OI Portfolio: Four Ferriesin eMathStudio löytää aukot matematiikan osaamisessa

17.2.2023

Matematiikan oppiminen on innostavaa, kun vain ymmärrämme sitä – ja jos emme ymmärrä, tarvitsemme apua. Four Ferriesin eMathStudio on oppimisympäristö, joka avaa matematiikan maailman ja ohjaa oppijaa. Opettajaa eMathStudio auttaa paikantamaan osaamisen aukkoja.

Ammatillisessa koulutuksessa aloittavien opiskelijoiden matematiikan osaamisen taso vaihtelee paljon. Matemaattinen osaaminen rakentuu aiemmin opitun päälle, joten aukkojen tunnistaminen olisi uuden oppimisen kannalta tärkeää.

– Osa oppijoista tarvitsee hyvin vahvaa tukea, osa pärjäisi pienelläkin kertauksella. Meillä tutkintoon valmistavassa opetuksessa pitäisi päästä nopeasti kiinni kertaamista vaativiin asioihin, sillä matematiikan tunteja on rajallisesti, sanoo opettaja Heli Pesonen Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistosta.

Yksilöllisten tarpeiden kartoittamiseen ja kertaamista vaativien asioiden selvittämiseen eMathStudio tarjoaa ratkaisun. Pesosen opiskelijoista osa on jo tehnyt oppimisympäristössä alkukartoituksen.

– Tulokset näyttivät hyvin kunkin opiskelijan lähtötason. Kartoitus osoitti aukkopaikat, jotka ovat oppijalta jääneet omaksumatta perusopetuksen matematiikan opetuksessa. Näyttää lupaavalta, että eMathStudion avulla näemme kartoituksen tuloksista, missä lisäopetuksen tarvetta on, Pesonen sanoo.

Pesonen näkee myös arvokkaana, että jokaiselle oppijalle voi antaa oman tasoisia tehtäviä – näin säilyy motivaatio ja tunne, että osaa.

Tietoa opetuksen resursoinnin pohjaksi

eMathStudio on verraton oppimisen tuki kaikilla luokka-asteilla. Kuva: Four Ferries

Resurssien kohdentaminen on yksi syy, miksi työkalu otetaan oppilaitoksissa käyttöön.

eMathStudiota voidaan hyödyntää matematiikan osaamisen kartoittamiseen paitsi yksittäisen oppijan myös luokan tai koko koulun tasolla.

– Oppimisympäristöstä saatavaa tietoa voidaan käyttää resurssien kohdentamiseen. Alustasta saatava data auttaa näkemään osaamista myös oppilaitoksen tasolla. Kun ongelmat osaamisessa saadaan esiin, opetustyön resursseja voidaan arvioida ja suunnata tiedon pohjalta, toimitusjohtaja Ida Rönnlund Four Ferriesistä sanoo.

Matematiikka on kansainvälinen kieli

eMathStudio on käytössä ammatillisten oppilaitosten lisäksi yläkouluissa, lukioissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa yli 40 maassa. Yksittäisiä käyttäjiä on yli sadassa maassa.

– Tarve on kaikkialla maailmassa sama, matematiikan osaaminen on tärkeä osa opetussuunnitelmia kaikissa maissa. Laajennamme jatkuvasti uusille markkinoille. Yksityisille kuluttajille lanseeraamme lähitulevaisuudessa uuden tuotteen, virtuaalisen tutorin, Rönnlund kertoo yrityksen kasvunäkymistä.

Oppiva Investin pääomalaina on auttanut yritystä esimerkiksi markkinoinnissa ja myynnissä.

– OI:n rahoituksen tuella olemme saaneet rakennettua tunnettuutta. Myyntisyklimme ovat hitaita, joten erityisesti alkuvaiheessa Oppiva Investin rahoitus oli meille todella tärkeä.

Lue lisää kasvuyrityksille tarjoamastamme rahoituksesta!

Tutustu Four Ferriesiin ja eMathStudioon