Aiwo Digital Oy

Jyväskylä

https://www.aiwo.ai


Aiwon SaaS -palvelun avulla oppilaitokset ja opetuksen sidosryhmät saavat kokonaisvaltaisen kuvan opetushenkilökunnan työssä jaksamisesta, hyvinvoinnista ja työntekijätyytyväisyydestä sekä opiskelijoiden jaksamisesta, hyvinvoinnista, kokemuksista ja palautteista. Aiwon palvelun avulla opetuksen sidosryhmät saavat tarkan käsityksen ongelma-alueista, muutoksista ja ilmiöistä kokemusten takana. Aiwon palvelun avulla voidaan myös saada tarkka käsitys kustannusvaikutuksista sekä ns. ylimääräisestä työstä, joita ongelmat aiheuttavat.

Aiwon ratkaisun avulla voidaan parantaa toimintaa ja havaita mahdolliset ongelmat, seurata muutosten sekä tehtyjen toimenpiteiden onnistumista tai eri teemojen ja uusien ilmiöiden kehittymistä. Aiwon palvelu yhdistää kvalitatiiviset tutkimusprosessit tekoälyyn ja tarjoaa reaaliaikaisen laadullisen analyysin mistä tahansa tietolähteestä täysin puolueettomasti. Aiwon analyysi ohjautuu täysin datan pohjalta, joten se näyttää kaikkien sidosryhmien kokemukset rehellisesti ja aitona, reaaliajassa ilman ennalta asetettuja oletuksia tai ohjaavaa kysymysasettelua.

Palvelumme ainutlaatuinen ominaisuus on, että Aiwo tunnistaa ja visualisoi ongelmakohtien perimmäiset juurisyyt, jotka auttavat oppilaitoksia ja opetuksen sidosryhmiä tekemään järjestelmällisiä päätöksiä, jotka perustuvat tosiseikkoihin eikä mielipiteisiin. Muutamme laadullisen tiedon faktoiksi tiedolla johtamista varten.

Lisätiedot: CEO Atso Vesterinen +358 400 384 225

Portfolio