För medier

Oppiva Invest finansierar företag som utvecklar och erbjuder inlärningslösningar för yrkesutbildningen eller främjar finsk utbildningsexport. OI beviljar kapitallån till tillväxtföretag, vilket skapar ny tillväxtaffärsverksamhet och ökar utbildningsexporten.

Oppiva Invest är statens specialuppdragsbolag.

Statens specialuppdragsbolag Oppiva Invest Oy grundades våren 2019. Den operativa affärsverksamheten har inletts i slutet av år 2020. Oppiva Invest verkar med kapital som staten investerat i bolaget och dess ägarstyrning förvaltas av Utbildningsstyrelsen.

Bolagets finansieringsprodukt är kapitallån, som kan sökas av finska, innovativa tillväxtföretag. Det ansökande företagets verksamhet ska vara på en hållbar grund och ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet och man måste kunna fastställa en realistisk återbetalningsförmåga utifrån bolagets ekonomiska prognoser.

Finansieringsbesluten fattas av Oppiva Invest Oy:s styrelse efter presentation av bolagets verkställande direktör.

Du hittar de finansierade företagen i vår portfolie

Öppna finansieringsansökningar arrangeras tre gånger i året (med öppning i januari, april och september). Du hittar tidtabellen för den senaste eller pågående finansieringsrundan på sidan För tillväxtföretaget.

Finansieringsbeslutet offentliggörs när finansieringsbeslutet för det finansierade företaget verkställs. I praktiken är beslutet offentligt och bolaget läggs till Oppiva Invests portfolie när det accepterat finansieringserbjudandet och när företaget och Oppiva Invest har slutit ett avtal.

  • Totalt har 18 finansieringsbeslut fattats, värda nio miljoner euro
  • Tolv av finansieringsbesluten har genomförts eller förhandlas som bäst. Dessa siffror baserar sig på situationen i oktober 2021.
  • Cirka 1/3 av de sökande har slagits ut i första skedet och cirka 1/3 har erhållit finansiering
  • En del av företagen som deltagit i ansökningsrundorna sparras och kan eventuellt vara med i framtida ansökningar
  • Hittills har verksamheten vid de företag som fått finansiering varit mycket teknikbetonad, men finansieringsverksamheten är inte begränsad till teknikföretag.
  • Coronasituationen har påverkat företagens investeringsvilja, men situationen i företagen håller på att återgå till det normala gällande tillväxtplaner.

Mediekontakter och intervjuförfrågningar

Jag svarar gärna på alla frågor!

Titta Mantila, verkställande direktör
tfn 040 706 77 00
titta@oppivainvest.fi

Oppiva Invest

OI är statens specialuppdragsbolag.