Oppiva Investin portfolio täydentyy vuoden 2021 viimeisellä rahoituskierroksella

15.12.2021

Syksyn 2021 viimeisen rahoituskierroksen myötä Oppiva Investin portfolio on kasvamassa neljääntoista yritykseen. Rahoitusta ovat edelleen hakeneet pääosin teknologioita kehittävät yritykset.

Vuoden 2021 viimeinen rahoituskierros onnistui odotetusti. Vaikka pandemian vaikutukset ovat näkyneet päättyvän vuoden kolmella rahoituskierroksella, Oppiva Investin operatiiviset tavoitteet ja odotukset ovat täyttyneet hyvin.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana OI on tehnyt 22 rahoituspäätöstä, joiden yhteissumma on 12,5 miljoonaa euroa. Rahoituskierroksia on ollut kuusi. Portfoliossa ja sopimusneuvotteluissa on nyt neljätoista yritystä.

Pandemian vaikutukset näkyvät kasvusuunnitelmissa

Oppiva Invest rahoittaa kasvuyrityksiä, jotka kehittävät tai tarjoavat ratkaisuja ammatillisen koulutukseen ja ammattiosaamisen kehittämiseen. Tunnelma Oppiva Investin asiakaskunnassa on pirteämpi kuin pandemian alussa ja vuoden 2020 aikana.

“Tunnelma on nyt positiivisempi ja tulevaisuuden suhteen valoisampi. Pandemian lopulliset vaikutukset näkyvät tosin meidänkin markkinassa viiveellä ja toipumisen kestoa on vaikea vielä ennustaa”, toimitusjohtaja Titta Mantila Oppiva Investistä sanoo.

“Olemme tyytyväisiä tämän vuoden rahoituskierrosten toteumaan ja saamiimme rahoitushakemuksiin. Toki kysynnässä ja rahoituskokonaisuuksien toteutumisessa valitettavasti näkyy hienojenkin kasvusuunnitelmien ja -tarinoiden hidastuminen ja investointien lykkääntyminen. Varsinaisia koronavoittajia ovat lähinnä teknologiajätit, eivät ainakaan toistaiseksi pienemmät ratkaisutoimittajat.”

Koulutuksen järjestäjien ja opiskelijoiden tarpeet muuttuvat vauhdilla

Ammatillinen koulutus uudistuu, toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä tahdilla ja teknologinen kehitys on todella nopeaa. Koulutuksen järjestäjien tarpeet opetuksen järjestämiseen ja pelkästään etäopiskeluun liittyville työkaluille ovat muuttuneet ja päivittyneet.

Erilaisten uusien ja tarkoitustaan palvelevien työkalujen hankinnat mahdollistavat Oppiva Investin asiakasyritysten kasvua.

“Tähän mennessä rahoitusta hakeneiden yritysten ratkaisut ovat painottuneet teknologioihin. Voisi olettaa, että pinnalla olevat haasteet opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan jaksamisessa ja hyvinvoinnin tukeminen näkyisivät jatkossa rahoitusta hakevien yritysten tarjonnassa”, Mantila sanoo.

Vuoden 2022 ensimmäinen rahoituskierros avautuu 17.1.

Seuraavan rahoituskierroksen 1/2022 infotilaisuus pidetään 25.1.2022 klo 10–11 Teams-yhteydelllä. Tarkemmat tiedot rahoituskierroksesta päivitetään www-sivuillemme tammikuun alussa. Lisätietoa voi halutessaan kysyä aiemminkin.

Tammikuun rahoituskierroksen jälkeen seuraavat rahoitushaut avataan huhtikuussa ja syyskuussa 2022.

Lisätietoa

Titta Mantila, toimitusjohtaja
p. 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi