Julkaisut

Oppiva Invest julkaisee erilaisia selvityksiä ja raportteja, yksin tai yhteistyössä toisten organisaatioiden kanssa. Tältä sivulta löydät kootusti OI:n julkaisut.

Tietoa yritysten ja ammatillisen koulutuksen toimijoiden yhteistyöhön

Oppisisältöjen jakaminen Suomessa – avaimia uuteen yhteistyöhön

Oppimisen ja osaamisen kehittämiseksi tarvitaan jakamisen kulttuuria ja yhtenäisiä toimintatapoja. Oppiva Investin tilaama selvitys oppisisältöjen jakamisesta kuvaa nykytilannetta, nostaa esiin keskeisiä kehityskohteita ja pohjustaa mahdollisuuksia luoda vaikuttavia jakamisen kanavia ja käytänteitä. 

Digi- ja teknologiaratkaisuista apua perustaitojen kehittymiseen

Millaiset teknologiat tukevat perustaitojen
oppimista? Mihin tarpeisiin perustaitojen
tukemisessa tarvitaan uusia oppimisratkaisuja? Selvitys pohjautuu kyselyyn, johon vastasi kolmesataa ammatillisen koulutuksen ja
tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) opettajaa ja ohjaajaa.

Opetusteknologiaa hankkimassa – näkökulmia valintaan ja käyttöönottoon

Mitkä tekijät vaikuttavat opetusteknologioiden valintaan ja käyttöönottoon ammatillisessa koulutuksessa? Miten onnistua tarjoamaan ratkaisua koulutuksen järjestäjälle?

Kaikki vailla kehittäjäkumppaneita – Oppiva Invest Oy:n vaikuttavuus- ja ekosysteemityö

Millainen rooli kasvuyrityksillä voi olla ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? Raportti on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien, koulutuksen sidosryhmien ja alan kasvuyritysten yhteiskehittämisen pohjaksi ja keskustelujen avaukseksi.

Tutustu myös Oppiva Investin tuottamaan markkinatietoon

Ammatillinen koulutus Suomessa – markkinatietoa yrityksille

Miten koulutuksenjärjestäjät rahoittavat ja hankkivat koulutusteknologiaa? Tiesitkö, että ammatillisessa koulutuksessa opiskelee enemmän aikuisia kuin nuoria? Miten yritys onnistuu yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa?

Toimintakatsaukset

Vaikuttavuuskatsaus 2023 – Yhteistyöllä osuvaa osaamista työelämään

Oppiva Investin rahoittamat yritykset ovat onnistuneet tuomaan opiskelijoita, opettajia ja oppilaitosten johtoa palvelevia ratkaisuja ammatilliseen koulutukseen.

Toimintakatsaus 2022: Voimaa kumppanuuksista ja yritysten onnistumisista

Vuonna 2022 olemme Oppiva Investissä saaneet seurata myös yritystemme hienoja onnistumisia, vaikka viime vuodet ovatkin olleet koulutustoimialan yrityksille vaikeita.

Toimintakatsaus 2021

Rahoitusta, tietoa ja verkostoja yrityksille, jotka tarjoavat innovatiivisia ammattiosaamisen oppimisratkaisuja.

Haluatko tehdä yhteistyötä?
Ota yhteyttä!

Reetta Paloheimo

Reetta Paloheimo

kehittämispäällikkö, markkina-analyysit

puh. 045 114 9657
reetta@oppivainvest.fi


Ota yhteyttä, kun haluat tietoa ammatillisesta koulutuksesta, opettajien arjen kehittämisestä ja teknologian mahdollisuuksista ammatillisessa koulutuksessa.

Sanja Mursu

Sanja Mursu

yhteiskuntasuhdepäällikkö

puh. 040 515 9978
sanja@oppivainvest.fi


Autan mielelläni kaikissa ammatilliseen koulutukseen liittyvissä asioissa. Jaan tietoa ammatillisesta koulutuksesta ja autan yrityksiä verkostoitumaan sekä elinkeinoelämän, ammatillisten koulutuksen järjestäjien että toisten yritysten kanssa.