Marknadsinformation om yrkesutbildning

Området för yrkesutbildning erbjuder möjligheter för många finska teknologiföretag och innovationer. Oppiva Invest erbjuder mångsidiga perspektiv på marknaden för yrkesutbildning.

Marknadsdialog och nätverk för företag som verkar inom området undervisningsteknologi

Är du intresserad av nätverk för företag som verkar inom området undervisningsteknologi? Hitta kontakter genom oss!

Vi för en aktiv dialog med olika branscher och läroanstalter. För att bygga upp och stärka ett ekosystem mellan yrkesutbildningen och företagen behövs information och marknadsdialog.

Guiderna och publikationerna på denna sida är särskilt riktade till företag som strävar efter att hitta nya kunder eller öka sin befintliga kundbas inom området yrkesutbildning. Oppiva Invest erbjuder marknadsinformation från utbildningssektorn och uppmuntrar läroanstalter och företag till att medskapa.

Yrkesutbildning i Finland – information om marknaden för företag

På vilka sätt finansierar och köper utbildningsanordnare undervisningsteknologi? Visste du att det finns fler vuxna än unga inom yrkesutbildningen? Hur kan företaget lyckas i sitt samarbete med en yrkesutbildningsanordnare?

Ekosystemarbete och utvecklingsprojekt

  • OI är med och lanserar en testbädd i syfte att möjliggöra gemensam marknadsföring för portföljföretagen och skapa möjligheter för läroanstalter att bekanta sig med nya innovationer.
  • OI deltar i en workshop för ett lärandeanalytikprojekt inom omfattande yrkesinriktade utbildningar genom att föra samman företag och utbildningsanordnare. Läs mer: Lärandeanalytik inom yrkesutbildningen
  • OI håller på att med en undersökning om social- och hälsovårdssektorn ur ett teknologiperspektiv genom att kombinera information från näringslivet och yrkesutbildningen.
  • OI undersöker integreringen av läroinnehåll tillsammans med en företagspartner
  • OI fungerar som samarbetspartner i en utredning som handlar om användningen av artificiell intelligens i läroanstalter

Ta del av våra rapporter och publikationer

Digitala och tekniska lösningar för att utveckla grundläggande färdigheter

Vilka tekniker stödjer inlärningen av grundläggande
färdigheter? För vilka behov i stödet för inlärning av de grundläggande färdigheterna
behövs nya inlärningslösningar? Utredningen bygger på en undersökning som besvarades av trehundra lärare och
handledare inom yrkesutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning (HUX).

Upphandling av undervisningsteknologi – perspektiv på urval och implementering

Vilka faktorer påverkar valet och implementeringen av undervisningsteknologi i yrkesutbildningen? Hur kan man framgångsrikt erbjuda en lösning till en utbildningsanordnare?

Alla som saknar utvecklingspartner – Oppiva Invest Oy:s arbete med effektivitet och ekosystem

Vilken roll kan tillväxtföretag ha i utvecklingen av yrkesutbildningen? Rapporten är avsedd att användas av utbildningsanordnare, intressentgrupper och tillväxtföretag inom utbildningssektorn som en grund för det gemensamma utvecklingsarbetet och för att inleda en dialog mellan de olika aktörerna.

Kontakta oss!

Reetta Paloheimo

Reetta Paloheimo

utvecklingschef, marknadsanalyser

tfn 045 114 9657
reetta@oppivainvest.fi


Kontakta mig för mer information om yrkesutbildning, utveckling av lärarnas vardag och möjligheterna som teknologierna kan erbjuda yrkesutbildningar.

Sanja Mursu

Sanja Mursu

chef för samhällskontakter

tfn 040 515 9978
sanja@oppivainvest.fi


Jag hjälper dig gärna med alla frågor kring yrkesutbildning. Jag ger information om yrkesutbildning och hjälper företag att nätverka med näringslivsaktörer, yrkesbildningsanordnare och andra företag.