Ansök om finansiering

Har ditt företag en lösning som bidrar till och förnyar yrkeskompetens och yrkesinriktad inlärning och lärmiljöer? På den här sidan hittar du instruktioner och underlag för att göra en ansökan.


Hur finansieringsansökan framskrider

Vi letar efter tillväxtorienterade företag som vill vara med och förnya yrkesutbildningen, lärmiljöerna och yrkeskompetensen. Oppiva Invests finansieringsansökningar öppnas årligen i januari, april och september. Kontakta oss när som helst – vi hör gärna från dig!

Finansieringsansökan 1/2024 – viktiga datum

Ansökningsperiod 15.1.–15.2.2024
Informationsträff för företag (på webben) 23.1.2024 klo 10 – Anmäl dig med formuläret
Skicka din finansieringsansökan senast 15.2.2024
Finansieringsbesluten kungörs 18.3.2024

Kompletterande finansiering för finska företag

Mervärde för yrkesutbildning

Kreditvärdigt bolag

Tillväxtorienterade
företag

Gör en ansökan!

Ansökan får vara fritt formulerad. Den ska dock innehålla följande:

  • Affärsplan
  • Referenser från utbildningsanordnare och andra aktörer inom yrkesutbildningsfältet
  • Senaste reviderade bokslut
  • En aktuell mellankörning av bokslutet från pågående räkenskapsperiod
  • ​Prognoser för de kommande tre verksamhetsåren
  • ​CV för nyckelpersoner

Därtill ska ansökan innehålla följande bilagor i angivet format:

Inlämnande av ansökan

Per vanlig post
Oppiva Invest Oy, Spaces /
Bulevarden 21, 00180
Helsingfors

Lämna in personligen
Spaces / Albertsgatan
25 (gatuplan)

Kontakta oss och fråga mer!

Titta Mantila

verkställande direktör

tfn 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi


Kontakta mig när du vill ha information och coachning kring finansiering och utveckling av ditt företag. Jag berättar gärna mer om OI:s finansiering och om vår verksamhet i allmänhet.

Pekka Salmi

Senior Advisor

tfn 050 560 6018
pekka@oppivainvest.fi


Jag hör gärna mer om din lösning – jag sparrar och hjälper till med affärsutveckling, omstrukturering och finansiering. Du kan också kontakta mig med frågor om finansieringsansökan!

Lämna en kontaktbegäran

Lämna ett meddelande eller en kontaktbegäran: vi svarar snabbt!