Näkökulma: Oppimisteknologiat siivittävät Suomen menestystä

26.1.2024

Suomessa on pysähdyttävä nuorten ja opiskelijoiden hyvinvoinnin ja heikentyneiden perustaitojen äärelle. Huoli koskee paitsi koko koulutusjärjestelmää myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kantokykyä sekä elinkeinoelämän keskeistä kysymystä: osaavan työvoiman saatavuutta.

Tilanne on akuutti. Yritykset tarvitsevat osaavia työntekijöitä, ja ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien työllistymisastetta tulee pystyä nostamaan.

Nuorten hyvinvoinnilla on suora yhteys kykyyn oppia, oppimistuloksiin, työllistymiseen ja pärjäämiseen työelämässä. Suuri osa nuorista voi hyvin, mutta kasvavan osan hyvinvointia kuormittavat esimerkiksi sairastelu, ahdistuneisuus, kiusaaminen ja päihteet.

Oppimistulokset ovat olleet Pisa-tutkimusten mukaan laskusuunnassa vuodesta 2006 alkaen. Heikentyneet perustaidot eli luku- ja kirjoitustaidot sekä matemaattiset ja digitaidot edellyttävät toimenpiteitä myös pääministeri Orpon hallituksen mukaan.

Hyvinvoinnin ja perustaitojen valossa opiskelijat ovat aiempaa heterogeenisempi joukko. Opiskelijat ponnistavat ammatillisissa opinnoissa hyvin erilaisista lähtökohdista.

Henkilökohtaiset oppimispolut avainasemassa

Perustaitojen eriaikaiseen kehittymiseen tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja. Oppiva Investin tekemän selvityksen mukaan esimerkiksi oppimisanalytiikkaan ja tekoälyyn pohjautuville innovaatioille on perusopetuksen jälkeisessä opetuksessa kysyntää. Perustaitojen kehittymistä voidaan tukea niin toimivilla oppisisällöillä kuin oppimista ja opettajan arkea helpottavilla teknologioilla.

Avain perustaitojen vahvistamiseen ja opiskelijan hyvinvoinnin tukemiseen on opintojen henkilökohtaistaminen. Digitaaliset ratkaisut vahvistavat yksilöllistä opintopolkua selvittämällä lähtötilannetta ja osaamistarpeita, ohjaamalla sopivien tehtävien pariin ja antamalla välitöntä palautetta osana edistymisen seurantaa. Parhaimmillaan digitaaliset oppimisratkaisut tekevät oppimisesta mielekästä ja täydentävät opettajien vahvaa pedagogista osaamista. Ratkaisut vapauttavat opettajan aikaa opiskelijan kohtaamiselle ja yksilöllisen tuen tarjoamiselle.

Innovatiivisia kasvuyrityksiä tarvitaan

Suomalaiset innovatiiviset kasvuyritykset voisivat tuottaa yhä osuvampia, oppijakeskeisiä oppimisratkaisuja ammatillisten oppilaitosten käyttöön ja auttaa ratkaisemaan monimutkaisia oppimiseen liittyviä ongelmia.

Opetushallinnon tulisi jatkossakin luoda mahdollisuuksia ja kannusteita teknologiayritysten ja oppilaitosten vuoropuheluun. Tarvitsemme koulutuksen järjestäjien, suomalaisten teknologiayritysten ja elinkeinoelämän toimijoiden yhteistyötä. Nuorten hyvinvoinnin ja osaamisen kokonaisuus kysyy ratkaisuja ja johtajuutta hallitukselta, ministeriöiltä, kunnilta, koulutuksen järjestäjiltä ja hyvinvointialueilta.

Kun tuemme hyvinvointia ja kykyä oppia, varmistamme työkykyä ja kykyä uudistaa työelämän tarpeisiin vastaavaa osaamista.

Riikka-Maria Yli-Suomu,
kuntayhtymän johtaja, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda
Oppiva Investin hallituksen jäsen

Reetta Paloheimo
kehittämispäällikkö, Oppiva Invest Oy

Teksti on julkaistu Kauppalehdessä 24.1.2024: Oppimisteknologiat siivittävät Suomen menestystä

Voisit olla kiinnostunut myös

No posts