Yrkeskompetens som specialuppdrag

Oppiva Invest är ett statligt ägt specialuppdragsbolag. Vi beviljar kompletterande finansiering för företag som tar fram lösningar som bidrar till utvecklingen av yrkeskompetens och lärmiljöer. Målet är att lösningarna förnyar yrkeskompetensen, stödjer den lärande och läraren, tillgodoser kompetensbehoven inom arbetslivet och tar fram nya, moderna verktyg för ledningen och utvecklingen av läroanstalter.

Medskapande

Som ett statligt ägt specialuppdragsbolag har vi ett starkt intresse för yrkeskompetens och inlärning samt inlärningsfrämjande innovativa teknologier och digitala lösningar.

Vi vill utmana företag och läroanstalter till öppet samarbete. Partnerskap angående produktutveckling och testning mellan företag och läroanstalter kan till exempel skapa lösningar som uppfyller verkliga behov.

Det krävs bekantskap, ett genuint samarbete, gemensamma reflektioner och en gemensam riktning samt en förmåga och vilja att förstå varandras behov och målsättningar.

Oppiva Invest lanserar en testbädd i syfte att intensifiera medskapande och erbjuda läroanstalter möjligheter att bekanta sig med nya innovationer inom utbildningssektorn.

Nätverk

Kompetensutveckling och relaterade lärmiljöer samt tekniska lösningar utgör ett komplext fenomen tillsammans och var för sig.

Helheten omfattar ett enormt antal olika aktörer, vi bjuder in dem till gemensam diskussion!

Oppiva Invests samarbetsnätverk

Ta del av våra rapporter och publikationer

De bästa digitala lösningarna för inlärningen av grundläggande färdigheter hjälper både den lärande och läraren

Största delen av lärarna som stödjer elever i inlärningen av grundläggande färdigheter använder olika tekniker och digitala lösningar som hjälpmedel. Det behövs särskilt lösningar för att anpassa och identifiera kompetensbehov.

Faktorer bakom valet och implementeringen av undervisningsteknologiska lösningar i yrkesutbildningen

Utredningen, som beställts av Oppiva Invest, inleder en dialog mellan utbildningsanordnare, företag som utvecklar lösningar och andra aktörer inom branschen.

Alla som saknar utvecklingspartner – Oppiva Invest Oy:s arbete med effektivitet och ekosystem

Vilken roll kan tillväxtföretag ha i utvecklingen av yrkesutbildningen? Rapporten är avsedd att användas av utbildningsanordnare, intressentgrupper och tillväxtföretag inom utbildningssektorn som en grund för det gemensamma utvecklingsarbetet och för att inleda en dialog mellan de olika aktörerna.

Ta kontakt!

Reetta Paloheimo

Reetta Paloheimo

utvecklingschef, marknadsanalyser

tfn 045 114 9657
reetta@oppivainvest.fi


Kontakta mig för mer information om yrkesutbildning, utveckling av lärarnas vardag och möjligheterna som teknologierna kan erbjuda yrkesutbildningar.

Sanja Mursu

Sanja Mursu

chef för samhällskontakter

tfn 040 515 9978
sanja@oppivainvest.fi


Jag hjälper dig gärna med alla frågor kring yrkesutbildning. Jag ger information om yrkesutbildning och hjälper företag att nätverka med näringslivsaktörer, yrkesbildningsanordnare och andra företag.