Aiwo Digital Oy

Jyväskylä

https://www.aiwo.ai

Laadullisesta tiedosta faktaa johtamisen tueksi

Aiwon tekoälyä hyödyntävä SaaS-palvelu käsittelee valtavia määriä tietoa ja erilaisia aineistoja kuten esimerkiksi vastauksia kyselyihin, keskusteluja eri kanavissa ja palauteaineistoja. Ammatillisessa koulutuksessa tietoa voidaan hyödyntää koulutuksen kehittämisessä, vaikuttavuuden arvioinnissa ja jatkuvan tilannekuvan muodostamisessa. Työkalu auttaa muuttamaan laadullisen tiedon faktoiksi tiedolla johtamista varten.

Aiwon avulla oppilaitokset saavat kokonaisvaltaisen kuvan opetushenkilökunnan työssä jaksamisesta, hyvinvoinnista ja työtyytyväisyydestä sekä opiskelijoiden jaksamisesta, hyvinvoinnista, kokemuksista ja palautteista. Aiwo tuo näkyviksi ongelma-alueet, muutokset ja ilmiöt kokemusten takana ja tarjoaa myös tarkan käsityksen kustannusvaikutuksista ja ylimääräisestä työstä, joita ongelmat aiheuttavat.

Lisätiedot: CEO Atso Vesterinen, p. +358 400 384 225