OI som medfinansiär

Oppiva Invest är ett statligt ägt, marknadsbaserat finansbolag. Vi erbjuder finansiering för företag som tar fram lösningar för yrkesinriktad inlärning och undervisning.

Kompletterande finansiering

Vårt mål är att de finansierade lösningarna förnyar yrkeskompetensen, stödjer den lärande och läraren, tillgodoser kompetensbehoven inom arbetslivet och tar fram nya, moderna verktyg för ledningen och utvecklingen av läroanstalter.

Det kapitallån som Oppiva Invest erbjuder är kompletterande finansiering för företag. När företaget har privat finansiering kan vi erbjuda ett marknadsbaserat kapitallån som en del av den totala finansieringen. Kapitallånet har inte bytesrätt.

Som ett statligt ägt finansbolag är Oppiva Invest Oy:s andel av finansieringsprojektet i vanliga fall cirka 50 procent. OI definierar inte andra finansiärer. I typiska fall är kommer den övriga finansieringen från aktieägare, investerare och banker.

Effektivitet styr finansieringsbeslut

Minimikriterier

 • Ger mervärde och fördelar för yrkeskompetens och undervisnings- och lärmiljöer
 • Företagets kreditvärdighet

Effektivitet och fördelar

 • Fördelar för inlärning och undervisning
 • Ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter
 • Företagets inriktning på tillväxt

Företagets situation och planer

 • Företagets utbud och affärsmodell
 • Affärsplan
 • Ekonomisk situation och prognoser

Våra styrkor som finansiär

 • Vi är en ekonomiskt stark och stabil investerare
 • Vi har gedigen expertis och nätverk inom finans- och kapitalmarknaden
 • Vi är väl insatta i behoven inom yrkesutbildning och erbjuder våra kunder vår expertis om marknaden för yrkesutbildning

Ta kontakt!

Titta Mantila

verkställande direktör

tfn 040 706 7700
titta@oppivainvest.fi


Kontakta mig när du vill ha information och coachning kring finansiering och utveckling av ditt företag. Jag berättar gärna mer om OI:s finansiering och om vår verksamhet i allmänhet.

Pekka Salmi

Senior Advisor

tfn 050 560 6018
pekka@oppivainvest.fi


Jag hör gärna mer om din lösning – jag sparrar och hjälper till med affärsutveckling, omstrukturering och finansiering. Du kan också kontakta mig med frågor om finansieringsansökan!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Våra nyhetsbrev håller dig uppdaterad om det allra senaste inom branschen. Vänligen fyll i formuläret nedan för att bli prenumerant.