Toimintakatsaus: Oi:n pääomalaina vauhdittaa yritysten kasvua

20.10.2021

Oppiva Invest on tehnyt ensimmäisillä viidellä rahoituskierroksella 18 rahoituspäätöstä oppimisympäristöihin ratkaisuja kehittäville kasvuyrityksille. Vuonna 2019 perustettu Oi panostaa vahvasti myös koulutus-, rahoitus- ja yritystoimijoiden verkostoimiseen ja vaikuttamiseen osana suomalaisen ammatillisen osaamisen ekosysteemiä.

Kahdeksantoista rahoituspäätöksen yhteissumma on vuodesta 2019 alkaen ollut yhdeksän miljoonaa euroa. Rahoituspäätöksistä 12 on toteutunut tai niistä käydään sopimusneuvotteluja parhaillaan.Oi:n rahoittamia yrityksiä esitellään tuoreessa toimintakatsauksessa.

“Rahoitushakumme ovat toteutuneet suunnitellusti. Osa annetuista rahoituspäätöksistä on rauennut esimerkiksi sen vuoksi, että yritysten investoinnit ovat toistaiseksi siirtyneet. Pandemian vaikutukset ovat toki näkyneet sekä meidän omassa että rahoitettavien yritysten toiminnassa, mutta olemme silti onnistuneet tavoitteissamme hyvin”, toimitusjohtaja Titta Mantila Oppiva Investistä kertoo.

Oppiva Invest rahoittaa kasvuyrityksiä, jotka kehittävät tai tarjoavat ratkaisuja ammatillisen koulutukseen ja ammattiosaamisen kehittämiseen. Ammatillinen koulutus uudistuu, toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä tahdilla ja teknologinen kehitys on todella nopeaa.

Rahoitusta ovat viidellä toteutuneella rahoituskierroksella saaneet esimerkiksi erilaiset digitaaliset oppimisympäristöt ja opetusteknologiat, työkalut ja ratkaisut.

“Hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyvät digitaaliset ratkaisut näkyvät selkeästi trendeinä kasvuyritysten keskuudessa. Alalle on kovaa vauhtia tulossa lisää innovaatioita. Samaan aikaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan koulutus tarvitsee uusia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja vastatakseen väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin haasteisiin”, toteaa Oppiva Investin hallituksen puheenjohtaja Harri Lauslahti.

Oikeiden tarpeiden tunnistaminen on tärkeää

Rahoituksesta päätettäessä arvioidaan ratkaisun lisäarvoa ja hyödynnettävyyttä ammatillisessa koulutuksessa.

“Meille on erittäin tärkeää, että pystymme kohdentamaan rahoitusta ammatillisen koulutuksen ja koulutuksen järjestäjien tarpeiden mukaan. Haluamme tuntea tämän kentän hyvin, ja meille on elintärkeää panostaa yhteistyöhön esimerkiksi Education Finlandin, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE:n, koulutuksen järjestäjien ja muiden koulutusalan vaikuttajien kanssa. Tulemme tätä käynnistynyttä hyvää vuoropuhelua ja yhteistyötä jatkamaan”, Mantila sanoo.

Kun rahoituspäätökset toteutuvat, rahoitusta saaneet yritykset julkistetaan Oppiva Investin www-sivuilla. Oi:n rahoittamia yrityksiä esitellään myös tuoreessa toimintakatsauksessa.

Oppiva Investin rahoitustoiminta

Oppiva Invest myöntää pääomalainoja kasvuyrityksille. Avoimia rahoitushakuja järjestetään kolme kertaa vuodessa (avaukset tammi-, huhti- ja syyskuu). Oppiva Invest toimii valtion yhtiöön sijoittamalla pääomalla.

  • Viisi avointa rahoitushakua järjestetty v. 2020–2021
  • Kuudes rahoituskierros on käynnissä parhaillaan – rahoituspäätökset julkaistaan 22.11.2021
  • Rahoituspäätöksiä tehty yhteensä 18 kpl, euromäärältään 9 MEUR. Rahoituspäätöksistä 12 on toteutunut tai niistä käydään sopimusneuvotteluja parhaillaan.
  • Hakijoista noin 1/3 karsiutunut ensi vaiheessa ja noin 1/3 saanut rahoitusta
  • Osa hakukierroksille osallistuneista yrityksistä jää sparraukseen ja ovat mahdollisesti mukana tulevissa hauissa
  • Rahoitusta saaneiden yritysten toiminta on toistaiseksi ollut hyvin teknologiapainotteista, rahoitustoiminta ei kuitenkaan rajaudu pelkästään teknologiayhtiöihin
  • Koronatilanne on vaikuttanut yritysten investointihalukkuuteen, mutta tilanne on yrityksissä kasvusuunnitelmien osalta palaamassa ennalleen

Tutustu Oppiva Investin toimintakatsaukseen >>

Lisätietoa

Titta Mantila, toimitusjohtaja
p. 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi

Voisit olla kiinnostunut myös

No posts