OI Portfolio: Guidin kirittää henkilöstön osaamista Tredussa

12.6.2023

Tredussa henkilöstön osaaminen on voimavara ja resurssi, joka kartuttaa organisaation kyvykkyyttä ja tukee työhyvinvointia. Guidin on mukana kannustamassa tredulaisia määrätietoisella opintiellä.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa henkilökunnan osaamista on kehitetty pitkäjänteisesti. Kokeilukulttuurin myötä on syntynyt suunnitelmallinen osaamisen johtamisen malli, jota työelämän johtamiseen kehitetty Guidin tukee erinomaisesti.

– Vaikka oppilaitoksena olemme oppimisen ytimessä, olemme viime vuosina reflektoineet oman henkilöstömme osaamista toden teolla. Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen on vaatinut meiltä pysähtymistä ja tarpeiden pohtimista, kehittämispäällikkö Tiina Kauma Tredusta sanoo.

Guidin tukee muutoksen johtamista

Oikea ja relevantti osaaminen on nostettu Tredun strategiassa yhdeksi tärkeimmistä strategian toteuttamisen kulmakivistä. Strategia määrittelee tietyt kyvykkyydet, joita koulutuksenjärjestäjä muuttuvassa maailmassa menestyäkseen tarvitsee.

Guidinin avulla strategia ja oppiminen yhdistyvät läpi koko organisaation. Oppiminen on osa strategian toteuttamista ja tukee sitä vahvasti. 

– Guidin tukee työtämme modernilla tavalla. Alusta edustaa tuoretta ajatusmaailmaa ja on linjassa meidän käsityksemme kanssa siinä, miten oppimista tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Se tukee tiimien yhteistä ohjautumista ja saa aikaan tärkeää keskustelua osaamisen merkityksestä ja siitä, millainen osaaminen vie meitä organisaationa eteenpäin, Kauma kertoo.

Työelämän johtamistyökalu Guidin on rakennettu perustastaan lähtien tukemaan tämän päivän ja tulevaisuuden työelämää ja johtamista. Guidinin Johanna Pystynen uskoo, että uudenlainen johtamisajattelu ja kehittämisen, osaamisen ja muutoksen johtaminen ovat oppilaitoksissakin menestyksen avaimia.

– Guidin kannustaa työntekijää aktiivisuuteen ja tarjoaa raamit ja tukea, jotta jokainen pystyy ottamaan itse vastuuta omasta kehittymisestään, oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan. Koulutuksenjärjestäjillä on kunnianhimoisia tavoitteita, ja uudenlaista osaamista tarvitaan, Pystynen sanoo.

Omaa osaamista tarjolle verkkokauppaan

Tredun Guidin sisältää osaamisen ‘verkkokaupan’, josta jokainen voi valita itselleen tarvitsemaansa osaamista. Useat kymmenet tredulaiset ovat laittaneet tarjolle omaa osaamistaan.

– Voimme poimia ostoskoriin esimerkiksi kollegojen tarjoamia keskusteluvartteja eri teemoista tai esihenkilösparrausta. Guidinista löytyy uusinta tietoa vaikkapa tekoälyn hyödyntämisestä opetuksessa ja tuoretta tutkimustietoa tutkimusta tehneeltä tredulaiselta, Tredun HR-asiantuntija  Ilona Sankkila kertoo.

Jatkossa Guidinia on tarkoitus soveltaa johtamisen työkaluna vieläkin laajemmin. Sankkila kiittää mutkatonta ja toimivaa kumppanuutta Guidinin asiantuntijoiden kanssa.

– Saamme jatkuvaa sparrausta palvelun hyödyntämisessä. Voimme antaa kehitysajatuksia, jotka otetaan avoimesti vastaan ja usein myös otetaan työn alle. Guidin järjestää asiakastilaisuuksia, joissa kuulee, miten muissa organisaatioissa Guidinia hyödynnetään.

Sankkilan ja Kauman mukaan helppokäyttöinen Guidin on otettu Tredussa innostuneesti vastaan.

– Guidin innostaa raikkaasti ja vie eteenpäin omassa työssä. Guidin on todella tätä päivää, tavoitteellisen osaamisen ilosanomaa Tredussa liputtava kaksikko iloitsee.

Guidinin kehitystyö jatkuu

Guidin on ajassa kiinni. Monet toiminnot ovat digiajassa eläville tuttuja, mutta johtamis- ja HR-työkaluissa uutta. Mukana on älyä esimerkiksi siten, että Guidin osaa tehdä käyttäjälleen ehdotuksia.

– Alustamme on rakennettu siten, että käyttäjät nähdään sisäisinä asiakkaina. Esimerkiksi välittömästi kyselyyn vastaamisen jälkeen avautuvat tulosnäkymät ja datan hyödyntämisen mahdollisuudet ovat ominaisuuksia, joita voi tämän päivän alustalta odottaa, Pystynen sanoo.

Guidinissa on kuluvan vuoden aikana keskitytty ratkaisun sisältämien modulien syventämiseen ja tehty kehitystyötä yhdessä asiakkaiden kanssa – tähtäimessä myös kansainväliset markkinat.

Rahoittajana Oppiva Invest on Guidinille tärkeä kumppani.

– Me molemmat toimimme yhdessä ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa. Intressimme kohtaavat, sillä työskentelemme molemmat kilpailukykyisen ja laadukkaan suomalaisen koulutuksen eteen, Pystynen sanoo.


Oppiva Investin syksyn rahoituskierros avautuu 30.8.2023! Lue lisää kasvuyrityksille tarjoamastamme rahoituksesta: Rahoitusta kasvuyritykselle >>

Tutustu Guidiniin!

Kuvasta kiitos: Guidin

Voisit olla kiinnostunut myös

No posts