Näkökulma: Digimurros haastaa ammatillisen koulutuksen – miten varmistamme tulevaisuuden osaajat?

18.3.2024

Digitalisaatio ja uudet teknologiat pistävät työelämässä tarvittavaa osaamista kiihtyvällä vauhdilla uuteen uskoon. Työntekijöiltä vaaditaan yhä enemmän kyvykkyyttä, ymmärrystä ja taitoja, jotka liittyvät uusien teknologioiden käyttämiseen ja hyödyntämiseen, kirjoittaa Oppiva Investin Sanja Mursu.

Uudet teknologiat muuttavat työtä useissa ammateissa ja rooleissa. Tekoäly mullistaa palveluammatteja ja muuttaa tehtäviä ja työntekijän roolia vaikkapa asiakaspalvelutehtävissä. Sähköistyvä autokanta edellyttää ajoneuvoalalle valmistuvilta täysin uudenlaista osaamista. Sosiaali- ja terveysalalla digitalisoituvat palvelut, innovatiiviset terveysteknologiaratkaisut ja datan hyödyntäminen hoitoprosesseissa siirtää hoitajan työpanosta uudenlaisiin tehtäviin.

Miten ammatillisessa koulutuksessa taataan oikea ja osuva osaaminen jokaisella alalla?

Digiosaaminen on jokaisen ammattiosaajan ydinosaamista

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumi (OEF) julkaisi vuonna 2023 selvityksen laaja-alaisten osaamistarpeiden kehityksestä vuoteen 2030 mennessä. Selvityksen tarkoittamat laaja-alaiset osaamistarpeet ovat sellaisia osaamisia, joiden tarve esiintyy talouden eri sektoreilla ja joita voidaan hyödyntää eri ammattialojen työtehtävissä.

OEF:n selvitys osoittaa, että digitalisaatio ja teknologinen kehitys lisäävät digitaalisen osaamisen kysyntää tulevaisuudessa. Kehitys myös kiihdyttää osaamisen murrosta läpi toimialojen.

Selvityksen mukaan yksi tarkeimmistä ja edistynyttä osaamista vaativa alue on digitaalinen turvallisuus: tulevaisuuden osaajien on esimerkiksi kyettävä arvioimaan tietoturvariskejä ja tiedon luotettavuutta sekä tekemään työssään eettisesti oikeita päätöksiä. Jo tämä kertoo, että digiosaamisessa on kyse hyvin laaja-alaisesta osaamisen kokonaisuudesta.

Opiskelijat kerryttävät taitoja sekä oppilaitoksessa että työelämässä

Paine varmistaa ammatillisen osaamisen osuvuus ja relevanssi kasvaa rinnan teknologiakehityksen kanssa. Pelkkä mukana pysyminen ei riitä: ammatillisesta koulutuksesta valmistuvat tarvitsevat osaamista ja taitoja, jotka uudistavat toimialoja. Työelämässä jo olevat osaajat tarvitsevat joustavia keinoja osaamisen kehittämiseen.

On yhä tärkeämpää, että uudet teknologiat ovat ammatillisen koulutuksen ja oppijoiden käytössä ja niitä hyödynnetään opintojen aikana. Opiskelijoiden on pystyttävä omaksumaan uudet teknologiat varhain – näin he siirtyvät työelämään vahvoilla digitaalisilla taidoilla varustettuna.

Niin ikään erilaisten digitaalisten oppimisratkaisujen käyttäminen monipuolisesti opintojen aikana tukee kykyä käyttää digitaalisia työkaluja myös työssä (lue tästä lisää Oppiva Investin selvityksestä Digi- ja teknologiaratkaisuista apua perustaitojen kehittymiseen).

Teknologiayritysten ja oppilaitosten yhteistyö varmistaa osuvan osaamisen

Tarvitsemme systemaattisia tapoja tukea uusien teknologioiden hyödyntämistä oppilaitoksissa.

Ammatillisessa koulutuksessa tulee pystyä investoimaan uusiin laitteisiin ja ohjelmistoihin sekä integroimaan teknologiaa opetusmenetelmiin saumattomasti. Investoinnit lisäävät paitsi opiskelijoiden osaamista myös koulutusalojen ymmärrystä ja osaamista uusista teknologioista.

Haastan oppilaitokset ja teknologiayritykset etsimään uusia yhteistyön muotoja. Erilaisista kehittäjäkumppanuuksista ja molempia hyödyttävästä yhteistyöstä löytyy lukuisia hyviä esimerkkejä.

Mitkä ovat oman alasi muutostekijöitä? Miltä alan tulevaisuus näyttää? Millaiset kumppanuudet palvelisivat juuri teitä?

Kannustan hyödyntämään nykyiset työelämäkumppanuudet ja pohtimaan uusia, arvokkaita kumppanuuksia avoimesti ja rohkeasti. Vain yhteistyöllä voimme varmistaa kyvykkään ammatillisen koulutuksen.

Sanja Mursu
Kirjoittaja on yhteiskuntasuhdepäällikkö Oppiva Investissä.


Tutustu uusiin teknologioihin ja tutki mahdollisuuksia Murros-tapahtumassa 11.4.2024! Uniikki ja rohkeasti edellä kulkeva tapahtuma Keravalla Keuda-talossa ja verkossa – tutustu ja ilmoittaudu mukaan!

Lue tarinoita koulutuksen järjestäjien ja teknologiayritysten yhteistyöstä!

Sanja Mursu

Sanja Mursu

yhteiskuntasuhdepäällikkö

puh. 040 515 9978
sanja@oppivainvest.fi


Autan mielelläni kaikissa ammatilliseen koulutukseen liittyvissä asioissa. Jaan tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja autan yrityksiä verkostoitumaan sekä elinkeinoelämän, ammatillisten koulutuksen järjestäjien että toisten yritysten kanssa.