Näkökulma: Digiratkaisuista apua välttämättömien perustaitojen oppimiseen

30.10.2023

Perustaitojen oppimiseen ja opettamiseen ammatillisessa koulutuksessa on tartuttava uudella otteella, kirjoittaa Oppiva Investin Reetta Paloheimo. Aukot lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan perustaidoissa sekä digitaidoissa vaikeuttavat koulutukseen osallistumista, työllistymistä ja pärjäämistä työelämässä ja arjessa. Miten teknologioilla ja digiratkaisuilla voidaan tukea perustaitojen oppimista ja opettamista?

Perustaidot eli luku- ja kirjoitustaidot, matemaattiset taidot ja digitaidot ovat keskeisiä työelämässä ja opiskelussa tarvittavia osaamisen ja oppimisen peruspilareita. Kuitenkin osalla ammatillisen koulutuksen ja tutkintokoulutukseen valmistavan koulutuksen (TUVA) opiskelijoilla voi olla perustaidoissa isojakin aukkoja.

Syyt puutteisiin ovat kirjavia: taustalla voi olla erityistarpeita, heikentynyt oppimiskyky, kieli tai kulttuuri. On myös opiskelijoita, joiden kohdalla jokin oppimisen vaikea paikka on jäänyt perusopetuksessa huomaamatta. Osaa häiritsevät myös pitkäjänteisen työskentelyn ja sinnikkyyden puute tai vajavaiset oppimaan oppimisen taidot. Kun vielä opiskelijat ovat ammatillisessa ja TUVA-koulutuksessa eri ikäisiä ja tulevat hyvin erilaisista taustoista, ovat opettajat ja ohjaajat ison haasteen edessä: miten tunnistaa mahdolliset aukot osaamisessa, mahdollistaa oppiminen ja vastata opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin?

Perustaitojen opettamisen vaateet toisella asteella vain kasvavat. Opiskelijoiden heterogeeniset tarpeet ja erilainen kyvykkyys oppia nousevat jatkuvasti esille, kun keskustelemme ammatillisessa koulutuksessa opettavien kanssa. Toisen asteen kattavan oppivelvollisuuden myötä ammatilliseen ja TUVA-koulutukseen tulee jatkossakin monenlaisen lähtötason opiskelijoita, joiden joukkoon kuuluvat myös ulkomailta saapuvat opiskelijat ja osaamisen täydentäjät.

Yritykset voivat tarjota ratkaisuja

Suomalaisten teknologiayritysten ja koulutuksen järjestäjien kannattaa kehittää ratkaisuja yhdessä, kirjoittaa Oppiva Investin Reetta Paloheimo.

Perustaitojen vahvistamisessa auttavat erilaiset teknologiat, ja niitä osa opettajista ja ohjaajista käyttääkin. Kiinnostusta on sekä perustaitoja kehittäviin oppisisältöihin että opetusarkea helpottaviin ja yksilöllistä ohjausta tehostaviin ratkaisuin. Parhaimmillaan erilaiset digitaaliset oppimisratkaisut tekevät opettamisesta ja oppimisesta mielekästä.

Suomalaisilla teknologiayrityksillä on potentiaalia vastata perustaitoja vahvistaviin, yksilöllisiin ohjauksen ja opettamisen tarpeisiin. Digitaalisilla sisällöillä ja oppimisympäristöillä on mahdollista täydentää opettajien vahvaa pedagogista osaamista.

Syksyllä valmistuneen selvityksemme mukaan perustaitojen opetuksessa voidaan käyttää esimerkiksi käännöstyökaluja, kuvalukua, itsetarkistuvia tehtäviä tai jopa tekstin visualisoivaa teknologiaa tai opiskelijan lähtötasoon perustuvaa automaattista ohjausta. Oppimisesta syntyvää dataa analysoivat, yksilöivät tekoälyavusteiset oppimisratkaisut odottavat vielä teknologioiden ja esimerkiksi tietoturvan kehittymistä.

Opettajilla on selvästi halua ottaa uusia ratkaisuja käyttöön ja myös kehittää omaa digikyvykkyyttään. Erilaisia ratkaisuja on olemassa, mutta opetushenkilökunta tarvitsee enemmän aikaa ja mahdollisuuksia perehtyä sekä tarjontaan että ratkaisujen hyödyntämiseen opetuksessa laajasti.

Yritysten ja oppilaitosten on tehtävä yhteistyötä, jotta digiratkaisut tuovat hyötyä ja vaikuttavuutta – tarvitaan yhteiskehittämistä ja kumppanuutta, vuoropuhelua ja molemminpuolista ymmärrystä tarpeista ja ratkaisuista. Perustaitojen oppimista tukevat teknologiat selkeyttävät ja nopeuttavat opettajan työtä ja vapauttavat aikaa oppijan yksilölliseen kohtaamiseen. Parhaat digiratkaisut tuovat opiskelijoille mukanaan myös hyvinvointia ja osallisuutta: motivaatiota, innostumista ja onnistumisen kokemuksia.

Reetta Paloheimo
Kehittämispäällikkö, markkina-analyysit
Oppiva Invest Oy

p. 045 114 9657
reetta@oppivainvest.fi


Tutustu tuoreeseen selvitykseen!

Digi- ja teknologiaratkaisuista apua perustaitojen kehittymiseen

Selvitys luku- ja kirjoitustaitoihin sekä matematiikan perustaitoihin käytettävistä ratkaisuista