Vastuullisuus

Vastuullisuus, toiminnan eettisyys ja kestävä kehitys näkyvät Oppiva Investin toiminnassa. Valtion omistamana erityistehtäväyhtiönä OI vastaa valtio-omistajan odotuksiin ja liittää vastuullisuuden osaksi kaikkea liiketoimintaa.

Vastuullisuus – kiinteä osa rahoitus- ja sijoitustoimintaa

Vastuullisuudella ja toiminnan eettisyydellä on merkittävä rooli sekä Oppiva Investin omassa sijoitustoiminnassa että antolainauksessa. Vastuullisuus koskee kaiken toiminnan vastuullisuutta ja siitä raportointia.

OI:n toimintaa ohjaavat lainsäädännön, toimiohjeen sekä yhtiöjärjestyksen lisäksi soveltuvin osin myös kansalliset ja kansainväliset sopimukset, valtiontukea koskevat kansalliset ja eurooppalaiset säädökset sekä valtion asettamat elinkeino- ja omistajapoliittiset tavoitteet.

Vastuullisuusohjelmat ja -tavoitteet

Oppiva Invest on sitoutunut seuraaviin vastuullisuusohjelmiin ja tavoitteisiin:

  • ESG (Environment, Social and Governance) – ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hallinnollisen vastuullisuuden kriteerit sijoituspolitiikassa
  • KYC (Know Your Customer) ja AML (Anti Money Laundring) – asiakkaan tuntemisen käytännöt ja rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvä sääntely
  • YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet
  • PEP (Politically Exposed Person) – poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tunnistaminen

Lisätietoa

Titta Mantila

toimitusjohtaja

puh. 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi


Ota yhteyttä, kun haluat tietoa ja sparrausta yrityksesi rahoitukseen ja kehittämiseen. Kerron mielelläni OI:n rahoituksesta ja yhtiöön liittyvistä yleisistä asioista.