Edudata.io

Helsinki

https://www.edudata.io/fi/


Edudata.io (powered by Cloudpoint) on opetuksen tietosuojapalvelu, joka soveltuu koulutuksenjärjestäjille varhaiskasvatuksesta toiseen asteeseen ja korkeakouluihin. Palvelun tavoitteena on huolehtia yksilön ja organisaation näkökulmasta EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) toteutumisesta ja ylläpitää turvallista oppimisympäristöä. Palvelun avulla oppijoille tarjotaan reaaliaikainen näkymä siihen, miten opetuksenjärjestäjä käsittelee yksilön henkilötietoja, ja toteutetaan lain vaatimat tietosuojan vaikutustenarvioinnit tehostetusti, säästäen merkittävästi koulutuksenjärjestäjän työaikaa.

Lisätietoja: Lauri Kaski, lauri@cloudpoint.fi, +358 40 575 5050

Portfolio