Teknologiat hoitotyössä sosiaali- ja terveysalalla

Selvitys 2024

Millaiset teknologiat auttavat pahenevasta työvoimapulasta kärsivällä sosiaali- ja terveysalalla? Millaista osaamista teknologioiden käyttöön tarvitaan? Selvityksen tavoitteena on tunnistaa teknologioita, joista on apua hoitotyössä ja joiden käyttöä tulevat ammattilaiset voivat opetella opintojen aikana.

Selvitimme näkemyksiä terveysteknologioista toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppilaitoksilta, jotka tarjoavat sosiaali- ja terveysalan opintoja. Kartoitimme oppilaitoksissa jo käytössä olevia, sosiaali- ja terveysalan hoitotyössä käytettäviä teknologioita sekä kiinnostusta ja mahdollisuuksia ottaa uusia teknologioita käyttöön.

Selvityksessä oli mukana myös suomalaisia terveysteknologiayrityksiä, jotka ovat pääosin kasvuyrityksiä. Terveysteknologiayrityksiltä eli teknologiatoimittajilta kartoitimme niiden osallistumista osaamisen kehittämiseen ja oppilaitosmarkkinoille sekä kiinnostusta laajentaa asiakkuuksia näihin markkinoihin.

Selvitimme myös hyviä käytäntöjä oppilaitosten, terveysteknologiayritysten ja työelämän toimijoiden yhteistyöstä.

Sosiaali- ja terveysalaa käsittelevät julkaisut muodostavat laajan tausta-aineiston selvitykselle. Kyselyiden (ks. alla) lisäksi olemme tehneet haastatteluja.

Yrityskyselyyn saimme 51 vastausta. Kysely oppilaitosmarkkinoista suunnattiin startup- ja kasvuyrityksille, jotka toimivat terveysteknologia-alalla, mutta eivät itse tarjoa terveydenhuoltopalveluita. Vastanneista yrityksistä kaksi kolmasosaa oli liikevaihdoltaan alle 0,5 milj., neljännes 0,5 – 3 milj. euron liikevaihdon yrityksiä ja muut tätä suurempia. Yrityshaussa käytettiin yritysten verkkosivuja, Vainu- ja Dealroom -tietokantoja, YTJ:n yrityshakua sekä Finder-yrityshakua.

Oppilaitoksille suunnatun kyselyn lähetimme sosiaali- ja terveysalaa opettaville ammatillisille oppilaitoksille, sote-kouluttajien verkostolle ja Opetushallituksen sote-kahvilaan osallistuville. Pyysimme vastauksia henkilöiltä, joilla on hyvä kokonaiskuva oppilaitoksen sote-koulutuksesta. Saimme kyselyyn 43 vastausta – taustatietojen perusteella kattavasti eri puolilta Suomea ja suurimmaksi osaksi eri koulutuksen järjestäjiltä. Vastaajia on pyydetty kertomaan koko oppilaitoksensa teknologioista. Suomessa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa järjestää 49 koulutuksen järjestäjää (vuonna 2023, Opetushallituksen tilastopalvelu Vipunen).

Terveysteknologioiksi katsottiin tässä selvityksessä (Tesin terveysteknologia-alasta käyttämää kuvausta mukaellen):

  • Lääkinnälliset laitteet ja tarvikkeet
  • Bioteknologia ja diagnostiikka
  • Digitaalinen terveys ja ohjelmistot
  • Palvelut
  • Muut oppilaitoskäyttöön suunnitellut sote-alan opetusteknologiat

Esimerkkejä näihin luokkiin kuuvista terveysteknologioista ovat esimerkiksi lääkeannostelulaitteet, humanoidirobotit, sensorit ja muut seurantalaitteet ja -järjestelmät, etäluettavat monorit ja mittauslaitteet, asiakas- ja potilastietojärjestelmät, exoskeletonit, kuntoutusohjelmistot, toimintakyvyn aktivointiin käytettävät ohjelmistot ja laitteet, verkkokoulutukset, teknologiset oppimisympäristöt ja simulaattorit.

Tutustu selvitykseen

Selvitys julkaistaan pdf-tiedostona: Teknologiat hoitotyössä sosiaali- ja terveysalalla. Case-tarinat eli hyviä yhteistyön käytäntöjä löydät alta, ja ne löytyvät myös pdf-tiedoston lopusta.

  • Hoitotyössä käytettävät teknologiat
  • Teknologiat auttavat ratkaisemaan työvoiman riittävyyttä
  • Teknologia-osaaminen on tärkeä työelämätaito hoitotyössä 
  • Osaamista opinnoista
  • Teknologia-yritysten, oppilaitosten ja työpaikkojen yhteistyö

Hyviä yhteistyön käytäntöjä

Osaamiseen satsataan sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa, terveysteknologiayrityksissä että työpaikoilla. Parhaimmillaan osaamisen kehittämisestä muodostuu tiivistä yhteistyötä, jossa kaikki voittavat.

Tutustu hyviin käytäntöihin!

Potilassimulaattori ja opiskelijoita / STEP-koulutus

Hyvät käytännöt | STEP-koulutus ja Laerdal Medical

Simulaatiot auttavat luomaan vahvan pohjan hoitotyön osaamiselle. STEP-koulutuksessa lähihoitajiksi opiskelevat harjoittelevat potilassimulaattoreiden avulla kohtaamaan hoitotilanteita jo ennen työpaikalle siirtymistä.

Hyvät käytännöt | Omnia, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, YetiCare ja Berner Medical

Omnian, espoolaisen Leppävaaran Elä ja asu -seniorikeskuksen sekä YetiCaren yhteistyö rakentui valinnaisen tutkinnon osan Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä ympärille. Tavoitteena oli, että sekä työssäoppimisjaksolla olevat lähihoitajaopiskelijat että seniorikeskuksen työntekijät oppivat hyödyntämään uusia teknologioita.

Keudan opiskelijoita

Hyvät käytännöt | Keuda ja Norlandia Care

Keudan ja Norlandian yhteistyön taustalla on vahva yhteinen tahtotila laajentaa ja syventää sote-alan opiskelijoiden ja hoivakodin työntekijöiden osaamista. Teknologiasta haetaan mielekkyyttä asukkaiden arkeen ja tukea hoitotyöhön.

Dose Control Älydosetti

Hyvät käytännöt | Turun ammatti-instituutti TAI ja Dose Control

Turun ammatti-instituutti TAI:n ja hyvinvointiteknologiayritys Dose Controlin suhde on kasvanut tiiviiksi kumppanuudeksi, jossa opiskelijat voivat hyödyntää yrityksen teknologiaa osana opintojaan. Yritys saa vastavuoroisesti oppilaitoskumppanilta esimerkiksi käyttäjäpalautetta kehittämiseen.

Teknologiat tulevat muuttamaan sote-alan työtehtäviä, ja niihin pitäisi tutustua työpaikoilla aktiivisesti.

Kirsi Siira, opettaja, sosiaali- ja terveysala, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Yhteistyö oppilaitoksen kanssa on korvaamattoman arvokasta. Se, että voimme yhdessä testata ja kokeilla, mahdollistaa laajemman ja vahvemman osaamisen. Olemme molemmat todella sitoutuneita yhteistyöhön – jakaminen tuo lisäarvoa molemmille.

Mira Ruusunen, hoiva-asumisen liiketoimintajohtaja, Norlandia Care

Lisätietoa

Reetta Paloheimo

Reetta Paloheimo

kehittämispäällikkö, markkina-analyysit

puh. 045 114 9657
reetta@oppivainvest.fi


Ota yhteyttä, kun haluat tietoa ammatillisesta koulutuksesta, opettajien arjen kehittämisestä ja teknologian mahdollisuuksista ammatillisessa koulutuksessa.