Oppiva Invest: Vaikuttavuuskatsaus 2023

Vaikuttavuuskatsaus 2023: Osuvaa osaamista työelämään yhteistyöllä

28.11.2023

Vuoden 2023 kulku on pääpiirteissään seurannut muutamia aiempia. Vaikka vuosi on ollut koulutustoimialan yrityksille vaikea, olemme tänäkin vuonna nähneet onnistumisia. Oppiva Investin rahoittamat yritykset ovat onnistuneet tuomaan opiskelijoita, opettajia ja oppilaitosten johtoa palvelevia ratkaisuja ammatilliseen koulutukseen. 

Rahoitustoiminnan ohella Oppiva Investissä on keskitytty markkinan synnyttämiseen ja kehittämiseen sekä laajojen verkostojen yhteistyön fasilitoimiseen. Työnantajien tarpeet osaavalle työvoimalle, jatkuvalle osaamisen kehittämiselle ja uusille tavoille opettaa ja oppia ovat kuluvana vuonna entisestään korostuneet.  

– Megatrendien vauhdittamat ilmiöt ovat korostuneet keskusteluissa elinkeinoelämän kanssa. Esimerkiksi eri toimialojen puhdas siirtymä, teollinen uudistuminen, väestön ikärakenteen muutos ja terveysteknologioiden nopea kehitys asettavat vaatimuksia tulevaisuuden osaamistarpeille ja osuvalle osaamiselle. Ratkaisuja opetukseen ja koulutukseen tuottavien innovatiivisten yritysten rooli on tässä yhtälössä keskeinen, sanoo Oppiva Investin toimitusjohtaja Titta Mantila

Laadukkaan koulutuksen varmistaminen ja huoli nuorista on puhuttanut ammatillisessa koulutuksessa

Laadukas koulutus, työllistyminen valmistumisen jälkeen sekä huoli nuorten hyvinvoinnista ovat puhuttaneet ammatillisessa koulutuksessa. 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudan johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu muistuttaa, että nuorten hyvinvoinnilla on suora yhteys kykyyn oppia ja myöhemmin työllistyä. 

– Meidän on varmistettava laadukas koulutus ja tuettava opiskelijaa viemään opintonsa loppuun. Laajassa yhteistyössä on myös löydettävä uusia keinoja valmistuvien työllistymiseen, Yli-Suomu sanoo. 

Oppiva Investin vaikuttavuuskatsaus kertoo vaikutuksista ammatillisessa koulutuksessa

Oppiva Invest toimii täydentävänä rahoittajana yrityksille, joiden ratkaisut uudistavat ammatillista koulutusta, tukevat oppijaa ja opettajaa, ratkaisevat työelämän osaamistarpeita tai tuovat uusia, tämän päivän työkaluja oppilaitosten johtamiseen ja kehittämiseen. 

Tuore vaikuttavuuskatsaus kertoo Oppiva Investin portfolioyritysten kuulumisista ja arjesta sekä avaa vaikutuksia, joita yritykset ovat tuoneet ammatilliselle osaamiselle ja oppimiselle. 

Vaikuttavuuskatsaus 2023 – Yhteistyöllä osuvaa osaamista työelämään

Lisätietoa

Titta Mantila

toimitusjohtaja

puh. 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi


Ota yhteyttä, kun haluat tietoa ja sparrausta yrityksesi rahoitukseen ja kehittämiseen. Kerron mielelläni OI:n rahoituksesta ja yhtiöön liittyvistä yleisistä asioista.