Ekonomi

I slutet av november 2023 har Oppiva Invest fattat sammanlagt 33 finansieringsbeslut för totalt 16,9 miljoner euro. Portföljen innehåller 19 finansierade företag och befintliga lånelöften uppgår till sammanlagt 12 miljoner euro.

företag förnyar yrkeskompetensen

mn € i kapitallån till tillväxtföretag

företag har fått sparring

mn € omsättning i portföljbolagen

Nyckeltal

(alla siffror i miljoner euro)12/202112/2022
Resultat för räkenskapsperioden13,156-1,756
Eget kapital88,29281,183
Balansomslutning91,00982,104
Avkastning på eget kapital %16,0-3,1
Soliditetsgrad %97,098,9
Anställda i genomsnitt34
Löner och arvoden under räkenskapsperioden0,3630,417

Operativ verksamhet per 11/2023

Finansieringsbeslut33 st.
Finansieringsbeslut16,9 mn euro
Målföretag19 st.
Befintliga åtaganden12 mn euro / betalt 8 mn euro

Förvaltning av investeringstillgångar

Oppiva Invest strävar efter långsiktig lönsamhet, vilket förutsätter en noggrann och korrekt förvaltning av investeringstillgångar. En aktiv och resultatinriktad förvaltning av investeringstillgångarna är avgörande också för den operativa verksamhetens möjligheter för risktagande och riskbärande.

Bolagets investeringstillgångar är för närvarande diversifierade i tre olika tillgångskategorier: direkta investeringar i finska börsnoterade bolag och investeringar i aktie- och räntefonder.

Verksamhetsrapporter

Oppiva Invests effektivitetsutredning 2023

Effektivitetsutredning 2023 – Relevanta kunskaper för arbetslivet genom samarbete

De företag som finansieras av Oppiva Invest har lyckats ta fram lösningar till yrkesutbildningar som betjänar studenter, lärare och ledningen för utbildningsinstitutioner.

Verksamhetsöversikt 2022: Partnerskap och företagens framgångar ger styrka

Under året 2022 har vi på Oppia Invest fått följa med hur våra företags framgångar, trots att de senaste åren har varit svåra för företag inom utbildningssektorn.

Mer information

Titta Mantila

verkställande direktör

tfn 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi


Kontakta mig när du vill ha information och coachning kring finansiering och utveckling av ditt företag. Jag berättar gärna mer om OI:s finansiering och om vår verksamhet i allmänhet.