Rahoituksen kriteerit

Oppiva Invest rahoittaa kilpailukykyisiä innovatiivisia suomalaisia yrityksiä, jotka voivat tarjota ratkaisuja ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Rahoitettavilla yrityksillä tulee olla – nyt tai suunnitelmissa – asiakkaita myös ammatillisessa koulutuksessa. Tämä johtuu siitä, että Oppiva Invest on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävä on edistää ammatillista koulutusta ja osaamista.

Rahoituspäätökset perustuvat vaikuttavuuden arviointiin ja kokonaisarvioon yhtiöstä

Tältä sivulta löydät tietoa kriteereistä, joiden perusteella yritys voi saada rahoitusta.

Oppiva Investin pääomaehtoinen laina on yrityksille täydentävää rahoitusta. Kun yrityksellä on saatavilla yksityistä rahoitusta, voimme tarjota markkinaehtoista pääomalainaa osana kokonaisrahoitusta.

Tutustu kriteereihin alla!

 • Ratkaisun tulee tuottaa ilmeistä lisäarvoa ja hyötyä opetus- ja oppimisympäristöihin
 • Erityispainotuksena ammatillinen osaaminen ja oppimisympäristöt
 • Tuotetun lisäarvon ja vaikuttavuuden tulee olla arvioitavissa
 • Ratkaisun tulee olla markkinoilla ja tuottaa myyntituloja – OI ei rahoita varsinaista tuotekehitysvaihetta ja yrityksen tulee olla saavuttanut vähintään aikaisen kasvun vaihe
 • Ratkaisun tulee olla skaalattavissa, monistettavissa ja hyödynnettävissä laajasti opetus- ja oppimisympäristöissä – ei pelkästään yksittäisiä räätälöityjä kehittämisprojekteja tai -konsultointia

Hakijayritys ja taloudellinen tilanne

 • Yhtiön tulee olla osakeyhtiömuotoinen
 • Yhtiöllä tulee olla kannattavaa liikevaihtoa
 • Yhtiön oman pääoman tulee olla positiivinen hakemuksen jättövaiheessa
 • Yhtiöllä tulee olla selvitettävissä oleva omistustausta (KYC)
 • Yhtiöllä tulee olla rahoituskokonaisuudessa myös muita kuin julkisia rahoituslähteitä ja OI:n pääomalainan tulee olla asetelmaa täydentävä korkeintaan 50 prosentin osuudella.
 • Yhtiön luottotiedot ovat kunnossa

Hyödyt oppimisessa ja opetuksessa

 • Mitä hyötyä ja lisäarvoa ratkaisu tuottaa opetus- ja oppimisympäristöissä?
 • Onko ratkaisu innovatiivinen ja onko sillä hyvä kasvupotentiaali?
 • Miten ratkaisu auttaa oppijaa?

Hyödyt yhteiskunnalle

 • Ratkaisun tuottamat myönteiset vaikutukset taloudelle, ympäristölle ja yhteisöille

Hakijayritys ja taloudellinen tilanne

 • Miten yhtiön liikevaihto, työpaikat ja osaaminen kehittyvät?

Yhtiön tarjoama ja liiketoimintamalli

 • Miten yhtiö luo ratkaisuillaan arvoa asiakkaalle ja miten yritys saa siitä tuloa?
 • Miten yritys määrittää asemansa ekosysteemissä?

Yhtiön liiketoimintasuunnitelma

 • Miten yritys sijoittuu suhteessa kilpailijoihin ja muihin toimijoihin?
 • Onko yrityksellä uskottava osaaminen ja muut resurssit, jotta yritys voi menestyä markkinoilla?
 • Onko suunnitelma relevantti?
 • Miten yritys on saanut asiakkaita mukaan yhteistyöhön?
 • Ovatko hankkeen riskit ja mahdollisuudet tasapainossa?
 • Onko yhtiö kansainvälisesti kilpailukykyinen?

Yhtiön taloudellinen tilanne ja ennusteet

Arvioimme yhtiön taloudellisen tilanteen tutustumalla toteutuneisiin raportteihin ja liiketoiminnan nykytilaan ja ennusteisiin. Pyrimme ymmärtämään yhtiön tulevat kassavirrat. Muodostamme käsityksen pääomalainan ja korkojen takaisinmaksusta.

Myös yrityksen julkiset taustatiedot tarkistetaan (Rating Alfa -riskiluokka, luottotiedot sekä verovelat).

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Titta Mantila

toimitusjohtaja

puh. 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi


Ota yhteyttä, kun haluat tietoa ja sparrausta yrityksesi rahoitukseen ja kehittämiseen. Kerron mielelläni OI:n rahoituksesta ja yhtiöön liittyvistä yleisistä asioista.

Pekka Salmi

Senior Advisor

puh. 050 560 6018
pekka@oppivainvest.fi


Kuulen mielelläni ratkaisustasi – sparraan ja autan liiketoiminnan kehittämisessä, yritysjärjestelyissä ja rahoituksessa. Ota yhteyttä myös rahoituksen hakemiseen liittyvissä kysymyksissä!