Kriterierna för finansiering

Oppiva Invest erbjuder finansiering för konkurrenskraftiga, innovativa finska företag som tillhandahåller lösningar för utveckling av yrkeskompetens. De företag som finansieras ska – nu eller i framtiden– ha kunder också inom yrkesutbildning. Orsaken till detta är att Oppiva Invest är ett statligt ägt bolag med en särskild uppgift att främja yrkesutbildning och yrkeskompetens.

Finansieringsbeslutet baseras på en effektivitetsutvärdering och en övergripande bedömning av företaget

På denna sida hittar du mer information om kriterierna som företaget ska uppfylla för att beviljas finansiering.

Det kapitallån som Oppiva Invest erbjuder är kompletterande finansiering för företag. När företaget har privat finansiering kan vi erbjuda ett marknadsbaserat kapitallån som en del av den totala finansieringen.

Läs mer om kriterierna nedan!

 • Lösningen ska ge ett tydligt mervärde och fördelar för undervisnings- och lärmiljöer.
 • Särskilt fokus på yrkeskompetens och lärmiljöer
 • Mervärdet och effektiviteten ska vara mätbara
 • Lösningen måste finnas på marknaden och den måste generera försäljningsintäkter – OI finansierar inte utvecklingsfasen, och företaget ska ha nått minst ett tidigt tillväxtstadium.
 • Lösningen är skalbar, reproducerbar och allmänt användbar i undervisnings- och lärmiljöer – den får inte handla om enstaka skräddarsydda utvecklingsprojekt eller konsulttjänster.

Ansökande företag och dess ekonomiska situation

 • Företaget måste vara ett aktiebolag
 • Företaget ska göra omsättning
 • Företagets egna kapital måste vara positivt vid ansökningstidpunkten
 • Företaget måste ha en ägarbakgrund som kan verifieras (KYC)
 • Företaget ska ha också sådana finansieringskällor som inte är offentliga, och kapitallånet från OI ska vara kompletterande och stå för högst 50 procent.
 • Företaget är kreditvärdigt

Fördelar för inlärning och undervisning

 • Vilka fördelar och mervärden ger lösningen till undervisnings- och lärmiljöer?
 • Är lösningen innovativ och har den en bra tillväxtpotential?
 • Hur hjälper lösningen den lärande?

Sociala fördelar

 • Lösningens positiva effekter på ekonomin, miljön och samhället

Ansökande företag och dess ekonomiska situation

 • Hur kommer företagets omsättning, sysselsättning och kompetens att utvecklas?

Företagets utbud och affärsmodell

 • På vilket sätt skapar företagets lösningar värde till kunden och hur genererar företaget intäkter?
 • Hur definierar företaget sin roll i ekosystemet?

Företagets affärsplan

 • Hur är företaget positionerat i förhållande till konkurrenter och andra aktörer?
 • Har företaget förvärvat nödvändig kompetens och andra resurser för att lyckas på marknaden?
 • Är planen relevant?
 • Hur har företaget fått kunder med i samarbetet?
 • Är projektets risker och möjligheter balanserade?
 • Är företaget internationellt konkurrenskraftigt?

Företagets ekonomiska situation och prognoser

Vi utvärderar företagets ekonomiska situation genom att sätta oss in i företagets befintliga rapporter och ekonomiska nuläge och prognoser. Vi gör vårt bästa för att förstå företagets framtida kassaflöden. Vi bildar oss en uppfattning om återbetalningen av kapitallånet och räntan.

Dessutom kontrollerar vi företagets offentliga bakgrundsinformation (Rating Alfa-riskkategori, kredithistorik och skatteskulder).

Kontakta oss och fråga mer!

Titta Mantila

verkställande direktör

tfn 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi


Kontakta mig när du vill ha information och coachning kring finansiering och utveckling av ditt företag. Jag berättar gärna mer om OI:s finansiering och om vår verksamhet i allmänhet.

Pekka Salmi

Senior Advisor

tfn 050 560 6018
pekka@oppivainvest.fi


Jag hör gärna mer om din lösning – jag sparrar och hjälper till med affärsutveckling, omstrukturering och finansiering. Du kan också kontakta mig med frågor om finansieringsansökan!