Oppiva Invest Oy:n AVOIN RAHOITUSHAKU 3 KÄYNNISTYY 1.9.2020

31.8.2020

Tervetuloa yrityksille suunnattuun infotilaisuuteen ti 8.9.2020 klo 11 – 12 tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena (online).

Ilmoittaudu 7.9. mennessä sähköpostitse titta@oppivainvest.fi.

Oppiva Invest Oy

Oppiva Invest Oy on Opetushallituksen alainen valtionyhtiö, jolle on määrätty erityinen rahoitustehtävä. Rahoituksemme kohdistuu yrityksille, joiden liiketoimintana on oppimisympäristöjen, sisältöjen ja opetusvälineistön kehittäminen. Ammattiosaamisen, ammatillisen koulutuksen tai oppimisen kehittäminen pitää olla aktiivinen osa kohdeyritystemme liiketoimintaa, mitä kautta uudistamme oppimista tuottaen aitoa lisäarvoa opiskelijoille ja työelämälle. Tavoitteenamme on tuottaa uutta liiketoimintaa ja edistää koulutukseen liittyvää vientiä.

Järjestämme kolme rahoituskierrosta vuosittain. Toimintamme käynnistyi tänä vuonna.

Rahoitushaku 1/2020 päättyi maaliskuussa, rahoitushaku 2/2020 päättyi toukokuussa ja tämä haku toteutetaan nyt syyskuussa. Olemme myöntäneet tähän mennessä rahoitusta 9 yritykselle.

Lupaus vaikuttavuudesta

Oppiva Investin rahoitus on vakuudetonta pääomalainaa ja sen myöntämisen perusteena ovat hakijayhtiön määrittelemät ja tämän prosessin aikana tarkennettavat ja mitattavissa olevat vaikuttavuustavoitteet. Näissä tavoitteissa haetaan sekä taloudellista että yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta arvioitaessa huomioidaan myös heijastusvaikutukset alihankkijakentässä ja yrityksen verkostoissa, työpaikkojen määrässä ja vientituloissa sekä välilliset hyvinvointivaikutukset toimialalle ja Suomelle yleisemmin.

Erityispainotuksena ammatillinen koulutus

Rahoitus kohdistuu Oppiva Investin tehtävän mukaisesti erityisesti ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen ja opetusvälineistön kehittämiseen liittyvään yritystoimintaan ja viennin edistämiseen. Yritykset voivat kuitenkin markkinoida ja hyödyntää toimintansa tuotoksia laaja-alaisesti.

Rahoitusinstrumenttina pääomalaina

Rahoitusinstrumenttina on Oppiva Investin myöntämä vakuudeton pääomalaina. Oppiva Invest ei tule rahoituksen saajan omistajaksi. Rahoitusta voidaan myöntää vain Suomessa rekisteröidylle yhtiölle. Tarjoajan tulee käyttää myönnetty pääomalaina yhtiön kehittämiseen ja vaikuttavuustavoitteiden aikaansaamiseen. Rahoituksen ehdot ovat yrityskohtaiset ja hinnoitteluun vaikuttavat mm. yhtiön riskiluokitus sekä lainalle sovittava maturiteetti.

Pääomalainalla pyritään kohdeyhtiön rahoitusrakenteessa selkeästi täydentävän rahoittajan rooliin ja siten jaetaan riskiä yksityisen/ kaupallisen sektorin kanssa. Oppiva Invest hakee hyvää tuottoa rahoitukselleen ja valtiontukisääntelyä ei sovelleta, kun rahoituksen hinta määräytyy markkinaehtoisesti.

Hakuun osallistuminen ja haun alustava aikataulu

Rahoitushakemus muodostuu sekä yhtiön toimittamista vapaamuotoisista tiedoista että määrämuotoisina toimitettavista hakemuksen liitteistä. Hakemusprosessista, hakemusten vertailu- ja päätöskriteereistä sekä pääomalainan ehdoista tarkemmat tiedot ja ohjeistus ovat Oppiva Investin kotisivuilla 1.9.2020 mennessä: www.oppivainvest.fi/rahoitus

Rahoitusta hakeville yrityksille ei ole spesifejä ikä-, koko- eikä toimialarajoitteita – osallistuvien yritysten ratkaisuja arvioidaan niiden lupaaman vaikuttavuuden ja innovatiivisuuden perusteella. Hankinnan tavoitteena on tehdä rahoituspäätöksiä monipuolisesti eri toimialoille ja erilaisia ratkaisuja tuottaville yhtiöille.

Prosessin tavoitteellinen aikataulu:

  1. Rahoitushaun avaaminen yleisellä avoimuusilmoituksella 1.9.2020
  2. Infotilaisuus yrityksille 8.9.2020 klo 11.00-12.30 (Online/ Teams)
  3. Rahoitushakemusten vastaanotto alkaa 1.9.2020
  4. Hausta kiinnostuneet yritykset voivat esittää kirjallisia lisäkysymyksiä sähköpostitse titta@oppivainvest.fi 15.9.2020 saakka. Q&A -yhteenveto julkaistaan yhtiön kotisivuilla 20.9.2020 mennessä.
  5. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30.9.2020
  6. Rahoituspäätökset Oppiva Invest Oy:n hallituksessa marraskuussa 2020.

Jakelu ja lisätiedot

Rahoitushausta tiedotetaan Oppiva Invest Oy:n kotisivujen lisäksi soveltuvien verkostojen välityksellä. Yhtiön kotisivut www.oppivainvest.fi toimii prosessin aikana ensisijaisena lisätietojen lähteenä. Yleinen avoimuusilmoitus on julkaistu myös hankintaportaali HILMAssa.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Titta Mantila
titta@oppivainvest.fi
p. 0407067700

Senior Advisor Pekka Salmi
pekka@oppivainvest.fi
p. 0505606018

Voisit olla kiinnostunut myös

No posts