Oppiva Invest ja Edulyzer selvittävät tekoälyn käyttöä ammatillisessa koulutuksessa

8.11.2023

Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita opettajat näkevät tekoälyssä? Millaiset valmiudet opettajilla ja opiskelijoilla on tekoälyn hyödyntämiseen? Muun muassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia Oppiva Investin ja Edulyzerin kyselyllä.

Kysely on lähetetty jokaiselle ammatillisen koulutuksen järjestäjäorganisaatiolle, ja siihen on toivottu vastauksia ammattialojen ja yhteisten tutkinnon osien opettajilta.

Selvityksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva ammatillisen koulutuksen opettajien valmiudesta ja kiinnostuksesta tekoälyn käyttöön sekä hahmottaa käytön laajuutta.

Oppilaitosten johto saa kyselystä tietoa tekoälyn käytöstä opetuksessa. Kun nykytila ja kehitystarpeet ovat selvillä, tarpeisiin voidaan jatkossa paremmin vastata.

Tekoäly on rantautunut vauhdilla osaksi tietotyötä ja muuttaa työn tekemisen ja oppimisen tapoja. Tekoälyn käytöstä opetuksessa ja oppimisessa käydään runsaasti keskustelua.

– Nyt kerättävällä tiedolla pyritään luomaan ajantasainen kuva tekoälyn asemasta opetuksessa ja oppimisessa kansallisella tasolla. Edulyzer haluaa tukea kouluyhteisöjä analysoidun tiedon hyödyntämisessä osana oppilaitoksen kehittämistä ja päätöksentekoa, Teuvo Sankila Edulyzerilta tiivistää.  

– Tekoälytyökalut uudistavat koulutusta ja oppimista nyt nopeasti. Meidän tulee olla ajan hermolla siitä, mitä opettajan ja oppijan arjessa tapahtuu. Oppiva Investiä kiinnostaa myös, millaisia työkaluja hyödynnetään ja kaivataan oppimisen tueksi, Sanja Mursu Oppiva Investiltä sanoo.

Edulyzer on erikoistunut kouluyhteisöistä kerättävän datan analysointiin ja tuo selvitykseen asiantuntemusta datan hyödyntämiseen oppilaitosmaailmassa. Myös Suomen Rehtorit ry on mukana tukemassa kyselyyn vastaamista.

Tulokset esillä webinaarissa 28.11.2023

Kerromme kyselyn päätuloksista marraskuun lopussa järjestettävässä webinaarissa 28.11. klo 14.30-16. Webinaari on suunnattu pääosin oppilaitosjohdolle. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 24.11.! Ilmoittaudu tästä >>

Lisätietoa

Teuvo Sankila, Edulyzer
teuvo.sankila@edulyzer.com

Reetta Paloheimo, Oppiva Invest
reetta@oppivainvest.fi