Oppiva Invest

Oppiva Invest Oy

Oppiva Invest Oy on keväällä 2019 perustettu, operatiivisen liiketoimintansa syksyllä 2019 aloittanut valtion erityistehtäväyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa Opetushallitus. Oppiva Invest Oy:n ensimmäinen rahoitushaku on parhaillaan käynnissä. Vuoden 2020 aikana rahoitushakuja on tavoitteena toteuttaa 3-4 kpl.

Visio ja missio

Yhtiön tehtävänä on rahoittaa erityisesti ammatilliseen opetukseen ja oppimisympäristöihin ratkaisuja ja palveluita tuottavia yrityksiä sekä koulutusvientiä harjoittavia yrityksiä. Rahoitustuote on pääomalaina, jonka ehdot ovat kunkin rahoitusta saavan yrityksen kohdalla tapauskohtaiset. Rahoitettavissa hankkeissa pyritään ns. täydentävän rahoittajan rooliin, jolloin merkityksellistä on myös muiden rahoituslähteiden samanaikaisuus kestävään ja vaikuttavuudeltaankin merkitykselliseen rahoituskokonaisuuteen ja yritysten kehittymisessä parempaan lopputulokseen pääsemiseksi.

Rahoitus on markkinaehtoista ja rahoitettavaksi valikoituvat yritykset riskiluokitetaan kaupallisin perustein – rahoitusta hakevien yritysten tulee erityisesti perustella oman liiketoimintansa ja ratkaisunsa vaikuttavuuteen liittyvät seikat. Rahoituspäätökset tekee Oppiva Invest Oy:n hallitus yhtiön toimitusjohtajan esittelystä

Oppiva Investin visio on olla kannattava ja yhteiskunnallisesti vakuuttava rahoittaja sekä ammattiosaamisen ekosysteemin kasvun yhteistyökumppani ja sen toimijoiden verkosto- ja tietoalusta.

Oppiva Investin missio on hyvin perusteltujen pääomalainojen myöntäminen osakeyhtiöille ammattiosaamisen oppimisratkaisujen innovaatioiden kehittämiseksi sekä koulutusviennin edistämiseksi. Oppimisratkaisuilla tarkoitetaan oppimisympäristöjä ja opetusvälineistöjä.

Tulostavoitteet

Oppiva Investin yleisenä tavoitteena on merkittävä vaikuttavuuteen liittyvä yhteiskunnallinen kokonaistulos. Kokonaistulosta arvioidaan sillä, miten rahoitettava yritystoiminta uudistaa ammatillista oppimista ja tuottaa lisäarvoa sekä opiskelijoille että työelämälle. Tavoitteena on synnyttää myös uutta kasvuliiketoimintaa ja edistää koulutusvientiä. Oppiva Investin omassa toiminnassa pyritään pitkän aikavälin kannattavuuteen. 

Arvot

Oi:n tärkein arvo on rohkeiden, uusien ja vaikuttavien oppimisratkaisujen mahdollistaminen.