Oppiva Invest

Oppiva Invest stödjer utveckling och förnyelse av yrkeskompetens och lärmiljöer samt utvecklar nätverk mellan branschaktörer.


Statens specialuppdragsbolag Oppiva Invest Oy grundades våren 2019 och inledde sin affärsverksamhet år 2020. Oppiva Invest verkar med kapital som staten investerat i bolaget och dess ägarstyrning förvaltas av Utbildningsstyrelsen.

Möjliggörande finansiering för utveckling av inlärningslösningar

Oppiva Invest (OI) finansierar företag som utvecklar och erbjuder inlärningslösningar för yrkesutbildningen eller främjar finsk utbildningsexport. Målet är att utveckla nätverk för branschaktörer och genom företagsfinansiering stödja utveckling och förnyelse av yrkeskompetens samt lärande och lärmiljöer.

Oppiva Invest Oy

OI:s finansiering är kapitallån, som kan sökas av finska innovativa tillväxtföretag. Finansieringsbesluten fattas av Oppiva Invest Oy:s styrelse efter presentation av bolagets verkställande direktör.

Oppiva Invests vision är att vara

  • en lönsam och socialt övertygande och inflytelserik finansiär,
  • en partner i utvecklingen av ett ekosystem för yrkeskompetens och
  • en nätverks- och informationsplattform för yrkeskompetens.

Du hittar de finansierade företagen i vår portfolie

OI arrangerar tre finansieringsrundor i året (med öppning i januari, april och september). De bolag som erhållit finansiering offentliggörs och presenteras i portföljen när bolaget har godkänt det finansieringserbjudande det fått och ett avtal har ingåtts mellan bolaget och OI.

Portföljen

Oppiva Invests styrelse

Oppiva Invests styrelse består av (från vänster i bilden) Timo Lankinen, Harri Lauslahti (ordförande), Riikka-Maria Yli-SuomuMirjam Sarkki och Petri Takala.

Mer information om Oppiva Invest

Bokslut

Nätverk för yrkeskompetens

Mervärde för studerande, undervisande personal och arbetsliv.