01.02.2023
OI Portfolio

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät asiakassegmenttinä pohdituttavat Oppiva Investin portfolio-yrityksiä. Mahdollisuuksia liiketoimintaan löytyy, mutta miten käynnistää onnistunut vuoropuhelu ja päästä oppilaitostenkin toivomaan kumppanuuteen?

Oppiva Invest kutsui OI:n rahoitusta saavat kasvuyritykset saman pöydän ääreen. Verkostoitumisen lisäksi tarjolla oli tietoa ammatillisessa koulutuksessa tällä hetkellä puhuttavista teemoista, yritysten osaamistarpeista sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tarpeista erityisesti digitalisaation saralla.

Kaisa Nurkkala-Ottavainen Oppiva Investin tapahtumassa 26.1.2023
Kaisa Ottavainen-Nurkkala kertoi digitaalisia liikuntapelejä valmistavan CSE Simulationin kuulumisia.

Uusia verkostoja ja konkreettista yhteistyötä

Tilaisuudessa syntyi uusia verkostoja ja yhteistyön alkuja sekä ojennettiin auttavia käsiä isompia ja pienempiä kysymyksiä ratkaisemaan. Ajatukset laajemmasta yhteistyöstä ja vaikkapa yhteistarjooman rakentamisesta jäivät hautumaan.

– Jaamme mielellämme kokemuksiamme oppilaitosyhteistyöstä. Itse hyödyntäisimme mielellämme kansainvälisiä verkostoja ja toimivia toimintamalleja kansainvälistymiseen, sanoi kehitysjohtaja Kaisa Ottavainen-Nurkkala CSE Simulation Oy:stä. 

– Meitä kiinnostavat kaikki kokemukset, joita teillä on yhteistyöstä ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa, kertoi ​​Johanna Pystynen, Guidinin toimitusjohtaja.

Yhdessä kehittämällä laadukkaita ja yhteensopivia ratkaisuja

Ajatuksia koulutusteknologioihin liittyvistä tarpeista ammatillisen koulutuksen järjestäjän näkökulmasta tarjoili Mercurian apulaisrehtori Markus Oedewald. Myös Ammattiosaamisen kehittämisyhdistyksen AMKEn Koulutuksen digitalisaation verkoston puheenjohtajana vaikuttava Oedewald puhui yhteiskehittämisen puolesta.

Markus Oedewald Oppiva Investin tapahtumassa 26.1.2023
Markus Oedewald toi koulutuksen järjestäjän terveiset ja avasi myös ammatillisen koulutuksen kentällä tapahtuvaa digitalisaatiokehitystä laajemmin.

– Järjestelmien tulisi jutella helposti keskenään, ja niissä pitäisi olla ketterää valmiutta muutoksiin. Käyttöönoton pitäisi tietysti sujua helposti. Oppilaitoksissa arvostetaan jatkuvuutta ja kumppanuutta kehittämisessä, Oedewald sanoi.

Oedewald muistutti, että verkko-oppimisalustat ja verkkopedagogiikkaan liittyvät ratkaisut täytyy olla integroitavissa keskeisiin jo käytössä oleviin järjestelmiin.

– Jokin oppilaitoksessa käytössä oleva oppimisympäristö toimii oppijalle oppimisen alustana opintojen ajan. Täytyy muistaa, että osaamisen kehittymisen seuranta on todennettava järjestelmällisesti tällaiseen olemassaolevaan järjestelmään.

Digitalisaatio ulottuu oppilaitoksissa opetukseen, ohjaukseen ja hallintoon. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan johtaja ja OI:n hallituksen jäsen Riikka-Maria Yli-Suomu muistutti, että koulutuksen järjestäjän näkökulmasta koko järjestelmäinfrastruktuuri on niin monimutkainen kokonaisuus, että sen hallitseminen alkaa näkyä opetukseen käytettävässä ajassa.

– Opettajien pitäisi hanskata lukuisien muiden vaatimusten lisäksi myös digitalisaatio ja lukuisat erilaiset digitaaliset oppimisratkaisut. Muutos on tapahtunut todella nopeasti, muistutti Yli-Suomu.

Oppiva Investin tapahtuma portfolioyrityksile 26.1.2023
Tiedon ja kokemusten vaihtaminen koettiin arvokkaaksi. Myös mahdollisia uusia yhteistyökumppanuuksia jäi hautumaan.

Yritykset kipuilevat työvoimapulassa

Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen johdatti osaavaa työvoimaa halajavien yritysten mielenmaisemaan. Valtonen kertoi, että heidän yrityksille suuntaaman kyselyn perusteella ammatillinen koulutus on erittäin tärkeä väylä saada osaajia myös tulevaisuudessa.

– Viime syksyn Kauppakamarikyselyn perusteella yritykset haluaisivat kehittää esimerkiksi oppisopimuskoulutusta osaavan työvoiman turvaamiseksi. Työelämän tunteminen ja ketterä reagointi osaamistarpeiden muutoksiin koetaan myös yrityksissä tärkeäksi, Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan tulevaisuuden osaajilta odotetaan sellaisia ammattiosaamisen taitoja, joilla pärjää työtehtävissä. Tämän lisäksi tarvitaan yleisiä työelämätaitoja ja valmiuksia sekä myös geneerisiä taitoja kuten ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä ICT- ja oppimisen taitoja.

Oppiva Investin tapahtuma portfolioyrityksile 26.1.2023
Guidinin Johanna Pystynen ja Onni Väyrynen vaihtavat ajatuksia Qridin Antti Pelkosen kanssa.

Ammatillinen koulutus tarjoaa asiakasmarkkinana mahdollisuuksia monenlaisia ratkaisuja tarjoaville kasvuyrityksille. Iltapäivän keskustelut osoittivat, että edellytyksiä kasvuyritysten ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien yhteistyölle löytyy. Tarvitaan kuitenkin merkittävästi lisää avointa vuoropuhelua, joka tähtää oppimisratkaisujen yhteiskehittämiseen, Oppiva Investin toimitusjohtaja Titta Mantila sanoo.

Lisätietoa