Oppiva Invest

Oppiva Invest tukee ammatillisen osaamisen ja oppimisympäristöjen uudistumista ja kehittää alan toimijoiden verkostoja.


Valtion erityistehtäväyhtiö Oppiva Invest Oy perustettiin keväällä 2019, ja operatiivinen liiketoiminta alkoi 2020. Oppiva Invest toimii valtion yhtiöön sijoittamalla pääomalla, ja yhtiön omistajaohjauksesta vastaa Opetushallitus.

Mahdollistavaa rahoitusta oppimisratkaisujen kehittämiseen

Oppiva Invest Oy (OI) rahoittaa yrityksiä, jotka kehittävät ja tarjoavat oppimisratkaisuja ammatilliseen koulutukseen tai edistävät suomalaista koulutusvientiä. Tavoitteena on kehittää alan toimijoiden verkostoja ja yritysrahoituksen avulla tukea ammatillisen osaamisen ja oppimisen sekä oppimisympäristöjen kehittymistä ja uudistumista.

Oppiva Invest Oy

OI:n rahoitus on pääomalainaa, jota voivat hakea suomalaiset, innovatiiviset kasvuyritykset. Rahoituspäätökset tekee Oppiva Invest Oy:n hallitus yhtiön toimitusjohtajan esittelystä.

Oppiva Investin visio on olla

  • kannattava ja yhteiskunnallisesti vakuuttava ja vaikuttava rahoittaja,
  • ammattiosaamisen ekosysteemin kehittämisen yhteistyökumppani ja
  • ammattiosaamisen toimijoiden verkosto- ja tietoalusta.

Rahoitetut yritykset löytyvät portfoliosta

OI järjestää kolme rahoituskierrosta vuodessa (avaukset tammi-, huhti- ja syyskuussa). Rahoitusta saaneet yhtiöt julkaistaan ja esitellään portfoliossa, kun yritys on hyväksynyt saamansa rahoitustarjouksen ja sopimussuhde yhtiön ja OI:n välille on syntynyt.

Portfolio

Oppiva Investin hallitus

Oppiva Investin hallitukseen kuuluvat (kuvassa vasemmalta) Timo Lankinen, Harri Lauslahti (puheenjohtaja), Riikka-Maria Yli-SuomuMirjam Sarkki ja Petri Takala.

Lisätietoa – selvitykset ja asiakirjat

Selvitykset ja asiakirjat

Tilinpäätökset

Julkaisut

Tuore näkymä markkinatietoon: ammatillinen koulutus Suomessa

Maksuton opas tarjoaa tuoreen näkymän ammatillisen koulutuksen keskeisiin rakenteisiin ja markkinoihin. Opas on suunnattu erityisesti yrityksille, jotka tavoittelevat tai haluavat kasvattaa asiakkuuksia ammatillisessa koulutuksessa.

Lue lisää

Toimintakatsaus 2022: Voimaa kumppanuuksista ja yritysten onnistumisista

Vuonna 2022 olemme Oppiva Investissä saaneet seurata myös yritystemme hienoja onnistumisia, vaikka viime vuodet ovatkin olleet koulutustoimialan yrityksille vaikeita.

Lue lisää

Selvitys: Opetusteknologiaa hankkimassa – näkökulmia valintaan ja käyttöönottoon

Onnistuneet opetusteknologioiden hankinnat vievät kohti opetuksen ja oppimisen visiota ja kestävää digitalisaatiokehitystä. Opetuksen ja oppimisen visio, opettajien rooli ja strategisen johdon tuki korostuvat opetusteknologioiden hankinnoissa ammatillisessa koulutuksessa.

Lue lisää

Juuri nyt

Tuore näkymä markkinatietoon: ammatillinen koulutus Suomessa

Maksuton opas tarjoaa tuoreen näkymän ammatillisen koulutuksen keskeisiin rakenteisiin ja markkinoihin. Opas on suunnattu erityisesti yrityksille, jotka tavoittelevat tai haluavat kasvattaa asiakkuuksia ammatillisessa koulutuksessa.

Lue lisää

Lyfta ja Annie Advisor OI Portfolioon

OI Portfolion uudet yritykset Lyfta ja Annie Advisor tarjoavat uusia, kiinnostavia ratkaisuja ammatilliseen koulutukseen.

Lue lisää

Oppiva Invest rahoittajana

Oppiva Investin toimiohjeen mukaan Oppiva Invest voi myöntää pääomalainoja sellaisille suomalaisille yrityksille, jotka tuottavat ratkaisuja toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen ja opetusvälineistön kehittämiseen sekä tekevät koulutusvientiä.

Lue lisää

Ammatillisen osaamisen verkosto

Lisäarvoa oppijoille, opetushenkilökunnalle ja työelämälle