Oppiva Invest rahoittajana
| |

Oppiva Invest rahoittajana

Oppiva Investin toimiohjeen mukaan Oppiva Invest voi myöntää pääomalainoja sellaisille suomalaisille yrityksille, jotka tuottavat ratkaisuja toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen ja opetusvälineistön kehittämiseen sekä tekevät koulutusvientiä.

Selvitys: Parhaat digiratkaisut perustaitojen oppimiseen auttavat oppijaa ja opettajaa
| | |

Selvitys: Parhaat digiratkaisut perustaitojen oppimiseen auttavat oppijaa ja opettajaa

Suurin osa oppijoiden perustaitoja tukevista opettajista käyttää erilaisia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja opetuksen tukena. Ratkaisuja kaivataan erityisesti yksilöllistämiseen ja osaamistarpeiden selvittämiseen. Oppiva Investin kyselyn vastauksista ja tausta-aineistosta kirkastui perustaitojen rakentumista kuvaava viitekehys.