Oppiva Investin täydentävä rahoitus ja osaaminen tukevat yritysten kasvua

21.12.2023

Oppiva Investin pääomalainalla voivat investoida ja kasvaa kasvuyritykset, jotka tarjoavat digitaalisia ratkaisuja koulutustoimialalle. Kohmeisella rahoitusmarkkinalla vakaan, täydentävän rahoittajan rooli on erityisen tärkeä. Rahoitusta voi hakea taas tammi-helmikuussa 2024.

Ammatillista osaamista, oppimista ja oppimisympäristöjä kehittävät ja uudistavat kasvuyritykset tarvitsevat pääomaa. Vakaa julkinen rahoittaja pysyy toimintakykyisenä, kun rahoituksen saaminen on juuri nyt vaikeaa kasvuyritysten jähmeällä rahoitusmarkkinalla.

– Oppiva Investin rooli korostuu nyt, kun rahoitusmarkkinan tilanne on vaikea. Riskiä jakavalla täydentävällä rahoittajalla on suuri arvo, jotta teknologiayrityksiin syntyy uutta kasvua, sanoo toimitusjohtaja Titta Mantila Oppiva Investiltä.

Tammikuussa 2024 käynnistyvässä rahoitushaussa Oppiva Investin täydentävää rahoitusta voivat hakea yritykset, jotka tarjoavat digitaalisia ratkaisuja koulutukseen ja kehittävät osaamista, oppimista ja oppimisympäristöjä.

Teknologiayritysten ratkaisuille on oppilaitoksissa ja työelämässä kysyntää

Suomalaisia kasvuyrityksiä tarvitaan ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia, joita osaamiseen ja oppimiseen liittyy. Elinkeinoelämä uudistuu, ja työtehtävät sekä työelämässä tarvittava osaaminen muuttuvat nopealla tahdilla.

– Esimerkiksi eri toimialojen puhdas siirtymä, teollinen uudistuminen, väestön ikärakenteen muutos ja terveysteknologioiden nopea kehitys asettavat vaatimuksia tulevaisuuden osaamistarpeille ja osuvalle osaamiselle. Ratkaisuja osaamiseen ja koulutukseen tuottavien innovatiivisten yritysten rooli on tässä yhtälössä keskeinen, Mantila painottaa. 

Uusia, vaikuttavia ja oppijakeskeisiä ratkaisuja syntyy, kun oppilaitokset, digiratkaisuja tarjoavat yritykset ja elinkeinoelämä tekevät tiivistä yhteistyötä ja kehittävät ratkaisuja yhdessä. 

Oppiva Investin rooliin istuu hyvin yhdistää toimijoita keskenään.

– Näemme, että parhaiten autamme yrityksiä, kun rahoituksen lisäksi avaamme verkostomme, tarjoamme asiantuntijuuttamme koulutuksen ja osaamisen kehittämisen alueelta ja fasilitoimme laajojen verkostojen yhteistyötä, Mantila sanoo. 

Oppiva Invest on kasvuyritykselle osaava ja verkostoitunut kumppani 

Suomalaiset teknologiayritykset hyödyntävät Oppiva Investin rahoitusta esimerkiksi tuotekehitykseen, rekrytointeihin, kansainvälistymiseen ja myynnin kasvattamiseen.

Esimerkiksi viestintä- ja hälytysratkaisua toimittava Secapp on Oppiva Investin täydentävällä rahoituksella varmistanut kriittistä osaamista ja vahvistanut tiimejä palkkaamalla lisää osaajia. 

– Me kasvamme verkostojen ja jälleenmyyjien kautta, ja teemme tietyillä markkinoilla myös suoramyyntiä. Tarvitsemme lisää osaajia sekä myyntiin, kumppaniverkoston rakentamiseen että tuotekehitykseen, jotta pysymme kehityksessä mukana ja voimme varmistaa vahvan kansainvälisenkin kasvun. Siinä missä olemme aiemmin kasvaneet tulorahoituksella, Oppiva Investin avulla olemme voineet rekrytoida osaajia vahvasti etupainotteisesti ja vahvistaa näin kasvua, Secappin toimitusjohtaja Kari Aho sanoo. 

Lappeenrantalaisen Mevean toimitusjohtaja Tero Koskipalo muistuttaa, että kasvuyritysten on panostettava myyntiin. 

– Oppiva Investin pääomalaina on ollut meille tärkeä mahdollistaja. Simulaattorit ovat asiakkaillemme kalliita investointeja, ja myynnin prosessit ovat pitkiä. Myynti, osallistumiset kansainvälisille messuille ja muut myynninedistämismatkat vaativat resursseja, ja niitä olemme varmistaneet Oppiva Investin pääomalainalla, Koskipalo sanoo. 

Tutustu ja hae rahoitusta 15.1.–15.2.2024

Oppiva Investin rahoituskierrokset avautuvat kolmesti vuodessa. Vuoden 2024 ensimmäinen haku on pian käsillä – haku avautuu maanantaina 15. tammikuuta. Rahoitushakemus tulee lähettää viimeistään 15.2.2024.

Lisätietoa

Titta Mantila

CEO

Tel. 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi


Contact us for information and coaching on financing and developing your business. I am happy to tell you about OI’s financing services and general company matters.

Pekka Salmi

Senior Advisor

Tel. 050 560 6018
pekka@oppivainvest.fi


I am eager to hear about your solution – I provide coaching and assistance in business development, corporate transactions and financing. Contact me also for questions related to seeking financing.

Voisit olla kiinnostunut myös

No posts