Oppiva Invest

Oppiva Invest tukee ammatillisen osaamisen ja oppimisympäristöjen uudistumista ja kehittää alan toimijoiden verkostoja.


Valtion erityistehtäväyhtiö Oppiva Invest Oy perustettiin keväällä 2019, ja operatiivinen liiketoiminta alkoi 2020. Oppiva Invest toimii valtion yhtiöön sijoittamalla pääomalla, ja yhtiön omistajaohjauksesta vastaa Opetushallitus.

Mahdollistavaa rahoitusta oppimisratkaisujen kehittämiseen

Oppiva Invest Oy (OI) rahoittaa yrityksiä, jotka kehittävät ja tarjoavat oppimisratkaisuja ammatilliseen koulutukseen tai edistävät suomalaista koulutusvientiä. Tavoitteena on kehittää alan toimijoiden verkostoja ja yritysrahoituksen avulla tukea ammatillisen osaamisen ja oppimisen sekä oppimisympäristöjen kehittymistä ja uudistumista.

Oppiva Invest Oy

OI:n rahoitus on pääomalainaa, jota voivat hakea suomalaiset, innovatiiviset kasvuyritykset. Rahoituspäätökset tekee Oppiva Invest Oy:n hallitus yhtiön toimitusjohtajan esittelystä.

Oppiva Investin visio on olla

  • kannattava ja yhteiskunnallisesti vakuuttava ja vaikuttava rahoittaja,
  • ammattiosaamisen ekosysteemin kehittämisen yhteistyökumppani ja
  • ammattiosaamisen toimijoiden verkosto- ja tietoalusta.

Rahoitetut yritykset löytyvät portfoliosta

OI järjestää kolme rahoituskierrosta vuodessa (avaukset tammi-, huhti- ja syyskuussa). Rahoitusta saaneet yhtiöt julkaistaan ja esitellään portfoliossa, kun yritys on hyväksynyt saamansa rahoitustarjouksen ja sopimussuhde yhtiön ja OI:n välille on syntynyt.

Portfolio

Oppiva Investin hallitus

Oppiva Investin hallitukseen kuuluvat (kuvassa vasemmalta) Timo Lankinen, Harri Lauslahti (puheenjohtaja), Riikka-Maria Yli-SuomuMirjam Sarkki ja Petri Takala.

Lisätietoa – selvitykset ja asiakirjat

Selvitykset ja asiakirjat

Tilinpäätökset

Tilinpäätös 2022 (pdf)

Julkaisut

Toimintakatsaus 2022: Voimaa kumppanuuksista ja yritysten onnistumisista

Vuonna 2022 olemme Oppiva Investissä saaneet seurata myös yritystemme hienoja onnistumisia, vaikka viime vuodet ovatkin olleet koulutustoimialan yrityksille vaikeita.

Lue lisää

Selvitys: Opetusteknologiaa hankkimassa – näkökulmia valintaan ja käyttöönottoon

Onnistuneet opetusteknologioiden hankinnat vievät kohti opetuksen ja oppimisen visiota ja kestävää digitalisaatiokehitystä. Opetuksen ja oppimisen visio, opettajien rooli ja strategisen johdon tuki korostuvat opetusteknologioiden hankinnoissa ammatillisessa koulutuksessa.

Lue lisää

Raportti: Kasvuyritykset ovat tärkeitä kumppaneita ammatilliselle koulutukselle ja työelämälle

Suomalaiset oppimisratkaisuja tarjoavat ja koulutusvientiin tähtäävät kasvuyritykset voivat auttaa ja uudistaa

Lue lisää

Juuri nyt

Murros 2023 -tapahtuma 18. huhtikuuta: Uusi oppiminen nyt ja tulevaisuudessa

Valtakunnallinen Murros 2023 -tapahtuma avaa näkymiä ammatillisen koulutuksen ja oppimisen murrokseen ja digitalisaation mahdollisuuksiin. Miten oppia kestävästi, pilvessä ja virtuaalisesti?

Lue lisää

Reetta Paloheimo vahvistaa koulutuksen ja digitalisaation osaamista Oppiva Investissä

Koulutuksen ja digitalisaation asiantuntija, FM ja KM Reetta Paloheimo tuo Oppiva Investiin uutta osaamista.

Lue lisää

Four Ferriesin eMathStudio löytää aukot matematiikan osaamisessa

Four Ferriesin eMathStudio on oppimisympäristö, joka avaa matematiikan maailman ja ohjaa oppijaa. Opettajaa eMathStudio auttaa paikantamaan osaamisen aukkoja.

Lue lisää

Ammatillisen osaamisen verkosto

Lisäarvoa oppijoille, opetushenkilökunnalle ja työelämälle