Nätverk för yrkeskompetens

För utvecklarpartnerskap och öppna nätverk

När vi tillsammans planerar, förnyar, ändrar och förbättrar tjänster för utveckling av yrkeskompetens motsvarar de bättre arbetslivets behov och stärker kompetensen mer effektivt.

Mervärde för studerande, undervisande personal och arbetsliv.

Kompetensutveckling och relaterade lärmiljöer samt tekniska lösningar utgör ett komplext fenomen tillsammans och var för sig. Helheten omfattar ett enormt antal olika aktörer, vi bjuder in dem till gemensam diskussion!

Oppiva Invests mål är att den finansierade företagsverksamheten förnyar det yrkesmässiga lärandet och tillför studerande, undervisande personal och arbetsliv mervärde.

Vi skapar nya typer av utvecklarsamarbeten mellan utbildningsarrangörer, arbets- och näringslivet, utbildningsintressenter och tillväxtföretag. Partnerskap skapar tillväxt, livskraftig företagsamhet och innovation som möter yrkesutbildningens behov.

Välkommen till vårt nätverk!

Kontakta oss

Lämna oss en kontaktförfrågan, ställ en fråga eller skicka hälsningar. Vi kommer att kontakta dig snabbt.

    Vi hanterar kontaktuppgifter noggrant. Läs mer sekretesspolicy (på finska).

    Oppiva Invest

    OI är statens specialuppdragsbolag.