Case | Omnia, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, YetiCare ja Berner Medical

Omnian, espoolaisen Leppävaaran Elä ja asu -seniorikeskuksen sekä YetiCaren yhteistyö rakentui valinnaisen tutkinnon osan Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä ympärille. Tavoitteena oli, että sekä työssäoppimisjaksolla olevat lähihoitajaopiskelijat että seniorikeskuksen työntekijät oppivat hyödyntämään uusia teknologioita.

Yhteistyössä

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 
Kirsi Siira, opettaja, sosiaali- ja terveysala 

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue / Leppävaaran Elä ja asu –seniorikeskus – Yhteisöllinen asuminen 
Jenni Laine, palveluvastaava  

YetiCare 
Ville-Matti Koskinen, Growth Director 
Mirva Väänänen, Partner Communications Manager 

Berner Medical 
Kalle Siltala, myyntiedustaja & tuotepäällikkö 

Valinnaisen tutkinnon osan sisältö syntyi uudenlaisessa yhteistyössä 

Projekti ideoitiin ja käynnistettiin Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa opettajien ja opiskelijoiden yhteistyönä. Kolmen teknologiayrityksen tuotteet olivat neljässä eri työpaikassa kokeilukäytössä opiskelijoiden työssäoppimisjakson ajan. Opiskelijat esittelivät teknologioita työpaikoilla ja opettivat ja ohjasivat sekä työntekijöitä että asukkaita käyttämään niitä. 

Omnia vastasi oppilaitoksena projektin koordinoinnista, ja yritykset sponsoroivat laitteet käyttöön projektin ajaksi. Omnia perehdytti työpaikoilla opiskelijoiden näyttöjä arvioivat työntekijät näytön arvioimiseen, koska tutkinnon osa toteutettiin uudella tavalla. 

YetiCaren lisäksi projektiin osallistuivat MuistiSeniori ja Evondos. Berner Medical toimitti YetiCaren Yetitabletin työpaikoille. Berner huolehti opiskelijoiden käyttökoulutuksesta ja siirsi yli 100 kiloa painavan, moottoroidulla jalustalla seisovan näytön aina seuraavaan kohteeseen ennalta sovitun aikataulun mukaan. 

Opintojakso sisältää teknologian käyttökokemusten lisäksi tärkeitä pohdintoja, miksi teknologioita tarvitaan ikäihmisten hoidossa, ja mitä lisäarvoa ja mahdollisuuksia ne ikäihmisten hyvinvointiin ja hoitoon tuovat. Myös tietoturvateemat ja eettiset kysymykset kuuluvat opintoihin. 

Hyvinvointiteknologiat ovat tärkeä osa yhteisöllistä asumista, jota kansallisenkin tavoitteen mukaan tulee olemaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Olemme saaneet uutta osaamista meidän työntekijöillemme ja kokemuksia ja iloa asukkaillemme – tämä on ollut meille se kaikkein antoisin asia.

Jenni Laine, Leppävaaran Elä ja asu -seniorikeskus

Opiskelijat ovat tulevina sote-alan ammattilaisina tärkeässä roolissa viedessään tietoa ja positiivista teknologiasennetta eteenpäin sosiaali- ja terveysalan työympäristöihin. Tieto teknologian hyödyntämisestä asiakkaiden toimintakyvyn ja turvallisuuden edistämisessä on tärkeää. Tätä ymmärrystä tulisi saada mukaan yhä useampiin opintojaksoihin.

Kirsi Siira, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Yhteistyöstä hyötyjä ja mahdollisuuksia kaikille

Seniorikeskuksen työntekijät saivat kokemuksen teknologian mahdollisuuksista työssä – projekti toi työyhteisöön uutta tietoa ja osaamista. Yetitablet toi hyvää mieltä ja iloa myös työntekijöille. Asukkaat hakeutuivat itsenäisestikin Yetitabletin pariin, jolloin hoivahenkilöstön työtä vapautui muihin tehtäviin.

Teknologiayritykset saivat projektissa tärkeitä käyttäjäkokemuksia sekä työntekijöiltä että opiskelijoilta. Yhteistyö koettiin yrityksissä merkityksellisenä ja tärkeänä, sillä se tarjosi mahdollisuuden päästä tukemaan tulevaisuuden ammattilaisia heidän opinnoissaan. 

Tässä projektissa on ollut useita toimijoita ja aivan mahtava porukka. Kirsi innokkaana alullepanijana on ollut projektin onnistumiselle tärkeä. Tämä on ollut erittäin onnistunut kokonaisuus ja meille hieno tapa olla mukana luomassa oppimisen tulevaisuutta ja auttaa nuoria oppimaan uutta.
 

Ville-Matti Koskinen, YetiCare

Teknologian avulla voimme tukea ikäihmisten asumista kotona, lisätä turvallisuutta ja vähentää yksinäisyyttä. Voimme tukea ikäihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä ennakoida, hallita ja ohjata hoitotyötä vielä paremmin. Lääkerobotit ja älydosetit muistuttavat lääkkeiden otosta ja mahdollistavat turvallisen lääkehoidon toteutumisen kotihoidossa. Etäjumppahetkien ja muiden etäpalveluiden avulla voimme myös edistää ikäihmisten fyysistä toimintakykyä ja aktivoida motorisia sekä kognitiviisia taitoja. 

Teknologiat tulevat muuttamaan sote-alan työtehtäviä, ja niihin pitäisi tutustua työpaikoilla aktiivisesti.

Kirsi Siira, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Mikä Yetitablet?
Jättikokoinen kosketusnäyttö kannustaa aktiivisuuteen

YetiCaren Yetitablet on tukevilla jaloilla seisova suuri kosketusnäyttö, joka yhdessä YetiCaren sovellusten ja pelien kanssa ohjaa käyttäjiä kognitiiviseen ja fyysiseen aktiivisuuteen.

Yetitablet innostaa ikäihmisiä ja eri tavoin toimintarajoitteisia osallistumaan sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja toimintaan sekä ylläpitämään ja kehittämään taitojaan.

Kuvista kiitos: YetiCare