Kysymyksiä ja vastauksia

Mihin Oppiva Investin pääomalainaa voi käyttää? Milloin lainan voi nostaa? Tältä sivulta löydät rahoitukseemme liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Oppiva Invest rahoittaa suomalaisia yrityksiä, joiden ratkaisut palvelevat ammatillisen osaamisen kehittymistä ja oppimisympäristöjen toimivuutta.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä on organisaatio, joka järjestää lain mukaista ammatillisen perusopetuksen mukaista koulutusta.

Hakijalta pitää löytyä liityntäpinta ammatilliseen koulutukseen (koulutuksen järjestäjään). Ratkaisu tulee olla hyödynnettävissä tässä segmentissä. Yrityksen toiminta, tuotetta tai ratkaisua voidaan toki myydä muillekin asiakasryhmille.

Yritys kuvaa itse yhtiön tarjoaman ratkaisun ja siihen haettavan rahoituksen aikaansaamaa yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuutta. Vaikuttavuuslupausta tarvittaessa jalostetaan edelleen hankekäsittelyn aikana.

Yrityksen vaikuttavuuslupaus ja sille määriteltävät mittarit ovat keskeinen edellytys myönteiselle rahoituspäätökselle.

Oppiva Invest on määrittänyt vaikuttavuuden osa-alueet, joiden merkittävyyttä yrityksen toiminnassa arvioidaan osana rahoitusprosessia.

OI:n pääomalainaa voi käyttää vapaasti yrityksen investointeihin ja käyttöpääomaksi. Pääomalainaa voi käyttää myös markkinointiin. Rahoitushakemuksessaan yhtiö esittelee rahoituspakettiinsa liittyvät suunnitellut rahoituksen käyttökohteet, ja niistä keskustellaan myös lainaneuvotteluissa.

Julkisen rahoittajan rooli (muun muassa hyvän tuen edellytykset, valtiontukiasioiden huomioiminen) tuo mukanaan osan rahoitettavia yrityksiä koskevista edellytyksistä ja kriteereistä (vrt. Business Finland ja Finnvera). Osa kriteereistä määräytyy normaalin pankkitoiminnan perusperiaatteista, jolloin tarkastellaan erityisesti yhtiöiden luottokelpoisuutta. Arviointi on suhteellista ja laadullista – hakijoita vertaillaan myös keskenään.

Luonnollista on, että etenkin kasvuvaiheessa olevien yritysten tilanteet kehittyvät ja muuttuvat lyhyessäkin ajassa. Yritys voi avata keskustelut OI:n kanssa ottamalla yhteyttä OI:n asiantuntijoihin tai lähettämällä rahoitushakemuksen. Mikäli yritys ei juuri tällä hetkellä täytä edellytettyjä vähimmäiskriteereitä, voimme kuitenkin keskustella jatkotoimista ja kriteerien täyttymisen myötä siirtymisestä seuraavalle hakukierrokselle.

Rahoitushankkeissa edellytetään olevan kanssarahoittaja tai -rahoittajia. Hyvä lähtökohta on 50% / 50%. OI:n maksatus tapahtuu aina 2 erässä.

OI ei määrittele muita rahoittajia. Lähteinä voi olla tyypillisesti omistaja-, sijoittaja- ja pankkirahoitus. Jotta ehdollinen päätös OI:n pääomalainasta voidaan tehdä, tulee minimissään olla selvillä muut kokonaisuuden rahoittajat ja niiden osuudet – neuvottelut olisi hyvä olla loppusuoralla ja aikataulut tiedossa. Lopulliset päätökset muusta rahoituksesta ehtoineen on oltava viimeistään lainan nostovaiheessa.

OI seuraa rahoittamiaan yrityksiä ja niiden taloudellista kehitystä säännöllisesti. Yhtiölle määritellään pääomalainasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä seurannan mittarit ja frekvenssi. Tyypillisesti tämä säännöllinen raportointi tapahtuu kvartaaleittain tai puolivuosittain.

Laina-ajasta sovitaan neuvotteluissa ennen päätöksentekoa. Pääomalainalle tehdään lainan nostovaiheessa maksuohjelma ja lainalle määritellään korko. Koron ja pääoman takaisinmaksusta on määritelty laissa: OyL 12. luku.

Tyypillinen laina-aika on 5–6 vuotta. Laina-ajan alussa voi olla lyhennyksistä vapaita vuosia. Laina-aika voi olla lyhyempikin – pienemmissä lainoissa esimerkiksi 3 vuotta.

Korko määräytyy yrityksen kaupallisen sekä OI:n tekemän riskiluokituksen perusteella. Myös lainan maturiteetti vaikuttaa hintaan, haarukka tulee olemaan luokkaa 7–13 %. Lainan korko on kiinteä.

Lainasta peritään toimitusmaksu 2,0 % lainapääomasta. Toimitusmaksu peritään kunkin osanoston yhteydessä.

Jos lyhennysohjelmaan haetaan tai tehdään muutoksia sopimuksen voimassaoloaikana, niistä peritään mahdollisesti erikseen määriteltävä korvaus. Lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta ei peritä erillisiä korvauksia.

Korkoa ja pääomaa maksetaan takaisin vain, mikäli yhtiön vapaa oma pääoma sen sallii. Koron ja pääoman takaisinmaksusta annetaan vuosittain ns. maksuvarailmoitus vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

Nostoajankohdan yritys voi lähtökohtaisesti päättää itse. Keskustelemme lainan nostosuunnitelmasta yrityksen kanssa käytävissä lainaneuvotteluissa.

Rahoitusta ei ole pakko nostaa vaikka se myönnettäisiin. Rahoitustarjous on voimassa tyypillisesti 3 kuukautta päätöksestä, mutta tarjousaikaa voidaan tapauskohtaisesti myös jatkaa.

Oppiva Investin näkökulmasta ekosysteemi on verkostojen ja yhteistyötahojen kokonaisuus, joka mahdollistaa koulutuksen kehittämisen innovaatioiden ja vuoropuhelun kautta.

OI pyrkii synnyttämään ja omalta osaltaan edesauttamaan mahdollisimman toimivan ekosysteemin rakentumista. Tämä tarkoittaa kannustamista verkostomaiseen toimintaan koulutuksen järjestäjien, ratkaisutoimittajien ja muiden palveluntarjoajien sekä alalla jo toimivien muiden intressitahojen välillä. Oppiva Invest tuottaa markkinatietoa koulutuksesta ja edtech-toimialalta ekosysteemille ja vahvistaa markkinavuoropuhelua. Oppiva Invest seuraa aktiivisesti kansallisia linjauksia ja mukauttaa toimintaansa nämä huomioiden.

Oppiva Invest haluaa auttaa yrityksiä kehittämään aitoihin tarpeisiin vastaavia tuotteita ja palveluita. Selvitykset koulutuksen toimialalta antavat markkinatietoa ja toimivat ohjeina niin ratkaisuja tuottaville yrityksille kuin koulutuksen johdollekin.