Market information on vocational education and training

There are opportunities in the field of vocational education and training for many Finnish technology companies and innovations. Oppiva Invest offers wide-ranging insights into the VET market.

Market dialogue and networks of education technology companies

Are you interested in the networks of education technology companies? You can find contacts through us!

We engage intensively in discussions with various industries and educational institutions. Information and market dialogue are essential to build and strengthen the ecosystem between vocational education and training and businesses.

The guides and publications listed on this page serve companies aiming to acquire or expand their clientele in vocational education and training. Oppiva Invest provides market information from the education field and encourages co-development between educational institutions and companies.

Vocational education and training in Finland: market information for companies

How do education providers finance and acquire educational technology? Did you know that there are more adults than young people in vocational education and training in Finland? How do companies succeed in working with a VET provider?

Get familiar with the reports and publications

Teknologiat sosiaali- ja terveysalalla

Millaiset teknologiat auttavat pahenevasta työvoimapulasta kärsivällä sosiaali- ja terveysalalla? Millaista osaamista teknologioiden käyttöön tarvitaan? Selvitys kertoo teknologioista, joista on apua hoitotyössä ja joiden käyttöä tulevat ammattilaiset voivat opetella opintojen aikana.

Tekoälyn käyttö ammatillisessa koulutuksessa

Moni ammatillisen koulutuksen opettaja on jo hyödyntänyt tekoälyä työssään, vaikka soveltumista opetukseen ja oppimiseen vielä pohditaan. Yhteiset käytänteet ja linjaukset tekoälyn hyödyntämiseen ovat oppilaitoksissa vasta muodostumassa. Edulyzer ja Oppiva Invest kysyivät ammatillisen koulutuksen toimijoilta tekoälyn käytöstä syksyllä 2023.

Oppisisältöjen jakaminen Suomessa – avaimia uuteen yhteistyöhön

Oppimisen ja osaamisen kehittämiseksi tarvitaan jakamisen kulttuuria ja yhtenäisiä toimintatapoja. Oppiva Investin tilaama selvitys oppisisältöjen jakamisesta kuvaa nykytilannetta, nostaa esiin keskeisiä kehityskohteita ja pohjustaa mahdollisuuksia luoda vaikuttavia jakamisen kanavia ja käytänteitä. 

Digi- ja teknologiaratkaisuista apua perustaitojen kehittymiseen

Millaiset teknologiat tukevat perustaitojen
oppimista? Mihin tarpeisiin perustaitojen
tukemisessa tarvitaan uusia oppimisratkaisuja? Selvitys pohjautuu kyselyyn, johon vastasi kolmesataa ammatillisen koulutuksen ja
tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) opettajaa ja ohjaajaa.

Opetusteknologiaa hankkimassa – näkökulmia valintaan ja käyttöönottoon

Mitkä tekijät vaikuttavat opetusteknologioiden valintaan ja käyttöönottoon ammatillisessa koulutuksessa? Miten onnistua tarjoamaan ratkaisua koulutuksen järjestäjälle?

Kaikki vailla kehittäjäkumppaneita – Oppiva Invest Oy:n vaikuttavuus- ja ekosysteemityö

Millainen rooli kasvuyrityksillä voi olla ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? Raportti on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien, koulutuksen sidosryhmien ja alan kasvuyritysten yhteiskehittämisen pohjaksi ja keskustelujen avaukseksi.

Contact us

Reetta Paloheimo

Reetta Paloheimo

Development Manager, market analyses

Tel. 045 114 9657
reetta@oppivainvest.fi


Contact us when you want information about vocational education and training, the development of teachers’ day-to-day work and the potential of technology in vocational education and training.

Sanja Mursu

Sanja Mursu

Corporate Relations Manager

Tel. 040 515 9978
sanja@oppivainvest.fi


I’m happy to help with any matters related to vocational education and training. I share information about vocational education and training and assist companies in networking with both the business community and other VET providers.