Oppiva Invest selvittää perustaitojen oppimista tukevia oppimisratkaisuja

20.4.2023

Millaisia oppimisratkaisuja koulutuksen järjestäjät käyttävät tai toivoisivat avuksi oppijoiden perustaitojen vahvistamiseen? Oppiva Invest selvittää perustaitojen oppimista tukevia oppimisratkaisuja kyselyllä.

Perustaidot kuten luku- ja kirjoitustaidot sekä matemaattiset taidot puhuttavat laajalti. Esimerkiksi PISA-tutkimuksissa on todettu, että suomalaisten perustaidot ovat heikentyneet. Kuitenkin esimerkiksi työllistyminen näyttäisi edellyttävän erityisesti riittävää kielitaitoa. 

Oppiva Investin selvitystyön tavoitteena on tuoda näkyväksi perustaitojen oppimisessa käytössä olevia, hyväksi havaittuja ratkaisuja. Ratkaisuilla tarkoitetaan tässä esimerkiksi simulaatioita, pelejä sekä digitaalisia oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja.

– Valmistuttuaan selvitys tarjoaa oppilaitoksille kattavan tilannekuvan ja tietoa hyvistä käytänteistä, selvityksestä Oppiva Investillä vastaava Reetta Paloheimo sanoo.

Kysely on kehitetty yhdessä ammatillisen koulutuksen johtajien verkoston SAJO ry:n kanssa.

– Perustaitoaihe on ajankohtainen ja selvitys tulee antamaan tärkeää tietoa johtamisen tueksi, Maija Aaltola SAJO ry:stä sanoo.

Tavoitteena on tarjota tietoa markkinatarpeista myös ratkaisuja kehittäville yrityksille.

– Meille rahoittajana on ensiarvoisen tärkeää kohdentaa rahoitusta sellaisten ratkaisujen kehittämiseen, jotka parhaiten vastaavat koulutuksenjärjestäjien ja yhteiskunnan tarpeisiin, Paloheimo painottaa.

Kyselyyn voi vastata 11.5. saakka

Pyrimme lähettämään kutsun vastata mahdollisimman laajasti ammatillisille koulutuksenjärjestäjille. Toivomme vastauksia perustaitojen parissa työskenteleviltä opettajilta ja ohjaajilta.

Kysely on suunnattu erityisesti 

  • yhteisten tutkinnon osien opettajille viestinnän ja vuorovaikutuksen sekä matematiikan osalta,
  • opiskeluvalmiuksia tukeville opettajille ja ohjaajille sekä
  • TUVA-koulutuksen opettajille ja ohjaajille.

Mikäli kuulut vastaajaryhmään mutta et ole saanut kyselyä, voit pyytää vastauslinkin Reetalta, reetta@oppivainvest.fi.

Selvityksen valmistuttua järjestämme webinaarin, jossa avaamme selvityksen tuloksia.

Lisätietoa

Reetta Paloheimo
p. 045 114 9657
reetta@oppivainvest.fi

Tilaatko jo uutiskirjettämme?

Uutiskirjeen lukijana pysyt ajan tasalla toimialan kuulumisista.

Kuva: Skills Finland / Piia Kinnunen