Raportti: Kasvuyritykset ovat tärkeitä kumppaneita ammatilliselle koulutukselle ja työelämälle

16.11.2021

Suomalaiset oppimisratkaisuja tarjoavat ja koulutusvientiin tähtäävät kasvuyritykset voivat auttaa ja uudistaa ammatillista koulutusta ja osaltaan ratkaista työelämän osaamistarpeita. Kasvuyrityksillä on annettavaa erityisesti digitalisaation ja teknologiaratkaisujen, ammatillisen koulutuksen ja työ- ja elinkeinoelämän yhteistyön sekä koulutusviennin kehittämisessä.

Tuore raportti Kaikki vailla kehittäjäkumppaneita, Oppiva Invest Oy:n vaikuttavuus- ja ekosysteemityö – vaihe I avaa, miten Oppiva Invest ja sen rahoittamat kasvuyritykset voivat parhaalla mahdollisella tavalla lisätä ammattiosaamisen vaikuttavuutta ja tuottaa lisäarvoa ammatilliselle koulutukselle. Raportti pohjautuu keskusteluihin ja haastatteluihin koulutuksen järjestäjien, ammatillisen koulutuksen sidosryhmiä edustavien johtajien ja asiantuntijoiden sekä kasvuyritysten kanssa.

Verkostoissa käydyissä keskusteluissa yritysten ja ammatillisen koulutuksen tärkeiksi yhteisiksi teemoiksi nousivat digitalisaatio ja teknologiaratkaisut, työelämäyhteistyö sekä koulutusvienti.

“Esimerkiksi digitaaliset oppimisympäristöt ja ratkaisut, e-oppimateriaalit ja koko tiedolla johtamiseen liittyvä kokonaisarkkitehtuuri koetaan aiheiksi, jossa kasvuyrityksillä voisi olla paljon annettavaa”, sanoo raportin kirjoittanut Oppiva Investin hallituksen jäsen Riikka-Maria Yli-Suomu.

Uusi ekosysteemi kehittämään oppimisympäristöjä

Osaamisen kehittäminen ja siihen liittyvät oppimisympäristöt ja teknologiaratkaisut ovat yhdessä ja erikseen monimutkainen ilmiö, johon linkittyy valtava määrä erilaisia toimijoita. Kaikki haastatellut kaipaavat yhteiskehittämistä ja kumppanuutta, jossa ongelmia ratkaistaan yhdessä.

“Kun palveluita ammattiosaamisen kehittämiseen suunnitellaan, uudistetaan, muokataan ja parennetaan yhdessä, ne vastaavat paremmin työelämän tarpeisiin ja vahvistavat osaamista tehokkaammin”, Yli-Suomu muistuttaa.

Raportissa ehdotetaan Oppiva Investille erilaisia rooleja kohtauttajasta ja auditoijasta kansalliseksi kehittäjäkumppaniksi ja strategiseksi rahoittajaksi.

“Ammattiosaamisen ja erilaisten innovaatioekosysteemien yhteyteen tarvittaisiin oppimisympäristöjä kehittävä aktiivinen verkosto. Esimerkiksi tällaista oppimisympäristöjä kehittävää ekosysteemiä rakentamaan sopisi Oppiva Investin kaltainen mahdollistaja.”

Tutustu raporttiin: Kaikki vailla kehittäjäkumppaneita, Oppiva Invest Oy:n vaikuttavuus- ja ekosysteemityö – vaihe I >>

Lisätietoja

Riikka-Maria Yli-Suomu, hallituksen jäsen
p. 050 348 6544
riikka-maria@oppivainvest.fi

Titta Mantila, toimitusjohtaja
p. 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi

Uutisen kuva: Milja Putkonen / Skills Finland


Raportti Kaikki vailla kehittäjäkumppaneita, Oppiva Invest Oy:n vaikuttavuus- ja ekosysteemityö – vaihe I on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien, koulutuksen sidosryhmien ja alan kasvuyritysten käyttöön yhteiskehittämisen pohjaksi ja keskusteluiden avaukseksi. Oppiva Invest Oy ja omistajaohjauksesta vastaava Opetushallitus hyödyntävät raporttia OI:n toiminnan edelleen kehittämisessä. Projektin jatkotyönä OI käynnistää strategiansa uudistamisen ja jatkaa vaikuttavuus- ja ekosysteemityötä konkreettisilla toimilla (vaihe II) ammatillisen koulutuksen hyväksi.

Voisit olla kiinnostunut myös

No posts