Markkinatietoa ammatillisesta koulutuksesta 

Ammatillisen koulutuksen kentältä löytyy mahdollisuuksia monille suomalaisille teknologiayrityksille ja innovaatioille. Oppiva Invest tarjoaa monipuolisia näkymiä ammatillisen koulutuksen markkinoihin.

Markkinavuoropuhelua ja opetusteknologiayritysten verkostoja

Oletko kiinnostunut opetusteknologiayritysten verkostoista? Löydät kauttamme kontaktit!

Käymme aktiivisesti keskustelua niin eri toimialojen kuin oppilaitostenkin kanssa. Ammatillisen koulutuksen ja yritysten välisen ekosysteemin rakentamiseksi ja vahvistamiseksi tarvitaan tietoa ja markkinavuoropuhelua.

Tämän sivun oppaat ja julkaisut palvelevat erityisesti yrityksiä, jotka tavoittelevat tai haluavat kasvattaa asiakkuuksia ammatillisessa koulutuksessa. Oppiva Invest tarjoaa markkinatietoa koulutuskentältä ja kannustaa oppilaitoksia ja yrityksiä yhteiskehittämiseen.

Ammatillinen koulutus Suomessa – markkinatietoa yrityksille

Miten koulutuksenjärjestäjät rahoittavat ja hankkivat koulutusteknologiaa? Tiesitkö, että ammatillisessa koulutuksessa opiskelee enemmän aikuisia kuin nuoria? Miten yritys onnistuu yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa?

Hyödynnä raportit ja julkaisut

Teknologiat sosiaali- ja terveysalalla

Millaiset teknologiat auttavat pahenevasta työvoimapulasta kärsivällä sosiaali- ja terveysalalla? Millaista osaamista teknologioiden käyttöön tarvitaan? Selvitys kertoo teknologioista, joista on apua hoitotyössä ja joiden käyttöä tulevat ammattilaiset voivat opetella opintojen aikana.

Tekoälyn käyttö ammatillisessa koulutuksessa

Moni ammatillisen koulutuksen opettaja on jo hyödyntänyt tekoälyä työssään, vaikka soveltumista opetukseen ja oppimiseen vielä pohditaan. Yhteiset käytänteet ja linjaukset tekoälyn hyödyntämiseen ovat oppilaitoksissa vasta muodostumassa. Edulyzer ja Oppiva Invest kysyivät ammatillisen koulutuksen toimijoilta tekoälyn käytöstä syksyllä 2023.

Oppisisältöjen jakaminen Suomessa – avaimia uuteen yhteistyöhön

Oppimisen ja osaamisen kehittämiseksi tarvitaan jakamisen kulttuuria ja yhtenäisiä toimintatapoja. Oppiva Investin tilaama selvitys oppisisältöjen jakamisesta kuvaa nykytilannetta, nostaa esiin keskeisiä kehityskohteita ja pohjustaa mahdollisuuksia luoda vaikuttavia jakamisen kanavia ja käytänteitä. 

Digi- ja teknologiaratkaisuista apua perustaitojen kehittymiseen

Millaiset teknologiat tukevat perustaitojen
oppimista? Mihin tarpeisiin perustaitojen
tukemisessa tarvitaan uusia oppimisratkaisuja? Selvitys pohjautuu kyselyyn, johon vastasi kolmesataa ammatillisen koulutuksen ja
tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) opettajaa ja ohjaajaa.

Opetusteknologiaa hankkimassa – näkökulmia valintaan ja käyttöönottoon

Mitkä tekijät vaikuttavat opetusteknologioiden valintaan ja käyttöönottoon ammatillisessa koulutuksessa? Miten onnistua tarjoamaan ratkaisua koulutuksen järjestäjälle?

Kaikki vailla kehittäjäkumppaneita – Oppiva Invest Oy:n vaikuttavuus- ja ekosysteemityö

Millainen rooli kasvuyrityksillä voi olla ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? Raportti on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien, koulutuksen sidosryhmien ja alan kasvuyritysten yhteiskehittämisen pohjaksi ja keskustelujen avaukseksi.

Ota yhteyttä!

Reetta Paloheimo

Reetta Paloheimo

kehittämispäällikkö, markkina-analyysit

puh. 045 114 9657
reetta@oppivainvest.fi


Ota yhteyttä, kun haluat tietoa ammatillisesta koulutuksesta, opettajien arjen kehittämisestä ja teknologian mahdollisuuksista ammatillisessa koulutuksessa.

Sanja Mursu

Sanja Mursu

yhteiskuntasuhdepäällikkö

puh. 040 515 9978
sanja@oppivainvest.fi


Autan mielelläni kaikissa ammatilliseen koulutukseen liittyvissä asioissa. Jaan tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja autan yrityksiä verkostoitumaan sekä elinkeinoelämän, ammatillisten koulutuksen järjestäjien että toisten yritysten kanssa.