Marknadsinformation om yrkesutbildning

Området för yrkesutbildning erbjuder möjligheter för många finska teknologiföretag och innovationer. Oppiva Invest erbjuder mångsidiga perspektiv på marknaden för yrkesutbildning.

Marknadsdialog och nätverk för företag som verkar inom området undervisningsteknologi

Är du intresserad av nätverk för företag som verkar inom området undervisningsteknologi? Hitta kontakter genom oss!

Vi för en aktiv dialog med olika branscher och läroanstalter. För att bygga upp och stärka ett ekosystem mellan yrkesutbildningen och företagen behövs information och marknadsdialog.

Guiderna och publikationerna på denna sida är särskilt riktade till företag som strävar efter att hitta nya kunder eller öka sin befintliga kundbas inom området yrkesutbildning. Oppiva Invest erbjuder marknadsinformation från utbildningssektorn och uppmuntrar läroanstalter och företag till att medskapa.

Yrkesutbildning i Finland – information om marknaden för företag

På vilka sätt finansierar och köper utbildningsanordnare undervisningsteknologi? Visste du att det finns fler vuxna än unga inom yrkesutbildningen? Hur kan företaget lyckas i sitt samarbete med en yrkesutbildningsanordnare?

Ekosystemarbete och utvecklingsprojekt

  • OI är med och lanserar en testbädd i syfte att möjliggöra gemensam marknadsföring för portföljföretagen och skapa möjligheter för läroanstalter att bekanta sig med nya innovationer.
  • OI deltar i en workshop för ett lärandeanalytikprojekt inom omfattande yrkesinriktade utbildningar genom att föra samman företag och utbildningsanordnare. Läs mer: Lärandeanalytik inom yrkesutbildningen
  • OI håller på att med en undersökning om social- och hälsovårdssektorn ur ett teknologiperspektiv genom att kombinera information från näringslivet och yrkesutbildningen.
  • OI fungerade som partner i studien av användningen av artificiell intelligens i utbildningsinstitutioner. Läs mer i nyheterna: Det surrar under ytan – artificiell intelligenss möjligheter är av intresse för yrkeslärare

Ta del av våra rapporter och publikationer

Tekoälyn käyttö ammatillisessa koulutuksessa

Moni ammatillisen koulutuksen opettaja on jo hyödyntänyt tekoälyä työssään, vaikka soveltumista opetukseen ja oppimiseen vielä pohditaan. Yhteiset käytänteet ja linjaukset tekoälyn hyödyntämiseen ovat oppilaitoksissa vasta muodostumassa. Edulyzer ja Oppiva Invest kysyivät ammatillisen koulutuksen toimijoilta tekoälyn käytöstä syksyllä 2023.

Oppisisältöjen jakaminen Suomessa – avaimia uuteen yhteistyöhön

Oppimisen ja osaamisen kehittämiseksi tarvitaan jakamisen kulttuuria ja yhtenäisiä toimintatapoja. Oppiva Investin tilaama selvitys oppisisältöjen jakamisesta kuvaa nykytilannetta, nostaa esiin keskeisiä kehityskohteita ja pohjustaa mahdollisuuksia luoda vaikuttavia jakamisen kanavia ja käytänteitä. 

Digi- ja teknologiaratkaisuista apua perustaitojen kehittymiseen

Millaiset teknologiat tukevat perustaitojen
oppimista? Mihin tarpeisiin perustaitojen
tukemisessa tarvitaan uusia oppimisratkaisuja? Selvitys pohjautuu kyselyyn, johon vastasi kolmesataa ammatillisen koulutuksen ja
tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) opettajaa ja ohjaajaa.

Opetusteknologiaa hankkimassa – näkökulmia valintaan ja käyttöönottoon

Mitkä tekijät vaikuttavat opetusteknologioiden valintaan ja käyttöönottoon ammatillisessa koulutuksessa? Miten onnistua tarjoamaan ratkaisua koulutuksen järjestäjälle?

Kaikki vailla kehittäjäkumppaneita – Oppiva Invest Oy:n vaikuttavuus- ja ekosysteemityö

Millainen rooli kasvuyrityksillä voi olla ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? Raportti on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien, koulutuksen sidosryhmien ja alan kasvuyritysten yhteiskehittämisen pohjaksi ja keskustelujen avaukseksi.

Kontakta oss!

Reetta Paloheimo

Reetta Paloheimo

utvecklingschef, marknadsanalyser

tfn 045 114 9657
reetta@oppivainvest.fi


Kontakta mig för mer information om yrkesutbildning, utveckling av lärarnas vardag och möjligheterna som teknologierna kan erbjuda yrkesutbildningar.

Sanja Mursu

Sanja Mursu

chef för samhällskontakter

tfn 040 515 9978
sanja@oppivainvest.fi


Jag hjälper dig gärna med alla frågor kring yrkesutbildning. Jag ger information om yrkesutbildning och hjälper företag att nätverka med näringslivsaktörer, yrkesbildningsanordnare och andra företag.