Opetuksen kilpailukyky edellyttää oppisisältöjen kehittämistä ja jakamista

30.1.2024

Oppimisen ja osaamisen kehittämiseksi tarvitaan jakamisen kulttuuria ja yhtenäisiä toimintatapoja. Oppiva Investin tilaama selvitys oppisisältöjen jakamisesta kuvaa nykytilannetta, nostaa esiin keskeisiä kehityskohteita ja pohjustaa mahdollisuuksia luoda vaikuttavia jakamisen kanavia ja käytänteitä.

Tuoreen selvityksen perusteella on selvää, että digitaalisia oppisisältöjä jaetaan edelleen vähän – jakamisen kulttuuri puuttuu. Esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa yhtenäisiä oppisisältöjä on saatavilla varsin vähän. Jakamisen myötä tarjolla olisi enemmän tutkintojen perusteisiin sopivia sisältöjä.

Oppisisältöjen jakaminen Suomessa – Avaimia uuteen yhteistyöhön tiivistää selvityksen havainnot ja toimenpide-ehdotukset. Tutustu yhteenvetoon!

– Vaikuttavuuden kannalta olisi äärimmäisen tärkeää, että opettajat ja opiskelijat voisivat laajasti hyödyntää jaettuja, laadukkaita ja ajantasaisia oppisisältöjä. Tämä tarkoittaa, että oppisisältöjä tulisi jakaa avoimesti niin oman oppilaitoksen sisällä kuin koulutuksen järjestäjien välillä. Näin opettajien aikaa säästyy myös sisällön tekemisestä opiskelijan kohtaamiseen, sanoo Reetta Paloheimo Oppiva Investistä.

Selvityksen toteuttanut Jussi Kajala 3DBearista yllättyi erityisesti siitä, miten yhtenäinen näkemys selvitykseen haastatelluilla ja kyselyyn vastanneilla oli jakamisen haasteista.

– Sekä yrityksissä että koulutuksen järjestäjillä ymmärretään erittäin hyvin, että tämä on asia, jolle pitää tehdä jotakin, Kajala kertoo.

Standardit ja rajapinnat edistäisivät jakamista ja materiaalien hyödyntämistä

Oppisisältöjen jakaminen Suomessa -selvitys nostaa esiin useita kehityskohteita, joihin tarttumalla päästäisiin oppisisältöjen jakamisessa eteenpäin.

Jakamisen kulttuurin ohella tarvitaan yhteisiä standardeja, joita esimerkiksi rahoittaja voisi laatia, sekä teknisiä integraatioita ja rajapintoja. Tekniset standardit ovat tärkeitä jakamisen haasteita ratkaistaessa.

– Esimerkiksi yhteinen integraatioalusta ja alustaan sopivat sisältöjen integraatiot vähentäisivät sisältöjen lataamiseen liittyvää päällekkäistä työtä oppilaitoksissa. Teknologiset oppisisällöt tarvitsisivat ikään kuin telakan, josta opettaja saisi yhdellä tai parilla piuhalla sisällöt itselleen. Tällä hetkellä oppilaitoksissa menee aikaa kymmenien verkkojen sisäisten piuhojen vetämiseen. Myös sisällön luomisessa tulee huomioida rajapinta tutkintojen perusteisiin, jolloin materiaalit päivittyvät perusteiden muuttuessa, Paloheimo sanoo.

Yritysten ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä tarvitaan

Yhtenäiset toimintatavat avaisivat jalansijaa digijättien rinnalla suomalaisille yrityksille, jotka rakentavat laadukkaita, suomalaisiin tarpeisiin ja suomalaisen koulutuksen arvojen mukaisia ratkaisuja oppimiseen.

Yritysten ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötä tarvitaan, jotta digitaaliset oppisisällöt vastaavat kasvaviin laatuvaatimuksiin ja löytävät käyttäjänsä, oppijat ja opettajat.

– Hankerahoituksella tuotettujen oppimateriaalien ylläpidosta, jatkokehittämisestä ja jakamisesta nousi selvityksessä huolta. Osa hankerahoituksesta tulisikin varata sisällön ylläpitämiseen. Tässä on mahdollisuus yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden yhteistyölle esimerkiksi siten, että materiaalin ylläpito- ja jakeluvastuu voisi olla esimerkiksi yrityksellä tai järjestöllä, Kajala ehdottaa.

Selvityksen perusteella EdTech-yritysten osaamista voisi hyödyntää esimerkiksi oppisisältöjen luomisessa yhteisissä hankkeissa ja hankintojen kautta, oppisisältöjen jakamisessa ja kehittämisessä sekä alustojen kehittäjinä ja ylläpitäjinä.

– Suomalaiset kasvuyritykset ovat tuoneet ja tuovat opetukseen uusia, innovatiivisia teknologioita ja ratkaisuja. Yrityksissä on valmiudet sekä kehittää uutta yhdessä koulutuksen järjestäjien kanssa että parantaa oppisisältöjen saatavuutta. Suomalaisten kasvuyritysten osaamista kannattaa ehdottomasti hyödyntää tässä kokonaisuudessa, Paloheimo sanoo.

Selvitystä varten kartoitettiin ja tarkasteltiin yli 40 sivustoa ja alustaa, haastateltiin lähes 20:a yritystä ja koulutuksenjärjestäjää edustavaa asiantuntijaa, käytiin sidosryhmäkeskusteluja sekä toteutettiin kyselytutkimus EdTech-alalla toimiville yrityksille. Selvitys digitaalisten oppisisältöjen jakamisesta Suomessa syntyi Oppiva Investin tilauksesta. Selvityksen ja raportin toteutti 3DBear.

Reetta Paloheimo

Reetta Paloheimo

Development Manager, market analyses

Tel. 045 114 9657
reetta@oppivainvest.fi


Contact us when you want information about vocational education and training, the development of teachers’ day-to-day work and the potential of technology in vocational education and training.

Jussi Kajala

toimitusjohtaja, 3DBear

puh. 050 561 5411
jussi@3dbear.fi 

Voisit olla kiinnostunut myös

No posts