvasti alkanutta yhteistyötä ammattiosaamisen kentällä.

Mursu näkee Oppiva Investin roolin ammatillisen osaamisen, oppimisen ja koulutusviennin alueella innostavana.

“Oppiva Investin pari vuotta ovat osoittaneet, miten huikeasti koulutuksen kentän toimijat hyötyvät uusista digitaalisista oppimis-, opetus- ja ohjausratkaisuista. Ja ratkaisuja kehittävät yritykset pääsevät Oppiva Investin rahoituksella kasvattamaan liiketoimintaa ja ammentamaan ammatillisen koulutuksen potentiaalista. Olen todella innoissani mahdollisuudesta päästä edistämään maailman parasta ammatillisen oppimisen ympäristöä!”, Mursu sanoo.

Yksi Oppiva Investin keskeisistä tehtävistä on kuunnella ja tunnistaa ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä nousevia tarpeita ja odotuksia, että rahoitettavat yritykset pystyvät vastaamaan opiskelijoiden, opettajien ja työelämän todellisiin tarpeisiin.

”Mursu tuo Oppiva Investiin vahvaa ammatillisen koulutuksen osaamista. Haluamme tuntea ammatillisen koulutuksen kentän hyvin ja jatkaa käynnistynyttä hyvää vuoropuhelua ja yhteistyötä. Sanja tuo mukanaan todella tärkeitä verkostoja ja myös digitalisaation ymmärrystä ja osaamista”, iloitsee toimitusjohtaja Titta Mantila.

Mursu on työskennellyt aiemmin koulutuksen ja osaamispolitiikan parissa Suomessa ja Norjassa. Oppiva Investiin hän siirtyy KT Kuntatyönantajista. Palo oppimiseen ja osaamiseen on syntynyt jo varhain opiskeluaikana, kun opiskelijapolitiikka vei kasvatustietelijän mukanaan.

“Osaamisesta ja oppimisesta kun puhutaan, silloin tunnen aina suurta paloa. Jatkuva oppiminen, osaamisen täydentäminen ja oppimisen ratkaisut työpaikoilla ovat tulevaisuuden isoja teemoja ja haasteita, joihin meidän täytyy pystyä vastaamaan.”

Sanja Mursun ensimmäinen työpäivä Oppiva Investissä on 15.11.2021.