Four Ferries Oy

Turku

https://fourferries.com

eMathStudio löytää aukot matematiikan osaamisessa

Four Ferriesin eMathStudio on oppimisympäristö, joka avaa matematiikan maailman ja ohjaa oppijaa. Opettajaa eMathStudio auttaa paikantamaan osaamisen aukkoja.

eMathStudiota voidaan hyödyntää matematiikan osaamisen kartoittamiseen paitsi yksittäisen oppijan myös luokan tai koko koulun tasolla: näin oppimisanalytiikan oppijoista tuottamaa tietoa tietoa voidaan oppilaitoksessa käyttää resurssien kohdentamiseen. Kun ongelmat osaamisessa saadaan esiin, opetustyön resursseja voidaan arvioida ja suunnata tiedon pohjalta.

eMathStudio on käytössä yläkouluissa, lukioissa, ammatillissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa yli 40 maassa.

Lisätietoja: Ida Rönnlund, ida@fourferries.com, p. +358 40 0912 083