Medialle

Ammatillinen osaaminen ja elinikäinen oppiminen oppilaitoksista työelämään ovat Suomen menestykselle elintärkeitä. Jatkuvasti uudistuva ammatillinen koulutus ja oppimisympäristöt sekä elinikäinen oppiminen työelämässä – niin Suomessa kuin maailmalla – edellyttävät rohkeita innovaatioita, vahvoja kasvuyrityksiä ja avointa yhteistyötä.

Oppiva Invest Oy rahoittaa yrityksiä, jotka kehittävät ja tarjoavat oppimisratkaisuja ammatilliseen koulutukseen tai edistävät suomalaista koulutusvientiä. OI myöntää kasvuyrityksille pääomalainoja, jolloin syntyy uutta kasvuliiketoimintaa ja koulutusvienti kasvaa.

Oppiva Invest on valtion erityistehtäväyhtiö

Valtion erityistehtäväyhtiö Oppiva Invest Oy on perustettu keväällä 2019. Operatiivinen liiketoiminta on alkanut loppuvuodesta 2020. Oppiva Invest toimii valtion yhtiöön sijoittamalla pääomalla, ja yhtiön omistajaohjauksesta vastaa Opetushallitus.

Yhtiön rahoitustuote on pääomalaina, jota voivat hakea suomalaiset, innovatiiviset kasvuyritykset. Hakijayhtiön toiminnan tulee olla kestävällä pohjalla, sillä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja yhtiön taloudellisten ennusteiden perusteella lainalle tulee olla määriteltävissä realistinen takaisinmaksukyky.

Rahoituspäätökset tekee Oppiva Invest Oy:n hallitus yhtiön toimitusjohtajan esittelystä.

Rahoitetut yritykset löytyvät portfoliosta

Avoimia rahoitushakuja järjestetään kolme kertaa vuodessa (avaukset tammi-, huhti- ja syyskuu). Vuosina 2020–2021 on järjestetty kuusi avointa rahoitushakua, joista viimeisimmän kierroksen osalta rahoituspäätökset tehdään 22.11.2021 mennessä.

Rahoituspäätös julkaistaan, kun rahoitettavan yrityksen rahoituspäätös toteutuu. Käytännössä päätös on julkinen ja yhtiö lisätään Oppiva Investin portfolioon, kun yritys on hyväksynyt rahoitustarjouksen ja yrityksen ja Oppiva Investin välille on syntynyt sopimus.

  • Rahoituspäätöksiä tehty yhteensä 18 kpl, euromäärältään 9 MEUR
  • Rahoituspäätöksistä 12 on toteutunut tai niistä käydään sopimusneuvotteluja parhaillaan. Nämä luvut perustuvat lokakuun 2021 tilanteeseen.
  • Hakijoista noin 1/3 karsiutunut ensi vaiheessa ja noin 1/3 saanut rahoitusta
  • Osa hakukierroksille osallistuneista yrityksistä jää sparraukseen ja ovat mahdollisesti mukana tulevissa hauissa
  • Rahoitusta saaneiden yritysten toiminta on toistaiseksi ollut hyvin teknologiapainotteista, rahoitustoiminta ei kuitenkaan rajaudu pelkästään teknologiayhtiöihin
  • Koronatilanne on vaikuttanut yritysten investointihalukkuuteen, mutta tilanne on yrityksissä kasvusuunnitelmien osalta palaamassa ennalleen

Julkaisut

Toimintakatsaus (2021)

Oppiva Invest – Toimintakatsaus (Julkaisu 20.10.2021)

Raportti: Kaikki vailla kehittäjäkumppaneita (2021)

Yhteystiedot

Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin!

Titta Mantila, toimitusjohtaja
p. 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi