Publikationer

Oppiva Invest publicerar olika utredningar och rapporter på egen hand och i samarbete med andra organisationer. På denna sida hittar du alla OI:s publikationer.

Information för samarbetet mellan företag och yrkesutbildningsanordnare

Dela utbildningsinnehåll i Finland – nycklarna till nytt samarbete

För att utveckla lärande och kompetens behövs en kultur av delning och enhetliga verksamhetsmetoder. Rapporten beställd av Oppiva Invest om delning av utbildningsinnehåll beskriver den nuvarande situationen, belyser nyckelområden för utveckling och lägger grunden för att skapa effektiva delningskanaler och praxis.

Digitala och tekniska lösningar för att utveckla grundläggande färdigheter

Vilka tekniker stödjer inlärningen av grundläggande
färdigheter? För vilka behov i stödet för inlärning av de grundläggande färdigheterna
behövs nya inlärningslösningar? Utredningen bygger på en undersökning som besvarades av trehundra lärare och
handledare inom yrkesutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning (HUX).

Opetusteknologiaa hankkimassa – näkökulmia valintaan ja käyttöönottoon

Mitkä tekijät vaikuttavat opetusteknologioiden valintaan ja käyttöönottoon ammatillisessa koulutuksessa? Miten onnistua tarjoamaan ratkaisua koulutuksen järjestäjälle?

Kaikki vailla kehittäjäkumppaneita – Oppiva Invest Oy:n vaikuttavuus- ja ekosysteemityö

Millainen rooli kasvuyrityksillä voi olla ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? Raportti on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien, koulutuksen sidosryhmien ja alan kasvuyritysten yhteiskehittämisen pohjaksi ja keskustelujen avaukseksi.

Yrkesutbildning i Finland – information om marknaden för företag

På vilka sätt finansierar och köper utbildningsanordnare undervisningsteknologi? Visste du att det finns fler vuxna än unga inom yrkesutbildningen? Hur kan företaget lyckas i sitt samarbete med en yrkesutbildningsanordnare?

Verksamhetsrapporter

Effektivitetsutredning 2023 – Relevanta kunskaper för arbetslivet genom samarbete

De företag som finansieras av Oppiva Invest har lyckats ta fram lösningar till yrkesutbildningar som betjänar studenter, lärare och ledningen för utbildningsinstitutioner.

Verksamhetsöversikt 2022: Partnerskap och företagens framgångar ger styrka

Under året 2022 har vi på Oppia Invest fått följa med hur våra företags framgångar, trots att de senaste åren har varit svåra för företag inom utbildningssektorn.

Verksamhetsöversikt 2021

Finansiering, information och nätverk för företag som erbjuder innovativa yrkesinriktade inlärningslösningar.

Vill du samarbeta med oss?
Kontakta oss!

Reetta Paloheimo

Reetta Paloheimo

utvecklingschef, marknadsanalyser

tfn 045 114 9657
reetta@oppivainvest.fi


Kontakta mig för mer information om yrkesutbildning, utveckling av lärarnas vardag och möjligheterna som teknologierna kan erbjuda yrkesutbildningar.

Sanja Mursu

Sanja Mursu

chef för samhällskontakter

tfn 040 515 9978
sanja@oppivainvest.fi


Jag hjälper dig gärna med alla frågor kring yrkesutbildning. Jag ger information om yrkesutbildning och hjälper företag att nätverka med näringslivsaktörer, yrkesbildningsanordnare och andra företag.