Pekka Salmi Oppiva Invest

Näkökulma: Uudet innovaatiot ja opettajien osaaminen johtavat parempiin oppimistuloksiin

27.2.2024

Digitaaliset oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuksia parempiin oppimistuloksiin. Miten uusista, vauhdilla kehittyvistä työkaluista saadaan kaikki hyöty irti oppimisessa ja opettamisessa? Virossa opettajien koulutukseen satsataan – Pisa-tulosten perusteella hyvällä menestyksellä, kirjoittaa Oppiva Investin Pekka Salmi.

Tämän päivän digitaalisista ratkaisuista on moneksi. Ne auttavat esimerkiksi kulkemaan yksilöllisellä opintopolulla, arvioimaan lähtötilannetta ja osaamistarpeita sekä ohjaamaan oikeantasoisten tehtävien pariin. Oppija saa välitöntä palautetta ja voi seurata edistymistään.

Uudenlaiset tavat oppia innostavat ja motivoivat oppijaa. Motivaatio onkin yksi tärkeimpiä tekijöitä oppimisen taustalla, osaamista rakennettaessa. Suomalaiset koulutusasiantuntijat ovat tarjonneet yhdeksi syyksi heikolle Pisa-menestykselle juuri kadoksissa olevaa motivaatiota oppimiseen.

Opiskelumotivaation palauttaminen lienee hankala yhteiskunnallinen haaste, mutta ehkä oppimisen intoa voisi asteittain lisätä myös uusilla oppimisen innovaatioilla.

Onkin syytä pysähtyä todella pohtimaan, miten uusia työkaluja voi hyödyntää oppimisessa ja opettamisessa. Avainroolissa ovat tietenkin osaavat ja hyvin koulutetut opettajat.

Mallia Virosta, jossa satsataan opettajien osaamiseen ja jatkuvaan kouluttautumiseen

Pisa-tulosten perusteella näyttää siltä, että Virossa on jälleen tehty jotakin edistyneemmin kuin Suomessa – näinhän on ollut jo pitkään erilaisten digitaalisten palveluiden kohdalla. Näyttäisi siltä, että Virossa ollaan ainakin digitaalisten oppimisympäristöjen osaamisessa selvästi Suomea edellä.

Viron opetus- ja tiedeministeri Kristina Kallas kertoi tammikuun Educa-tapahtumassa pitämässään puheenvuorossa, että Viron Pisa-menestyksen takana on luottamus opettajiin ja opettajien erittäin vahva osaaminen ja ammattitaito.

Uudenlaista tapaa oppia ja digitaalisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia testattiin tehostetusti koronapandemian aikana – niin Suomessa kuin Virossakin.

Virossa opettajille tarjottiin ennen pandemiaa laajaa koulutusohjelmaa digitaalisista oppimisratkaisuista.

Koulutuksessa painotettiin erityisesti erilaisten oppimisympäristöjen asettamia kognitiivisia vaatimuksia ja vaikutuksia oppimiseen. Jo se, että ollaan yhteydessä ruudun välityksellä, johtaa erilaiseen kognitiiviseen toimintamalliin verrattuna aitoon ihmisten väliseen kohtaamiseen.

Seuraava askel on tekoälyn hyödyntäminen oppimisessa

Opettajat ovat varovaisen kiinnostuneita tekoälyn mahdollisuuksista, selvisi Oppiva Investin teettämästä selvityksestä. Tekoälyn sovelluksia on erilaisia: muodikkaita erilaista sisältöä tuottavia sekä sovelluksia, jotka ovat integroituina ja sulautettuina lähes kaikkiin digitaalisiin oppimisympäristöihin. Yhtenä suurimmista potentiaalisista lisäarvoista älykkäissä oppimisratkaisuissa nähdään yksilöllisten oppimistarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen yksilöllisillä oppimispoluilla.

Viro jatkaa tekoälynkin suhteen opettajien kouluttamisen tiellä. Virossa on käynnistetty laaja opettajien koulutusohjelma tekoälyn käyttämisestä opetuksessa ja oppimisessa.

Tässäkin koulutuksessa lähdetään liikkeelle ihmisen kognitiivisten taitojen ja tarpeiden ymmärryksen kautta. Koulutusta ovat rakentamassa myös neurotieteen edustajat.

Laadukasta koulutusta suomalaisille opettajille

Opettajat tarvitsevat digitaalisten oppimisratkaisujen hyödyntämisessä uudenlaisia taitoja. Opettajan työn luonne muuttuu tiedon jakajasta valmentamisen suuntaan.

Onneksi meillä Suomessakin on huippukyvykkäät ja osaavat opettajat, jotka pystyvät omaksumaan myös uudet työkalut ja toimintamallit sujuvasti. Laadukasta koulutusta kuitenkin pitäisi olla tarjolla.

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön aktiivinen ote opettajien täydennyskoulutuksessa ja parhaiden oppimisen innovaatioiden edistäjänä on todella tärkeä.

Vahva osaaminen antaa hyvän perustan yksilön hyvinvoinnille. Osaaminen luo perustan kestävälle taloudelle ja Suomen kaltaisen avoimen talouden kilpailukyvylle.

Pekka Salmi
Kirjoittaja on Senior Advisor Oppiva Investissä.

Pekka Salmi

Senior Advisor

puh. 050 560 6018
pekka@oppivainvest.fi


Kuulen mielelläni ratkaisustasi – sparraan ja autan liiketoiminnan kehittämisessä, yritysjärjestelyissä ja rahoituksessa. Ota yhteyttä myös rahoituksen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä!