Medialle

Oppiva Invest Oy rahoittaa yrityksiä, jotka kehittävät ja tarjoavat oppimisratkaisuja ammatilliseen koulutukseen tai edistävät suomalaista koulutusvientiä. OI myöntää kasvuyrityksille pääomalainoja, jolloin syntyy uutta kasvuliiketoimintaa ja koulutusvienti kasvaa.

Oppiva Invest on valtion erityistehtäväyhtiö

Valtion erityistehtäväyhtiö Oppiva Invest Oy on perustettu keväällä 2019. Operatiivinen liiketoiminta on alkanut loppuvuodesta 2020. Oppiva Invest toimii valtion yhtiöön sijoittamalla pääomalla, ja yhtiön omistajaohjauksesta vastaa Opetushallitus.

Yhtiön rahoitustuote on pääomalaina, jota voivat hakea suomalaiset, innovatiiviset kasvuyritykset. Hakijayhtiön toiminnan tulee olla kestävällä pohjalla, sillä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan ja yhtiön taloudellisten ennusteiden perusteella lainalle tulee olla määriteltävissä realistinen takaisinmaksukyky.

Rahoituspäätökset tekee Oppiva Invest Oy:n hallitus yhtiön toimitusjohtajan esittelystä.

Rahoitetut yritykset löytyvät portfoliosta

Avoimia rahoitushakuja järjestetään kolme kertaa vuodessa (avaukset tammi-, huhti- ja syyskuu). Viimeisimmän tai käynnissä olevan rahoituskierroksen aikataulut löytyvät sivulta Kasvuyritykselle.

Rahoituspäätös julkaistaan, kun rahoitettavan yrityksen rahoituspäätös toteutuu. Käytännössä päätös on julkinen ja yhtiö lisätään Oppiva Investin portfolioon, kun yritys on hyväksynyt rahoitustarjouksen ja yrityksen ja Oppiva Investin välille on syntynyt sopimus.

  • Rahoituspäätöksiä tehty yhteensä 18 kpl, euromäärältään 9 MEUR
  • Rahoituspäätöksistä 12 on toteutunut tai niistä käydään sopimusneuvotteluja parhaillaan. Nämä luvut perustuvat lokakuun 2021 tilanteeseen.
  • Hakijoista noin 1/3 karsiutunut ensi vaiheessa ja noin 1/3 saanut rahoitusta
  • Osa hakukierroksille osallistuneista yrityksistä jää sparraukseen ja ovat mahdollisesti mukana tulevissa hauissa
  • Rahoitusta saaneiden yritysten toiminta on toistaiseksi ollut hyvin teknologiapainotteista, rahoitustoiminta ei kuitenkaan rajaudu pelkästään teknologiayhtiöihin
  • Koronatilanne on vaikuttanut yritysten investointihalukkuuteen, mutta tilanne on yrityksissä kasvusuunnitelmien osalta palaamassa ennalleen

Julkaisut

Tuore näkymä markkinatietoon: ammatillinen koulutus Suomessa

Maksuton opas tarjoaa tuoreen näkymän ammatillisen koulutuksen keskeisiin rakenteisiin ja markkinoihin. Opas on suunnattu erityisesti yrityksille, jotka tavoittelevat tai haluavat kasvattaa asiakkuuksia ammatillisessa koulutuksessa.

Lue lisää

Toimintakatsaus 2022: Voimaa kumppanuuksista ja yritysten onnistumisista

Vuonna 2022 olemme Oppiva Investissä saaneet seurata myös yritystemme hienoja onnistumisia, vaikka viime vuodet ovatkin olleet koulutustoimialan yrityksille vaikeita.

Lue lisää

Selvitys: Opetusteknologiaa hankkimassa – näkökulmia valintaan ja käyttöönottoon

Onnistuneet opetusteknologioiden hankinnat vievät kohti opetuksen ja oppimisen visiota ja kestävää digitalisaatiokehitystä. Opetuksen ja oppimisen visio, opettajien rooli ja strategisen johdon tuki korostuvat opetusteknologioiden hankinnoissa ammatillisessa koulutuksessa.

Lue lisää

Median yhteydenotot ja haastattelupyynnöt

Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin!

Titta Mantila, toimitusjohtaja
p. 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi

Oppiva Invest

OI on valtion erityistehtäväyhtiö.