Oppiva Invest Oy:n AVOIN RAHOITUSHAKU 5 KÄYNNISTYY 8.4.2021

1.4.2021

Oppiva Invest Oy:n AVOIN RAHOITUSHAKU 5 KÄYNNISTYY 8.4.2021

Oppiva Invest Oy tarjoaa tässä rahoitushaussa pääomaehtoista lainarahoitusta yrityksille erityisesti ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen ja opetusvälineistön kehittämiseen liittyvään yritystoimintaan ja viennin edistämiseen. Yritykset voivat kuitenkin markkinoida ja hyödyntää toimintansa tuotoksia laaja-alaisesti.

Haemme kilpailukykyisiä kasvuyrityksiä, jotka ovat saaneet ratkaisunsa jo markkinoille. Arvostamme tiimin vahvaa osaamista, innovatiivisuutta sekä yhteistyötä ekosysteemin muiden toimijoiden kanssa.

Oppiva Investin pääomalainat ovat markkinaehtoisia. 

Toivomme hanke-ehdotustanne viimeistään 7.5.2021

Tervetuloa yrityksille suunnattuun infotilaisuuteen ti 20.4.2021 klo 11 – 12 tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena (online). 

Ilmoittaudu 19.4. mennessä sähköpostitse titta@oppivainvest.fi.

Oppiva Invest Oy

Oppiva Invest Oy on Opetushallituksen alainen valtionyhtiö, jolle on määrätty erityinen rahoitustehtävä. Rahoituksemme kohdistuu yrityksille, joiden liiketoimintana on oppimisympäristöjen, sisältöjen ja opetusvälineistön kehittäminen. Ammattiosaamisen, ammatillisen koulutuksen tai oppimisen kehittäminen pitää olla aktiivinen osa kohdeyritystemme liiketoimintaa, mitä kautta uudistamme oppimista tuottaen aitoa lisäarvoa opiskelijoille ja työelämälle. Tavoitteenamme on tuottaa uutta liiketoimintaa ja edistää koulutukseen liittyvää vientiä. 

Järjestämme kolme rahoituskierrosta vuosittain. Rahoitustoiminta käynnistyi vuonna 2020 ja vuoden aikana järjestetyillä kolmella rahoituskierroksella olemme myöntäneet rahoitusta 12 yritykselle. Lainaa saaneiden yritysten tiedot ovat julkisia pääomalainasopimuksen allekirjoituksen eli varsinaisen asiakassuhteen syntymisen jälkeen.

Lupaus vaikuttavuudesta

Oppiva Investin rahoitus on vakuudetonta pääomalainaa ja sen myöntämisen perusteena ovat hakijayhtiön määrittelemät ja tämän prosessin aikana tarkennettavat ja mitattavissa olevat vaikuttavuustavoitteet. Näissä tavoitteissa haetaan sekä taloudellista että yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vaikuttavuutta arvioitaessa huomioidaan myös heijastusvaikutukset alihankkijakentässä ja yrityksen verkostoissa, työpaikkojen määrässä ja vientituloissa sekä välilliset hyvinvointivaikutukset toimialalle ja Suomelle yleisemmin. 

Erityispainotuksena ammatillinen koulutus

Rahoitus kohdistuu Oppiva Investin tehtävän mukaisesti erityisesti ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen ja opetusvälineistön kehittämiseen liittyvään yritystoimintaan. Yritykset voivat kuitenkin markkinoida ja hyödyntää toimintansa tuotoksia laaja-alaisesti. 

Rahoitusinstrumenttina pääomalaina

Rahoitusinstrumenttina on Oppiva Investin myöntämä vakuudeton pääomalaina. Oppiva Invest ei tule rahoituksen saajan omistajaksi. Rahoitusta voidaan myöntää vain Suomessa rekisteröidylle yhtiölle. Tarjoajan tulee käyttää myönnetty pääomalaina yhtiön kehittämiseen ja vaikuttavuustavoitteiden aikaansaamiseen. Rahoituksen ehdot ovat yrityskohtaiset ja hinnoitteluun vaikuttavat mm. yhtiön riskiluokitus sekä lainalle sovittava maturiteetti.

Pääomalainalla pyritään kohdeyhtiön rahoitusrakenteessa selkeästi täydentävän rahoittajan rooliin ja siten jaetaan riskiä yksityisen/ kaupallisen sektorin kanssa. Oppiva Invest hakee hyvää tuottoa rahoitukselleen. Valtiontukisääntelyä ei sovelleta, kun rahoituksen hinta määräytyy markkinaehtoisesti.

Hakuun osallistuminen ja haun alustava aikataulu

Rahoitushakemus muodostuu sekä yhtiön toimittamista vapaamuotoisista tiedoista että määrämuotoisina toimitettavista hakemuksen liitteistä. Hakemusprosessista, hakemusten vertailu- ja päätöskriteereistä sekä pääomalainan ehdoista tarkemmat tiedot ja ohjeistus julkaistaan Oppiva Investin kotisivuilla 8.4.2021 mennessä: www.oppivainvest.fi/rahoitus

Rahoitusta hakeville yrityksille ei ole spesifejä ikä-, koko- eikä toimialarajoitteita – osallistuvien yritysten ratkaisuja arvioidaan niiden lupaaman vaikuttavuuden ja innovatiivisuuden perusteella. Hankinnan tavoitteena on tehdä rahoituspäätöksiä monipuolisesti eri toimialoille ja erilaisia ratkaisuja tuottaville yhtiöille. 

Prosessin tavoitteellinen aikataulu: 

  1. Rahoitushaun avaaminen yleisellä avoimuusilmoituksella 8.4.2021 
  2. Rahoitushakemusten vastaanotto alkaa 8.4.2021
  3. Infotilaisuus yrityksille 20.4.2021 klo 11.00-12.00 (Online/ Teams)
  4. Hausta kiinnostuneet yritykset voivat esittää kirjallisia lisäkysymyksiä sähköpostitse titta@oppivainvest.fi 25.4.2021 saakka. Q&A -yhteenveto julkaistaan yhtiön kotisivuilla 2.5.2021 mennessä.
  5. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 7.5.2021
  6. Rahoituspäätökset Oppiva Invest Oy:n hallituksessa kesäkuussa 2021.

Jakelu ja lisätiedot

Rahoitushausta tiedotetaan Oppiva Invest Oy:n kotisivujen lisäksi soveltuvien verkostojen välityksellä. Yhtiön kotisivut www.oppivainvest.fi toimii prosessin aikana ensisijaisena lisätietojen lähteenä. Yleinen avoimuusilmoitus on julkaistu myös hankintaportaali HILMAssa.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Titta Mantila
titta@oppivainvest.fi 
p. 0407067700

Senior Advisor Pekka Salmi
pekka@oppivainvest.fi
p. 0505606018

Voisit olla kiinnostunut myös

No posts