Portfolio ja vaikuttavuus

Portfoliosta löydät Oppiva Investin rahoittamat yritykset – yritykset, jotka tarjoavat innovatiivisia ratkaisuja ammatilliseen koulutukseen, oppimiseen ja osaamiseen.

Vaikutukset näkyvät ammatillisessa osaamisessa ja oppimisessa

Yhteinen tavoitteemme on uudistaa ammatillista oppimista, tukea oppijaa ja opettajaa, ratkaista työelämän osaamistarpeita ja tuoda uusia, tämän päivän työkaluja oppilaitosten johtamiseen ja kehittämiseen.

Oppimiskykyä ja hyvinvointia

Hyvinvointi tuo mukanaan onnistumisen kokemuksia, motivaatiota,​ innostumista ja osallisuutta oppimisyhteisössä. Rahoitettavat ratkaisut tukevat ammattiin opiskelevien hyvinvointia ja kykyä oppia uutta sekä kehittävät oppijan voimavaroja ja opiskelutaitoja.

Oppimisympäristöjä ja osuvaa osaamista

Oppimisympäristöjen, oppimisen sisältöjen ja opetuksessa käytettävien välineiden uudistuminen on välttämätöntä, sillä työelämä uudistuu jatkuvasti. Rahoitettavat ratkaisut tuovat työelämässä tarvittavaa osaamista oppijoille, edistävät oppijakeskeistä opetusta ja kehittävät opettajien osaamista.

Työkaluja johtamiseen ja työarkeen

Hyvä johtaminen ja turvallinen työarki oppilaitoksissa korostuvat toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa. Rahoitettavat ratkaisut tuovat tämän päivän parhaita työkaluja johtamiseen ja organisaatioiden sujuvaan arkeen.​

Oppimiskykyä ja hyvinvointia​

Hyvinvointi tuo mukanaan onnistumisen kokemuksia, motivaatiota,​ innostumista ja osallisuutta oppimisyhteisössä. Rahoitettavat ratkaisut tukevat ammattiin opiskelevien hyvinvointia ja kykyä oppia uutta sekä kehittävät oppijan voimavaroja ja opiskelutaitoja.

 • Annie Advisor

  Annie Advisorin kehittämä tukibotti Annie ottaa yhteyttä opiskelijaan esimerkiksi tekstiviestillä ja ohjaa hänet oppilaitoksen tarjoamiin tukipalveluihin.
 • Breaks

  Breaksin ohjatut, yhteiset tauot ja valmennukset auttavat rakentamaan yhteisöllisyyttä, tiimihenkeä ja tunnetaitoja, tukemaan jaksamisessa, parantamaan luovaa ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä.
 • Seppo

  Seppo on helppokäyttöinen, pelillisyyttä hyödyntävä verkkosovellus, jonka avulla opettaja tai kouluttaja voi lisätä innostavuutta opettamaansa teemaan.
 • Qridi Oy

  Qridi kokoaa kaiken oppimisen aikaisen arviointitiedon samaan paikkaan ja tekee laaja-alaisen osaamisen ja taitojen kehittymisen näkyväksi.
 • CSE Simulation Oy

  CSE Simulationin liikuntapelit saavat sekä aktiiviset että vähemmän liikkuvat liikkeelle. Liikuntaseinä iWall lisää opiskelijoiden omaehtoista liikuntaa koulupäivien aikana, jolloin arki on aktiivisempaa ja toiminnallisempaa.

Oppimisympäristöjä ja osuvaa osaamista

Oppimisympäristöjen, oppimisen sisältöjen ja opetuksessa käytettävien välineiden uudistuminen on välttämätöntä, sillä työelämä uudistuu jatkuvasti. Rahoitettavat ratkaisut tuovat työelämässä tarvittavaa osaamista oppijoille, edistävät oppijakeskeistä opetusta ja kehittävät opettajien osaamista.

 • Integrify Oy

  Integrify yhdistää tekijät ja työn teknologia-alan asiantuntijatehtävissä kouluttamalla lahjakkaista maahanmuuttajista koodareita ja data-analyytikkoja.
 • Lyfta

  Lyftan tarinamaailman oppisisällöt tukevat opettajia käsittelemään esimerkiksi globaaleja, monimutkaisia ilmiöitä opiskelijoiden kanssa: todellisten ihmisten tarinat avaavat keskusteluja tärkeistä aiheista.
 • Suomen Koodikoulu

  Code School Finland auttaa opettajia opettamaan koodausta, robotiikkaa, tekoälyä ja digitaitoja. Opettamisen malli ja monialaiset oppimisprojektit parantavat opiskelijoiden oppimista.
 • 3DBear Oy

  3DBearin virtuaaliset oppimisympäristöt ja -ratkaisut monipuolistavat oppimisympäristöjä ja avaavat uusia mahdollisuuksia oppimiseen ja opettamiseen.
 • Mevea Oy

  Mevean simulaattorit ja digitaaliset kaksoset tehostavat ja muuttavat oppimista ja opettamista: uusilla välineillä voi harjoitella esimerkiksi koneen ajotaitoa ennen oikeaan koneeseen nousemista.
 • Four Ferries Oy

  Four Ferriesin eMathStudio on oppimisympäristö, joka avaa matematiikan maailman ja ohjaa oppijaa. Opettajaa eMathStudio auttaa paikantamaan osaamisen aukkoja.
 • Glue Collaboration

  Virtuaalinen oppimisympäristö ja yhteistyöalusta parantaa oppimistuloksia, tehostaa yhteistyötä etätyöskentelyssä sekä lisää tuottavuutta, luovuutta ja sitoutumista.
 • Fuzu Oy

  Fuzun uudenlainen työmarkkinapalvelu muuttaa ihmisten tapaa vahvistaa osaamistaan, suunnitella ja rakentaa työuriaan sekä yritysten tapaa rekrytoida ja kehittää työntekijöitään.
 • ADE

  Virtuaalitodellisuudessa opiskelija voi harjoitella osaamista varten laajemmin ja pidempiä aikoja, mikä syventää oppimiskokemusta.

Työkaluja johtamiseen ja työarkeen​

Hyvä johtaminen ja turvallinen työarki oppilaitoksissa korostuvat toimintaympäristön jatkuvasti muuttuessa. Rahoitettavat ratkaisut tuovat tämän päivän parhaita työkaluja johtamiseen ja organisaatioiden sujuvaan arkeen.​

 • Edudata.io

  Cloudpointin tietosuojapalvelu Edudata.io varmistaa oppijoiden perusoikeuksien toteutumisen ja läpinäkyvyyden henkilötietojen käsittelyyn.
 • Secapp Oy

  Secappin viestintä- ja hälytysratkaisu lisää oppilaitoksen arjen turvallisuutta ja valmiutta reagoida erilaisiin poikkeama-, henkilöturva- ja kriisitilanteisiin.
 • Guidin

  Uudenlainen johtamisajattelu ja kehittämisen, osaamisen ja muutoksen johtaminen ovat oppilaitoksissa menestyksen avaimia – myös opettajien osaaminen on kriittinen voimavara.
 • Aiwo Digital Oy

  Aiwon tekoälyä hyödyntävä SaaS-palvelu käsittelee valtavia määriä tietoa ja auttaa muuttamaan laadullisen tiedon faktoiksi tiedolla johtamista varten.
 • Liveto

  Liveto tarjoaa oppilaitoksille kokonaisvaltaisen tapahtuma-alustan virtuaali-, hybridi- ja live- tapahtumien järjestämiseen. Kun tapahtumia hallinnoidaan yhdellä alustalla, syntyy kustannussäästöjä ja vaikuttavuutta.