Finansiering för företag

Finansiera ditt företags tillväxt med ett kapitallån från Oppiva Invest. Vårt kapitallån är kompletterande finansiering som du kan använda för produktutveckling, försäljning, marknadsföring, rekrytering – med andra ord, all effektiviserande affärsverksamhet som ökar företagets tillväxt.

Lösningar för yrkesutbildning

Vi letar efter tillväxtorienterade företag som vill vara med och förnya yrkesutbildningen, lärmiljöerna och yrkeskompetensen.

Kom med, om ni vill vara med om att:

De studerande tar del av lärmiljöer och relevanta och aktuella färdigheter som gynnar framtida arbetsgivare

Hitta lösningar som stödjer yrkesstuderandes välbefinnande och inlärningsförmåga

De bästa verktygen för läroanstalters ledning och arbetsvardag

Vad kan vi erbjuda ditt företag?

  • Vår finansiering är kapitallån utan säkerhet. Företaget behåller äganderätten till företaget.
  • Vi sparrar och erbjuder vår affärskompetens till våra företag.
  • Vi hjälper företag att bygga upp modeller för medskapande.
  • Vi erbjuder marknadsinformation och öppnar upp vårt nätverk av yrkesutbildningsaktörer.
  • Vi upprätthåller ett aktivt nätverk av portföljföretag och är involverade i edtech-nätverk i Finland och runt om i världen.

Så här ansöker du om finansiering

Oppiva Invests finansieringsansökningar öppnas årligen i januari, april och september.

01

Kontakta oss så diskuterar vi saken!

02

Coachning och ansökan med bilagor

03

Förhandlingar och beslut

Kontakta oss och fråga mer!

Titta Mantila

verkställande direktör

tfn 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi


Kontakta mig när du vill ha information och coachning kring finansiering och utveckling av ditt företag. Jag berättar gärna mer om OI:s finansiering och om vår verksamhet i allmänhet.

Pekka Salmi

Senior Advisor

tfn 050 560 6018
pekka@oppivainvest.fi


Jag hör gärna mer om din lösning – jag sparrar och hjälper till med affärsutveckling, omstrukturering och finansiering. Du kan också kontakta mig med frågor om finansieringsansökan!

Lämna en kontaktbegäran

Lämna ett meddelande eller en kontaktbegäran: vi svarar snabbt!

Oppiva Invests finansiering är viktig för oss för vi kan använda den för internationell försäljning och marknadsföring. Alla finansieringsinstrument möjliggör inte detta.

Jussi Kajala, verkställande direktör, 3DBear

Vi behöver fler talanger för att hålla jämna steg med utvecklingen och säkerställa en stark tillväxt. Med hjälp från Oppiva Invest har vi kunnat rekrytera experter i ett tidigt stadium och på så sätt kunnat stärka vår tillväxt.

Kari Aho, verkställande direktör, Secapp

Oppiva Invest har försett oss med bra kontakter och kundförståelse inom området för yrkesutbildning och utbildningsanordnare. OI har varit en viktig finansiär för oss.

Antti Korhonen, verkställande direktör, Liveto Group Oy

Yrkesutbildning i Finland – information om marknaden för företag

På vilka sätt finansierar och köper utbildningsanordnare undervisningsteknologi? Visste du att det finns fler vuxna än unga inom yrkesutbildningen? Hur kan företaget lyckas i sitt samarbete med en yrkesutbildningsanordnare?

Ta del av våra rapporter och publikationer

Upphandling av undervisningsteknologi – perspektiv på urval och implementering

Vilka faktorer påverkar valet och implementeringen av undervisningsteknologi i yrkesutbildningen? Hur kan man framgångsrikt erbjuda en lösning till en utbildningsanordnare?

Alla som saknar utvecklingspartner – Oppiva Invest Oy:s arbete med effektivitet och ekosystem

Vilken roll kan tillväxtföretag ha i utvecklingen av yrkesutbildningen? Rapporten är avsedd att användas av utbildningsanordnare, intressentgrupper och tillväxtföretag inom utbildningssektorn som en grund för det gemensamma utvecklingsarbetet och för att inleda en dialog mellan de olika aktörerna.

Aktuellt

Oppiva Investin toiminta lakkaa

Oppiva Investin toiminta lakkaa

Päivitetty 25.6.2024. Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti valtion pääomasijoitustoimintaa tehostetaan keskittämällä se Suomen Teollisuussijoitus -konserniin. Osana valmistelua työ- ja elinkeinoministeriö on päätynyt lakkauttamaan Oppiva Investin toiminnan.