Rahoitusta kasvuyritykselle

Rahoitusta, kumppanuutta ja verkostoja kasvuyritykselle

Onko yritykselläsi ratkaisu, joka auttaa ja uudistaa ammatillista osaamista, oppimista ja oppimisympäristöjä?

Oppiva Invest rahoittaa yrityksiä, jotka tarjoavat ratkaisuja ammatilliseen koulutukseen, kehittävät ammatillista osaamista, oppimista ja oppimisympäristöjä tai edistävät suomalaista koulutusvientiä.

Rahoituskierrokset avautuvat vuosittain tammikuussa, huhtikuussa ja syyskuussa. Tervetuloa mukaan!

Rahoitusta, kumppanuutta ja verkostoja kasvuyritykselle

Onko yritykselläsi tuote tai palvelu, joka auttaa ja uudistaa ammatillista koulutusta, vastaa työelämän osaamisen tarpeisiin tai tukee oppijaa? Pääomaehtoisen lainarahoituksen lisäksi saat meiltä kumppanuutta ja verkostoja yrityksesi kasvupolulle!

Yhdessä voimme tuoda lisäarvoa opiskelijoille, opetushenkilökunnalle ja osaamisen kehittämiseen työelämässä – ja näin varmistaa Suomen kilpailukykyä.

Jatkuvasti uudistuva ammatillinen koulutus ja oppimisympäristöt sekä jatkuva oppiminen työelämässä – niin Suomessa kuin maailmalla – edellyttävät rohkeita innovaatioita, vahvoja kasvuyrityksiä ja avointa yhteistyötä.

Rahoituskierros 3/2023 avautuu 30.8.

Rahoituskierroksia on vuoden 2023 aikana kolme: tammikuussa, huhtikuussa ja syyskuussa.

Rahoituskierroksen eteneminen

30.8.2023 | Rahoitushaku avautuu

Voit lähettää hakemuksen heti rahoitushaun avautuessa.

Löydät päivitetyt rahoitusehdot sekä hakemuksen
määrämuotoisen liiteaineiston sivuiltamme: Rahoitusehdot

Lähetä hakemus osoitteeseen info@oppivainvest.fi

Voit lähettää luottamukselliset viestit ja dokumentit salattuna. Voit pyytää salatun sähköpostiyhteyden avaamista Titalta, titta@oppivainvest.fi.

5.9.2023 klo 10–11 | Infotilaisuus yrityksille (online)

Ilmoittaudu lomakkeella: Infotilaisuus yrityksille viimeistään edellisenä päivänä 4.9.2023

Saat linkin tilaisuuteen sähköpostitse ennen tilaisuutta.

30.4.2023 | Lähetä kirjalliset lisäkysymyksesi viimeistään

Lähetä rahoitushakuun liittyvät kirjalliset lisäkysymyksesi osoitteeseen info@oppivainvest.fi.

Rahoituskierroksella esitetyt kirjalliset kysymykset vastauksineen julkaistaan tällä www-sivulla 3.5.2023 mennessä.

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksineen tällä sivulla.

3.5.2023 | Löydät yhteenvedon lisäkysymysten vastauksista (Q&A) OI:n sivustolta
2.10.2023 | Lähetä rahoitushakemus viimeistään

Löydät päivitetyt rahoitusehdot sekä hakemuksen
määrämuotoisen liiteaineiston sivuiltamme: Rahoitusehdot

Lähetä hakemus osoitteeseen info@oppivainvest.fi

Voit lähettää luottamukselliset viestit ja dokumentit salattuna. Voit pyytää salatun sähköpostiyhteyden avaamista Titalta, titta@oppivainvest.fi.

3.10.2023 > | Valinnat ja jatkoneuvottelut

Hakemusten käsittely aloitetaan heti hakemusten saavuttua.

28.11.2023 > | Rahoituspäätökset julkaistaan

Rahoituspäätöksestä ilmoitetaan yrityksen yhteyshenkilölle henkilökohtaisesti.

– Panostamme tällä hetkellä erityisesti Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoille. Oppiva Investin rahoitus on meille tärkeä, sillä voimme käyttää sitä kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin. Kaikki rahoitusinstrumentit eivät tätä mahdollista.

Jussi Kajala, toimitusjohtaja, 3DBear

Tarvitsemme lisää osaajia, jotta pysymme kehityksessä mukana ja voimme varmistaa vahvan kasvun. Oppiva Investin avulla olemme voineet rekrytoida osaajia etupainotteisesti ja vahvistaa näin kasvua.

Kari Aho, toimitusjohtaja, Secapp

Yhteistyö asiakkaamme Kotka-Haminan koulutuskuntayhtymä Ekamin kanssa on kumppanuutta, josta hyödymme molemmat. Kehitämme simulaattoreita jatkuvasti oppilaitoksesta saamiemme käyttökokemusten perusteella. Kansainvälistymisessä hyödynnämme toistemme verkostoja maailmalla.

Tero Koskipalo, toimitusjohtaja, Mevea

Oppiva Invest tarjoaa pääomalainaa

Rahoitusinstrumenttimme on pääomalaina: tarjoamme rahoitushauissamme pääomaehtoista lainarahoitusta. OI pyrkii pääomalainalla täydentävän rahoittajan rooliin: näin jaamme riskiä yksityisen sektorin kanssa ja mahdollistamme rahoitettavan yrityksen toiminnan kehittämisen.

Rahoituksen lisäksi avaamme yritykselle omat verkostomme, tietomme ja osaamisemme toimialasta ja ammatillisesta koulutuksesta. Rahoituksen luonteen vuoksi meidän osaltamme omistus jää yritykselle itselleen.

Olemme yrityksellenne oikea kumppani, kun

 • ammatillisen osaamisen, oppimisen ja oppimisympäristöjen kehittäminen on aktiivinen osa yrityksenne liiketoimintaa.
 • toisen asten ammatilliset koulutuksenjärjestäjät ovat nykyisiä tai tulevia asiakkaitanne.
 • olette jo näyttäneet kilpailukykynne markkinoilla olevalla ratkaisulla.
 • yrityksellänne on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
 • yrityksestänne löytyy innovatiivisuutta, vahvaa osaamista ja kyvykkyyttä.
 • innostutte yhteistyöstä ammatillisen oppimisen verkostossa.

Oppiva Invest Oy on valtion omistama erityistehtäväyhtiö, jonka omistajaohjauksesta vastaa Opetushallitus.

Kysymyksiä ja vastauksia

Miten ehdoton on vaatimus ammatillisen koulutuksen kytkennästä ja miten määritellään ammatillisen koulutuksen järjestäjä?

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä on organisaatio, joka järjestää lain mukaista ammatillisen perusopetuksen mukaista koulutusta.

Hakijalta pitää löytyä liityntäpinta ammatilliseen koulutukseen (koulutuksen järjestäjään). Ratkaisu tulee olla hyödynnettävissä tässä segmentissä. Yrityksen toiminta, tuotetta tai ratkaisua voidaan toki myydä muillekin asiakasryhmille.

Miten vaikuttavuus kuvataan ja miten sitä painotetaan päätöksenteossa?

Yritys kuvaa itse yhtiön tarjoaman ratkaisun ja siihen haettavan rahoituksen aikaansaamaa yhteiskunnallista ja taloudellista vaikuttavuutta. Vaikuttavuuslupausta tarvittaessa jalostetaan edelleen hankekäsittelyn aikana.  

Yrityksen vaikuttavuuslupaus ja sille määriteltävät mittarit ovat keskeinen edellytys myönteiselle rahoituspäätökselle.

Mitä tarkoittaa ekosysteemi?

OI pyrkii synnyttämään ja omalta osaltaan edesauttamaan mahdollisimman toimivan ekosysteemin rakentumista. Tämä tarkoittaa kannustamista verkostomaiseen toimintaan koulutuksen järjestäjien, ratkaisutoimittajien ja muiden palveluntarjoajien sekä alalla jo toimivien muiden intressitahojen välillä.

Mihin OI:n pääomalainaa saa käyttää?

OI:n pääomalainaa voi käyttää vapaasti yrityksen investointeihin ja käyttöpääomaksi. Pääomalainaa voi käyttää myös markkinointiin. Rahoitushakemuksessaan yhtiö esittelee rahoituspakettiinsa liittyvät suunnitellut rahoituksen käyttökohteet, ja niistä keskustellaan myös lainaneuvotteluissa.

Miten arvioidaan vähimmäiskriteerien täyttyminen?

Julkisen rahoittajan rooli (muun muassa hyvän tuen edellytykset, valtiontukiasioiden huomioiminen) tuo mukanaan osan rahoitettavia yrityksiä koskevista edellytyksistä ja kriteereistä (vrt. Business Finland ja Finnvera). Osa kriteereistä määräytyy normaalin pankkitoiminnan perusperiaatteista, jolloin tarkastellaan erityisesti yhtiöiden luottokelpoisuutta. Arviointi on suhteellista ja laadullista – hakijoita vertaillaan myös keskenään.

Voiko yritys hakea rahoitusta vaikka jokin vähimmäiskriteereistä ei täyty?

Luonnollista on, että etenkin kasvuvaiheessa olevien yritysten tilanteet kehittyvät ja muuttuvat lyhyessäkin ajassa. Yritys voi avata keskustelut OI:n kanssa rahoitushakemuksella. Mikäli yritys ei juuri tällä hetkellä täytä edellytettyjä vähimmäiskriteereitä, voimme kuitenkin keskustella jatkotoimista ja kriteerien täyttymisen myötä siirtymisestä seuraavalle hakukierrokselle.

Mitä tarkoittaa täydentävä rahoittaja?

Rahoitushankkeissa edellytetään olevan kanssarahoittaja tai -rahoittajia. Hyvä lähtökohta on 50% / 50%. OI:n maksatus tapahtuu aina 2 erässä.

OI ei määrittele muita rahoittajia. Lähteinä voi olla tyypillisesti omistaja-, sijoittaja- ja pankkirahoitus. Jotta ehdollinen päätös OI:n pääomalainasta voidaan tehdä, tulee minimissään olla selvillä muut kokonaisuuden rahoittajat ja niiden osuudet – neuvottelut olisi hyvä olla loppusuoralla ja aikataulut tiedossa. Lopulliset päätökset muusta rahoituksesta ehtoineen on oltava viimeistään lainan nostovaiheessa.

Miten rahoitusta saaneiden yritysten tulee raportoida toiminnastaan?

OI seuraa rahoittamiaan yrityksiä ja niiden taloudellista kehitystä säännöllisesti. Yhtiölle määritellään pääomalainasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä seurannan mittarit ja frekvenssi. Tyypillisesti tämä säännöllinen raportointi tapahtuu kvartaaleittain tai puolivuosittain.

Mikä on tyypillinen laina-aika ja miten laina maksetaan takaisin?

Laina-ajasta sovitaan neuvotteluissa ennen päätöksentekoa. Pääomalainalle tehdään lainan nostovaiheessa maksuohjelma ja lainalle määritellään korko. Koron ja pääoman takaisinmaksusta on määritelty laissa: OyL 12. luku.

Tyypillinen laina-aika oletettu olevan 5 vuotta, ja alussa voi olla lyhennyksistä vapaita vuosia. Laina-aika voi olla lyhyempikin – pienemmissä lainoissa esimerkiksi 3 vuotta.

Mikä on pääomalainan korkohaarukka?

Korko määräytyy yrityksen kaupallisen sekä OI:n tekemän riskiluokituksen perusteella. Myös lainan maturiteetti vaikuttaa hintaan, haarukka tulee olemaan luokkaa 6–12 %. Lainan korko on kiinteä.

Onko rahoituksessa muita kustannuksia?

Lainasta peritään toimitusmaksu 2,0 % lainan ensimmäisen erän noston yhteydessä.

Jos lyhennysohjelmaan haetaan tai tehdään muutoksia sopimuksen voimassaoloaikana, niistä peritään mahdollisesti erikseen määriteltävä korvaus. Lainan ennenaikaisesta takaisinmaksusta ei peritä erillisiä korvauksia.

Korkoa ja pääomaa maksetaan takaisin vain, mikäli yhtiön vapaa oma pääoma sen sallii. Koron ja pääoman takaisinmaksusta annetaan vuosittain ns. maksuvarailmoitus vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

Voiko yritys itse päättää lainan nostoajankohdan?

Nostoajankohdan yritys voi lähtökohtaisesti päättää itse. Keskustelemme lainan nostosuunnitelmasta yrityksen kanssa käytävissä lainaneuvotteluissa.

Onko rahoitus pakko nostaa jos saa myönteisen päätöksen?

Rahoitusta ei ole pakko nostaa vaikka se myönnettäisiin. Rahoitustarjous on voimassa 1–3 kuukautta päätöksestä.

Ota yhteyttä!

Voit soittaa tai laittaa meiliä, tai lähettää yhteydenottopyynnön lomakkeella. Vastaamme nopeasti!

Titta Mantila

  Käsittelemme yhteystietoja huolellisesti. Lue lisää tietosuojaselosteestamme.

  Juuri nyt

  Selvitys: Parhaat digiratkaisut perustaitojen oppimiseen auttavat oppijaa ja opettajaa

  Suurin osa oppijoiden perustaitoja tukevista opettajista käyttää erilaisia teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja opetuksen tukena. Ratkaisuja kaivataan erityisesti yksilöllistämiseen ja osaamistarpeiden selvittämiseen. Oppiva Investin kyselyn vastauksista ja tausta-aineistosta kirkastui perustaitojen rakentumista kuvaava viitekehys.

  Lue lisää

  Perustaitoja tukevat oppimisratkaisut – tule kuulemaan kyselyn tuloksia 8.6.2023

  Millaisia oppimisratkaisuja ammatillisen ja TUVA-koulutuksen järjestäjät hyödyntävät oppijoiden perustaitojen tukemisessa? Millaisia ovat opettajien toiveet ja tarpeet? Kerromme kiinnostusta herättäneen kyselyn tuloksista – tervetuloa kuulolle 8.6.2023!

  Lue lisää

  Qridi tekee osaamisen näkyväksi

  Parhaimmillaan oppimisen arviointi on kokonaisvaltainen näkymä osaamiseen. Qridi on suomalainen työkalu, joka ohjaa jatkuvaan arviointiin ja kannustaa ja tukee oppimista.

  Lue lisää

  Portfolio

  Oppiva Investin rahoittamat yritykset löydät portfoliosta.