Oppiva Invest

Statens specialuppdragsbolag Oppiva Invest Oy grundades våren 2019 och inledde sin affärsverksamhet år 2020.

Vi är med och utvecklar lärande och lärmiljöer

Yrkeskompetens och kontinuerligt lärande är livsviktiga för Finlands framgång. Arbetslivet, yrkesutbildningarna och lärmiljöerna förnyas ständigt, vilket kräver djärva innovationer, starka tillväxtföretag och öppet samarbete.

Oppiva Invest fungerar som kompletterande finansiär för företag som tar fram lösningar som förnyar yrkeskompetensen, stödjer den lärande och läraren, tillgodoser kompetensbehoven inom arbetslivet och tar fram nya, moderna verktyg för ledningen och utvecklingen av läroanstalter.

Oppiva Invest verkar med kapital som staten investerat i bolaget och dess ägarstyrning förvaltas av Utbildningsstyrelsen.

Social påverkan

OI:s finansiering är kapitallån, som kan sökas av finska innovativa tillväxtföretag. Som ett statligt ägt specialuppdragsbolag förväntar vi oss att de företag vi finansierar har en social inverkan – våra finansieringsbeslut styrs av vissa kriterier som säkerställer att verksamheten har en inverkan på yrkesinriktad kompetens och inlärning.

De företag som erhållit finansiering presenteras i portföljen när företaget har godkänt det finansieringserbjudande det fått och ett avtal har ingåtts mellan företaget och OI.

Oppiva Invests styrelse

Oppiva Invests styrelse består av (från vänster i bilden) Timo Lankinen, Harri Lauslahti (ordförande), Riikka-Maria Yli-Suomu, Mirjam Sarkki och Petri Takala.

Vi svarar med nöje!

Titta Mantila

verkställande direktör

tfn 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi


Kontakta mig när du vill ha information och coachning kring finansiering och utveckling av ditt företag. Jag berättar gärna mer om OI:s finansiering och om vår verksamhet i allmänhet.

Pekka Salmi

Senior Advisor

tfn 050 560 6018
pekka@oppivainvest.fi


Jag hör gärna mer om din lösning – jag sparrar och hjälper till med affärsutveckling, omstrukturering och finansiering. Du kan också kontakta mig med frågor om finansieringsansökan!

Sanja Mursu

Sanja Mursu

chef för samhällskontakter

tfn 040 515 9978
sanja@oppivainvest.fi


Jag hjälper dig gärna med alla frågor kring yrkesutbildning. Jag ger information om yrkesutbildning och hjälper företag att nätverka med näringslivsaktörer, yrkesbildningsanordnare och andra företag.

Reetta Paloheimo

Reetta Paloheimo

utvecklingschef, marknadsanalyser

tfn 045 114 9657
reetta@oppivainvest.fi


Kontakta mig för mer information om yrkesutbildning, utveckling av lärarnas vardag och möjligheterna som teknologierna kan erbjuda yrkesutbildningar.