Digiratkaisuista apua perustaitojen kehittymiseen? Tutustu selvitykseen!

27.10.2023

Millaiset teknologiat tukevat perustaitojen oppimista? Mihin tarpeisiin perustaitojen tukemisessa tarvitaan uusia oppimisratkaisuja?

Oppiva Investin selvitys Digi- ja teknologiaratkaisuista apua perustaitojen kehittymiseen perustuu kyselyyn, johon vastasi lähes kolmesataa ammatillisen koulutuksen ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) opettajaa ja ohjaajaa keväällä 2023.

Ammatillisessa ja TUVA-koulutuksessa opettavat ja teknologiahankinnoista vastaavat löytävät raportista ja tiiviistä yhteenvedosta tietoa oppimisratkaisuista, jotka ovat perustaitojen oppimisessa ja opettamisessa hyödyksi. Ratkaisuja kehittävät yritykset saavat ymmärrystä ja näkemystä, jotka auttavat suuntaamaan kehitystyötä sellaisiin ratkaisuihin, joille on perustaitojen opettamisessa ja oppimisessa aitoa tarvetta.

Digi- ja teknologiaratkaisuista apua perustaitojen kehittymiseen

Selvitys luku- ja kirjoitustaitoihin sekä matematiikan perustaitoihin käytettävistä ratkaisuista

Lisätietoa

Reetta Paloheimo, kehittämispäällikkö, markkina-analyysit
reetta@oppivainvest.fi
+358 45 114 9657