Talous

Oppiva Invest on marraskuun 2023 loppuun mennessä tehnyt 33 rahoituspäätöstä yhteensä 16,9 miljoonan euron arvosta. Rahoitettavia yrityksiä on portfoliossa 19 ja voimassa olevat lainasitoumukset ovat yhteensä 12 miljoonaa euroa.

yritystä uudistamassa ammatillista osaamista

milj. € pääomalainaa kasvuyrityksille

yritykselle sparrausta

milj. € liikevaihtoa portfolioyrityksissä

Avainluvut

(luvut milj. eur)12/202112/2022
Tilikauden tulos13,156-1,756
Oma pääoma88,29281,183
Taseen loppusumma91,00982,104
Oman pääoman tuotto %16,0-3,1
Omavaraisuusaste %97,098,9
Henkilöstö keskimäärin34
Tilikauden palkat ja palkkiot0,3630,417

Operatiivinen toiminta per 11/2023

Rahoituspäätökset33 kpl
Rahoituspäätökset16,9 milj. eur
Kohdeyhtiöt19 kpl
Voimassa olevat sitoumukset12 milj. eur / maksettu 8 milj. eur

Sijoitusomaisuuden hoito

Oppiva lnvestin toiminnassa pyritään pitkän aikavälin kannattavuuteen, mikä edellyttää sijoitusomaisuuden huolellista ja asianmukaista hoitamista. Aktiivinen ja tuloksellinen sijoitusomaisuuden hoitaminen on avainasemassa myös varsinaisen operatiivisen liiketoiminnan riskinotto- ja kantokyvyn kannalta.

Yhtiön sijoitusomaisuus on tällä hetkellä hajautettuna pääasiallisesti kolmeen eri omaisuusluokkaan: suorat osakesijoitukset suomalaisiin pörssiyhtiöihin ja sijoitukset osake- ja korkorahastoihin.

Toimintakatsaukset

Oppiva Investin vaikuttavuuskatsaus 2023

Vaikuttavuuskatsaus 2023 – Yhteistyöllä osuvaa osaamista työelämään

Oppiva Investin rahoittamat yritykset ovat onnistuneet tuomaan opiskelijoita, opettajia ja oppilaitosten johtoa palvelevia ratkaisuja ammatilliseen koulutukseen. 

Toimintakatsaus 2022: Voimaa kumppanuuksista ja yritysten onnistumisista

Vuonna 2022 olemme Oppiva Investissä saaneet seurata myös yritystemme hienoja onnistumisia, vaikka viime vuodet ovatkin olleet koulutustoimialan yrityksille vaikeita.

Lisätietoa

Titta Mantila

toimitusjohtaja

puh. 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi


Ota yhteyttä, kun haluat tietoa ja sparrausta yrityksesi rahoitukseen ja kehittämiseen. Kerron mielelläni OI:n rahoituksesta ja yhtiöön liittyvistä yleisistä asioista.